of 59082 LinkedIn

Een beroep op verkrijging van eigendom door verjaring kan onrechtmatig zijn

AfbeeldingDe Hoge Raad heeft afgelopen week een belangrijk arrest gewezen over de verkrijging van eigendom door verjaring. Een beroep daarop kan onrechtmatig zijn tegenover de oorspronkelijke eigenaar.

Situatie

Het komt regelmatig voor dat personen grond van een ander in gebruik hebben zonder dat zij daarvan de eigenaar zijn. In sommige gevallen is dit gebruik onrechtmatig. Als het onrechtmatige gebruik twintig jaar voortduurt en in 'bezit' eindigt, kan de oorspronkelijke eigenaar (hierna "de benadeelde") de eigendom van de grond verliezen.

 

Onrechtmatig handelen

De Hoge Raad constateert in het onderhavige arrest dat een persoon die een zaak in bezit neemt en houdt, terwijl hij weet dat een ander daarvan de eigenaar is, onrechtmatig handelt tegenover de benadeelde. Volgens de Hoge Raad kan de benadeelde dan ook de schade, die hij lijdt door het onrechtmatig handelen, verhalen.

 

Schadevergoeding anders dan in geld

Op het moment dat het onrechtmatig handelen vast komt te staan, kan de benadeelde een vordering tot schadevergoeding instellen. Hoewel schadevergoeding in de meeste gevallen bestaat uit een bedrag in geld, voorziet de wet ook in de mogelijkheid om schadevergoeding 'anders dan in geld' te vorderen (artikel 6:103 BW). Volgens de Hoge Raad ligt teruglevering van de eigendom van de onrechtmatig in bezit genomen grond aan de benadeelde in dit geval voor de hand.

 

Eigen schuld?

Verder merkt de Hoge Raad op dat van een benadeelde niet kan worden verlangd dat hij zijn percelen regelmatig controleert op onrechtmatig gebruik door anderen als daarvoor geen concrete aanleiding bestaat. Het achterwege laten van dergelijke periodieke inspecties kan derhalve niet als 'eigen schuld' aan de benadeelde worden tegengeworpen.

 

Verjaring

De vordering die de benadeelde kan instellen wegens het onrechtmatig handelen, is onderhavig aan verjaring. De schade waarvan de benadeelde vergoeding wenst, bestaat uit het verlies van zijn eigendom. Volgens de Hoge Raad begint de verjaringstermijn van zijn schadevergoedingsvordering dus pas te lopen op het moment dat de benadeelde met het verlies van zijn eigendom bekend wordt. De verjaring voltooit vervolgens vijf jaar daarna, althans in elk geval twintig jaar na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt (het eigendomsverlies).

 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact met mij op!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Ruimte & Milieu

Klik hier

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!