of 65101 LinkedIn

Chantal van Mil

Chantal van Mil is een ervaren advocaat met een advies- en procespraktijk waarin zij overheden, projectontwikkelaars, (agrarische) ondernemers en maatschappelijke instellingen bijstaat bij vraagstukken op het gebied van het omgevingsrecht, gebiedsontwikkeling, de Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigeningen. Verder is Chantal gespecialiseerd in handhavingsrecht (last onder dwangsom en bestuursdwang, bestuurlijke boetes en invordering).

 

Snel en oplossingsgericht adviseren en handelen zijn kenmerkend voor haar. Haar adviezen zijn praktisch met een direct toepasbare strategie. Chantal deelt haar kennis en kunde graag met anderen. Zij doceert en publiceert regelmatig over omgevingsrechtelijke onderwerpen.


Nevenfuncties

 • Annotator van AB rechtspraak bestuursrecht
 • Gastannotator van De Gemeentestem
 • Gastannotator van Bouwrecht
 • Redacteur van tijdschrift Thema’s van Omgevingsrecht
 • Auteur van VIND Bestuursrecht

 • Handhaving en prioriteringsbeleid: bepalend voor aanpak overtredingen?

  Reageer

  AfbeeldingHandhavingsbeleid mag er niet toe strekken dat tegen overtredingen met een lage prioriteit nooit wordt opgetreden, zo volgt uit vaste rechtspraak. De beginselplicht tot handhaving geldt immers onverkort. Het stellen van prioriteiten bij handhaving, of prioritering in het kader van toezicht op de naleving, is op zichzelf echter wel toegestaan.

 • Kwartaalupdate rechtspraak handhaving en toezicht

  Reageer

  Blijf op de hoogte van uitspraken over bestuursrechtelijke handhaving die mogelijk van invloed zijn op jouw praktijk met de kwartaalupdate Handhaving&Toezicht. Chantal van Mil praat je in een uurtje bij. Je kunt de kwartaalupdate hier terugkijken. Chantal ging in deze update onder meer in op:

   

  • het evenredigheidsbeginsel (in het licht van de conclusie van de staatsraden A-G);
  • bijzondere omstandigheden;
  • de begunstigingstermijn;
  • de beginselplicht tot handhaving;
  • wanneer is een last te verstrekkend?;
  • (spoedeisende) bestuursdwang;
  • de invordering van verbeurde dwangsommen.

   

  Zet alvast 13 januari in je agenda; dan is de volgende update.

 • Update Handhaving | Uitspraken

  Reageer

  Wat zijn de meest recente en opvallende uitspraken op het gebied van handhaving? Hieronder vind je een overzicht van de afgelopen maand.

 • Kwartaalupdate rechtspraak handhaving en toezicht (Webinar)

  Reageer

  Elke week verschijnen er uitspraken over bestuursrechtelijke handhaving die mogelijk van invloed zijn op jouw praktijk. Wij brengen jou hiervan graag op de hoogte. Tijdens dit webinar, dat plaatsvindt op donderdag 24 juni 2021 van 13.00 – 14.00 uur, praat Chantal van Mil je bij over de actuele rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van het afgelopen kwartaal. 


  Meld je nu aan


 • Handhaving en concreet zicht op legalisatie: natuurbescherming en verordeningen

  Reageer

  AfbeeldingConcreet zicht op legalisatie vormt een bijzondere omstandigheid op grond waarvan het bestuursorgaan moet afzien van handhaving. De vraag of sprake is van concreet zicht op legalisatie is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Dit komt met name voort uit de verschillende soorten overtredingen van diverse wet- en regelgeving met bijbehorende vergunningen, waarbij het moment waarop het zicht op legalisatie voldoende concreet is, verschilt.

 • Handhaving en concreet zicht op legalisatie: milieuactiviteiten

  Reageer

  AfbeeldingConcreet zicht op legalisatie vormt een bijzondere omstandigheid op grond waarvan het bestuursorgaan moet afzien van handhaving. De vraag of sprake is van concreet zicht op legalisatie is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Dit komt met name voort uit de verschillende soorten overtredingen van diverse wet- en regelgeving met bijbehorende vergunningen, waarbij het moment waarop het zicht op legalisatie voldoende concreet is, verschilt.

 • Handhaving en concreet zicht op legalisatie: procedurele aspecten

  Reageer

  AfbeeldingConcreet zicht op legalisatie is een bijzondere omstandigheid op grond waarvan van handhavend optreden moet worden afgezien. Voorafgaand aan het nemen van een handhavingsbesluit moet derhalve onderzocht worden of het illegale handelen of nalaten gelegaliseerd wordt of kan worden.

 • Handhaving ten tijde van de coronacrisis

  Reageer

  AfbeeldingDe maatregelen die zijn genomen vanwege de coronacrisis hebben ook gevolgen voor bestuurlijke handhaving. Zowel voor lopende handhavingstrajecten als voor de mogelijkheid tot het houden van toezicht en bij nieuwe handhavingsverzoeken.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Kwartaalupdate Handhaving & Toezicht

Kijk hier de update van september terug.

 

Zet alvast 13 januari in je agenda; dan is de volgende update

Afbeelding

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Ruimte & Milieu

Klik hier