of 64231 LinkedIn

Anita Serra

Advocaat

Anita is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht en staatssteunrecht. Zij adviseert en waar nodig procedeert zij. Betrokkenheid bij de cliënt en streven naar excellentie zijn haar uitgangspunten.

 

Anita ondersteunt voornamelijk overheden bij de toepassing van de aanbestedingsregels. Het gaat daarbij om zaken in uiteenlopende branches, zoals zorg en welzijn, ICT, bouw, onderwijs en de afvalsector. Waar haar advies het staatssteunrecht betreft, gaat het veelal over grondtransacties en gebiedsontwikkeling. In deze zaken spelen  de Wet markt en overheid en het aanbestedingsrecht ook vaak een rol.

 

Anita ervaart deze terreinen als zeer interessant: "Geen zaak is hetzelfde. Dat vraagt om een aanpak waarin zowel juridische, politieke als organisatorisch zaken een plek krijgen. Ik ga daarom nooit over één nacht ijs en wil cliënten een compleet en genuanceerd beeld geven." 

 


 • Staatssteun: rechter verklaart koopovereenkomst geheel nietig

  Reageer

  AfbeeldingOverheden zijn er steeds meer alert op dat zij bij grondtransacties marktconform handelen, omdat zij anders - al dan niet onbedoeld - de staatssteunregels kunnen overtreden. Bevat een grondtransactie toch staatssteun, bijvoorbeeld doordat grond wordt aangekocht tegen een te hoge prijs, dan wordt wel eens gedacht dat het risico voor de overheid beperkt is: de staatssteun zou hoogstens tot een verplichting tot terugvordering van de verleende steun (het teveel betaalde bedrag) kunnen leiden.

 • Gunningsbeslissing: prijs van de winnaar bekendmaken?

  Reageer

  AfbeeldingNa afloop van een aanbesteding ontvangen alle betrokken inschrijvers de 'mededeling van de gunningsbeslissing', ook wel de voorlopige gunning genoemd. In die mededeling vermeldt de aanbestedende dienst aan welke inschrijver hij de opdracht wil gaan gunnen. Deze mededeling moet op grond van artikel 2.130 Aanbestedingswet 2012 gemotiveerd worden. Aanbestedende diensten worstelen vaak met de vraag hoe ver deze motiveringsplicht precies reikt. Welke informatie over de winnende inschrijving moeten of mogen zij in de brief aan alle inschrijvers vermelden? Daarbij speelt ook de vraag of de prijs van de winnaar ook bekend moet worden gemaakt. In deze blog zet ik de belangrijkste regels op een rij.

 • Algemene voorwaarden onredelijk bezwarend?

  Reageer

  AfbeeldingGemeenten en andere overheden hanteren bij de aanschaf van goederen en diensten meestal algemene inkoopvoorwaarden. Vaak zijn deze algemene inkoopvoorwaarden gebaseerd op het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (het VNG-model). De bepalingen uit dit VNG-model worden door gemeenten weleens (in hun voordeel) aangepast.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Actualiteitendag Omgevingsrecht 2021

Datum: 30 november 2021
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie:   Gelredome, Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem

 

AANMELDEN

Kwartaalupdate Handhaving & Toezicht

Kijk hier de update van september terug.

 

Zet alvast 13 januari in je agenda; dan is de volgende update

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Ruimte & Milieu

Klik hier