of 59821 LinkedIn

Ketenregie in de Zorg. Sturen op maatschappelijk resultaat

Erasmus Academie Reageer

Een belangrijk speerpunt binnen de zorg is om de kwaliteit van leven te verbeteren en de kostenontwikkeling beheersbaar te houden. Dit kan gerealiseerd worden door o.a. populatiemanagement, substitutie, geïntegreerde zorg, Triple Aim en Value Based Healthcare. 

Om tot een realisatie te komen is een juiste manier van samenwerken tussen verschillende partijen noodzakelijk. Aangezien al deze partijen hun eigen behoeften en belangen hebben, is het een grote uitdaging om de partijen te verbinden aan een gezamelijk doel.

 

Tijdens de opleiding Ketenregie in de Zorg leert u bewust en strategisch te bemiddelen in zorgketens en zorgnetwerken. Verder leert u uiteenlopende belangen te verbinden. Na afloop heeft u de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw praktijk, zodat u keten- en netwerkzorg effectiever kunt realiseren.

 

De resultaten in het kort

 • U kunt partijen in zorgketens en zorgnetwerken met uiteenlopende belangen te verbinden;
 • U hebt persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om keten- en netwerkgericht te organiseren,
 • U leert uw interventierepertoire te verbreden;
 • U kunt regie voeren zonder de beschikking te hebben over (formele) hiërarchische macht;
 • U kunt met gezag en slimme interventies sturen op resultaat;
 • U hebt een analyse gemaakt van uw eigen keten of netwerk(organisatie);
 • U hebt de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw eigen praktijk.

 

Meerwaarde

"De opleiding is heel leerzaam en waardevol en kwam tegemoet aan mijn verwachtingen. Er komen interessante thema’s aan bod en er is een directe koppeling theorie en praktijk. De opleiding heeft mij voldoende theoretische onderbouwing gegeven om aan de slag te gaan met vraagstukken die intern en extern spelen."

 

Datums

De cursusdagen vinden plaats op de volgende donderdagen van 10:00-17.30 uur in het Novotel Brainpark te Rotterdam. 

 • Kick-off sessie, donderdag 8 november 2018 (10.00 - 13.30 uur)
 • Dag 1: donderdag 22 november 2018
 • Dag 2: donderdag 13 december 2018
 • Dag 3: donderdag 17 januari 2019
 • Dag 4: donderdag 7 februari 2019
 • Dag 5: donderdag 14 maart 2019
 • Dag 6: donderdag 4 april 2019
 • Certificaatuitreiking: donderdag 16 mei 2019 (13.30 - 17.00 uur)

 

Doelgroep

De opleiding Ketenregie in de Zorg is interessant voor regisseurs, projectleiders, lijnmanagers of stafmedewerkers van strategische samenwerking die het proces op bestuurlijk-strategisch niveau verankeren en tot op het operationele niveau organiseren.

Hierbij kunt u denken aan regisseurs werkzaam bij zorgaanbieders (cure en care, eerste, tweede of derde lijn), zorggroepen, gezondheidscentra, zorgnetwerken, zorgverzekeraars, kennisinstellingen en adviesbureaus, branche- en beroepsorganisaties, en overheden en uitvoeringsorganisaties als het ministerie van VWS, Inspecties of kwaliteitsinstituten.

 

Docenten:

Kerndocent

Drs. Frank Beemer, BeAMeR AlliantieManagement en Regie.
Frank Beemer is interim-(transitie)manager, adviseur, opleider en toezichthouder voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in netwerken en allianties, en voor organisaties die permanent in diverse samenwerkingsverbanden opereren.

 

Overige docenten: 

 • Dr. Marc Bruijnzeels, Jan van Es Instituut
 • Dr. Isabelle Fabbricotti, ESHPM
 • Dr. Machteld Huber, Institute for positive health
 • Prof.dr. Robbert Huijsman, ESHPM
 • Dr. Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie VWS
 • Prof.dr. Joris van de Klundert, ESHPM
 • Dr. Marleen de Mul, ESHPM
 • Prof.dr.ir. Erik van Raaij, ESHPM
 • Prof.dr. Sandra Schruijer, ProDevInt en Universiteit Utrecht
 • Dr. Marja van Vliet, Institute for positive health

 

Waarom deze opleiding?

Frank Beemer, de academic director, licht dit graag toe
"Ketenregie in de zorg richt zich op regisseurs en vertegenwoordigers die gezondheidseffecten willen versterken door keten- en netwerksamenwerking “tussen lijnen en domeinen” in de zorg. Bent u op zoek naar een bredere benadering, gericht op uitwisseling tussen sectoren op basis van gelijke onderliggende patronen? Graag attendeer ik u op de opleiding Ketenregie." 

 

Opleiding Ketenregie

Ga naar de website

 

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen speciale voorkennis vereist.
Voorafgaand aan de start van de opleiding vindt een kennismakingsgesprek plaats met de Academic Director. Gedurende het gesprek komen o.a. uw kennis, competenties en ervaringen naar voren en wordt er gekeken naar de aansluiting van de opleiding op uw werkpraktijk. Wij nemen nog apart contact met u op om het gesprek te bevestigen.

 

Studiebelasting

De opleiding Ketenregie in de Zorg is een intensieve en interactieve opleiding die naast de cursusdagen tijd vraagt voor voorbereiding en de uitwerking van uw casus. U kunt hierbij uitgaan van 6 - 8 uur zelfstudie per cursusdag.

 

Brochure

 

AfbeeldingContact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Sebastian Sparidis, Adviseur opleidingen

E-mailadres: sparidis@erasmusacademie.nl / Telefoon: +31 (0)10 408 2178

 

Incompany/maatwerk

Volgt u deze opleiding liever bij u op kantoor of heeft u specifieke wensen met betrekking tot deze opleiding? Overweeg dan een incompany/maatwerk opleiding. Neemt u hiervoor contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen zakelijke markt.
Telefoon: 31 (0) 10-4081819 / e-mailadres: markus@erasmusacademie.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingErasmus Academie

 

Telefoon: 010-408 1839

E-mail: info@erasmusacademie.nl

Website: www.erasmusacademie.nl


Hoe sta jij tegenover online & blended onderwijs?

Agenda

Incompany

Opleiden wanneer het u uitkomt, op een locatie die u prettig vindt, op een manier die past bij u en uw collega's! Dat noemen we bij Erasmus Academie een incompanytraject.

Zoekt u een passende opleiding of een opleiding op maat bij u op kantoor? Bekijk dan nu de website van Erasmus Academie.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van Erasmus Academie? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

Meer nieuws

Contactgegevens

AfbeeldingPostadres:

Postbus 1738

3000 DR Rotterdam

Bezoekadres:

Van der Goot Building (M)
Kamer M6-13 - M6-20
Burg. Oudlaan 50 (Woudestein) 
3062 PA Rotterdam

 

Telefoon: 010-408 1839 (Ma-vr: 09:00-17:00 uur)

 

E-mail: info@erasmusacademie.nl
Internet: www.erasmusacademie.nl

Blijf op de hoogte:

 

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding

Onze bloggers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!