of 59318 LinkedIn

Smart Targeting Tool voor uitgifte bedrijventerreinen

Smart Targeting Tool voor uitgifte bedrijventerreinen. Overheden worstelen met het versterken van het regionale ecosysteem c.q. het aantrekken van de gewenste bedrijven voor hun terreinen.
Deloitte Reageer

Proactief kansrijke bedrijven benaderen.

Inmiddels is naast de woning- en kantorenmarkt ook de markt voor bedrijventerreinen sterk aangetrokken. In de regio Amsterdam wordt reeds gesproken over een tekort aan bedrijventerreinen. Tegelijkertijd blijft het aanbod van bedrijventerreinen in de rest van Nederland groter dan de vraag en worstelen overheden met het versterken van het regionale ecosysteem c.q. het aantrekken van de gewenste bedrijven voor hun terreinen. 

Een oplossing ligt dan voor gemeenten in het strategisch acquireren van nieuwe partijen om de beschikbare kavels af te nemen om daarmee het regionale ecosysteem te versterken. In plaats van het opstellen van reclamemateriaal om vervolgens een reactieve houding aan te nemen, kunnen gemeenten ook een proactieve houding aannemen ten aanzien van acquisitie. Maar hoe begin je dan aan een gerichte acquisitie in plaats van simpelweg hagel schieten? In dit artikel wordt ingegaan op de door Deloitte Real Estate ontwikkelde methodiek van Smart Targeting.

 

De ouderwetse oplossing volstaat niet altijd

De markt voor bedrijfsruimten krijgt weer vaart (circa 20% meer opname in 2017 ten opzichte van 2016), maar het aanbod blijft groter dan de vraag (zie figuur 1). Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen blijft actueel. Dit betreft in sommige gevallen een transformatie naar gemengde woon-/werkgebieden. Minister Kajsa Ollengren deed hiervoor onlangs nog een oproep en stelde een fonds beschikbaar. Echter, sommigen bedrijventerreinen zijn niet gunstig gelegen in stedelijke gebieden en daarmee minder geschikt voor transformatie. In sommige gevallen heeft een gemeente of provinciebestuur een duidelijke visie opgesteld voor de aanwezige bedrijventerreinen om werkgelegenheid te behouden en waar mogelijk uit te breiden. In veel gevallen is het grotendeels onduidelijk wat er met bestaande bedrijventerreinen moet gebeuren. De markt voor bestaande bedrijfsruimte hangt samen met de markt voor bouwgrond op nieuwe bedrijventerreinen.
 

Afbeelding
 

 


Figuur 1. Opname van bedrijfsruimte in 2017 in Nederland

 

Uitgebreide wetenschappelijke literatuur over clustervorming, kennis spillovers en gerelateerde variëteit ten spijt. De kwalitatieve kaders van het bedrijventerrein blijven vaak ingekleurd in een bestemmingsplan via de milieuzonering. Dit in tegenstelling tot de campussen waar in de regel juist heel gericht op zoek wordt gegaan naar specifieke bedrijvigheid. Deloitte gelooft dat gemeenten naar voorbeeld van die campussen de uitgifte van hun bedrijventerreinen in kwalitatieve en kwantitatieve zin kunnen verbeteren door het gebruik van data-analytics. Daarvoor heeft Deloitte een Smart Targeting Tool ontwikkeld op basis van technology analytics. Naast de Smart Targeting Tool is er ook een benchmark tool ontwikkeld, zie figuur 2.

 

Als de verkoop van bedrijfskavels niet optimaal verloopt, zijn gemeenten vaak geneigd om meer publiciteit te genereren. Met een groter bereik verwachten zij vervolgens meer kavels te kunnen verkopen. Deze benadering blijkt niet altijd effectief. Niet zelden vallen de reacties tegen, terwijl de ambities en eisen van de gemeente hoog zijn. Gevolg is dat het relatief lang duurt om in gesprek te komen met geschikte partijen. Daarnaast maakt de lage respons het verleidelijk om concessies te doen aan de branding, ofwel het type bedrijven waaraan grond wordt uitgegeven. Onze ervaring is dat nog steeds onvoldoende aandacht wordt besteed aan het matchen van partijen met het economische cluster of ecosysteem.
 

Wij stellen een nieuwe oplossing voor op basis van data analytics

Steeds meer informatie over ondernemingen en bedrijventerreinen is online (semi)openbaar beschikbaar. Door deze beschikbare data slim in te zetten en te combineren ontstaat de mogelijkheid om potentiële gebruikers van bedrijfskavels te identificeren (en proactief te benaderen) die bovendien bijdragen aan het versterken van het cluster of ecosysteem. Een big data oplossing dus. Maar hoe werkt dit?

 

  1. Allereerst maken wij een scan van de reeds aanwezige partijen op het terrein en in de regio, en van de economische structuur van de regio. Daarmee krijgen wij een goed inzicht in de unieke sterkten van de regio. Waarom zou een partij zich hier moeten vestigen? 
  2. Op basis van de input uit stap 1, definiëren wij in samenspraak met de gemeente de ambities voor het bedrijventerrein. Welke focus heeft de gemeente, grote partijen, startups, en welke sectoren hebben volgens de gemeente het meeste toekomstperspectief? 
  3. Vervolgens vertalen wij de uitkomst van stap 2 in indicatoren. Op basis daarvan identificeren wij een target lijst van partijen die matchen met het profiel van de regio en de specifieke kenmerken van het bedrijventerrein. Daarbij kunnen wij filteren op partijen uit de regio, Nederland of de hele wereld. Dit levert een targetlist op voor proactieve en gerichte acquisitie. 
  4. De laatste stap is het aanscherpen van de targetlist op basis van deskresearch en reeds beschikbare kennis en ervaring van de gemeente en ons met de geïdentificeerde partijen, met als doel de kans op succesvolle acquisitie verder te vergroten.
     
Afbeelding
Figuur 2. Smart Targeting Tool op basis van Technology Analytics


Rake schoten met minder effort

Een longlist van partijen die de economische structuur versterken en passen bij de ambities die geformuleerd zijn voor het bedrijventerrein is een grote stap voorwaarts ten opzichte van hagel schieten als de verkoop van nieuwe kavels niet verloopt zoals gewenst. Wij realiseren ons dat het echter wenselijk is om een prioritering aan te brengen in deze longlist, het kwalificeren van de targets op mate waarin ze ‘ready to relocate’ zijn ofwel geneigd zijn om een nieuwe vestiging te openen of de bedrijfsactiviteiten te verhuizen. Bij voorkeur analyseren wij op basis van data welke indicatoren bedrijfsverplaatsing ‘verklaren’ of ‘voorspellen’. Dat kan bijvoorbeeld zijn een flinke omzetgroei of -terugval, veranderingen in de directe (huidige) omgeving, vacatures en benodigd arbeidsaanbod e.d. Voor deze vervolgstap maken wij gebruik van machine learning toepassingen. Wij lichten graag de meerwaarde van smart targeting voor uw regio toe, en nodigen partners uit om met ons deze aanpak steeds verder te vervolmaken. Want gerichte acquisitie leidt tot meer rake schoten met minder effort.

 

Contact

 

Sjors Berns, Senior Manager

 

Thomas van Bergen, Senior Consultant

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingDeloitte 
Wilhelminakade 1 
3072 AP, Rotterdam
Tel.nr. 088 288 2888
www.deloitte.nl/publiekesector 
rdubbeldeman@deloitte.nl

Meer nieuws

Opleidingen