of 58952 LinkedIn

Opstellen van het Interne Controleplan

Opstellen van het Interne Controleplan. Eerste stap richting een rechtmatigheidsverantwoording
Deloitte Reageer

Vanaf 1 januari 2021 moet het College van B&W een verantwoording opnemen in de jaarrekening over de rechtmatigheid van de relevante financiële beheershandelingen. De accountant zal toetsen of deze getrouw is. Een deugdelijk intern controleplan gebaseerd op de kwaliteit van de primaire processen helpt u hierbij. Maar hoe komt u tot een dergelijk intern controleplan en hoe vertaalt u dit interne controleplan tot adequate werkprogramma’s voor de te controleren relevante financiële beheershandelingen?

        Start 4 juni 2020 | Eindhoven | Utrecht | Zwolle

 

Voor alle gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen geldt:
Wacht niet tot 2021! Zet nu de eerste stap richting een rechtmatigheids-verantwoording met een gedegen intern controleplan! 

 

In 3 dagen trainen wij u hoe u een deugdelijk intern controleplan kunt opstellen voor uw organisatie.

 

Het doel is om tijdens deze cursus te komen tot een eerste versie van het interne controleplan voor uw organisatie. Waarbij twee werkprogramma's; EU-aanbestedingen en een werkprogramma voor een transactiestroom naar keuze van uw organisatie, worden uitgewerkt. Voor een optimaal resultaat is het van belang dat u in de periode tussen de contactmomenten tijd reserveert om aan het plan te werken.

Tijdens deze training wisselen theorie en praktijk elkaar af, waarbij de nadruk zal liggen op de praktijk. Plenair behandelen we de theorie en praktijkvoorbeelden. Vervolgens gaat u, onder begeleiding van de docenten, aan de slag met uw eigen controleplan. Hierdoor is er sprake van een goede mate van uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de deelnemers onderling.

 

Tevens heeft u de onderstaande kennis, vaardigheden en houding ontwikkeld:

 • Wat is de scope van de rechtmatigheidsverantwoording
 • Hoe kom je tot een intern controleplan?
  • Hoe identificeer je de voor de rechtmatigheid relevante financiële beheershandelingen?
  • Hoe identificeer je de risicogebieden voor de rechtmatigheid, binnen de relevante financiële beheershandelingen? 
  • Welke controlemethodieken bestaan er om vast te stellen of er rechtmatig gehandeld is binnen de voor de rechtmatigheid relevante financiële beheershandelingen? 
  • Hoe bewaak je dat het interne controleplan gedurende het jaar actueel blijft? 
 • Hoe stel je een werkprogramma op voor de te controleren relevante financiële beheershandelingen uit het interne controleplan?

 

Voor wie is deze cursus?

Voor een ieder die verantwoordelijk is voor het opstellen van (een deel van) het controleplan ten behoeve van de interne controle en uw gemeente en het opstellen van werkprogramma’s voor de te controleren relevante financiële beheershandelingen uit het interne controleplan.

 

Inschrijven

Let op: U kunt zich inschrijven voor verschillende locaties

Eindhoven
Utrecht
Zwolle

 

Datum & locatie

Dag 1: 4 juni 2020
Dag 2: 18 juni 2020
Dag 3: 2 juli 2020

Start: 09.30 - 16.00 uur
Ontvangst: 09.00 uur

Locatie: Eindhoven

Social Impact Factory Utrecht
Zwolle

 

Programma

De 3-daagse cursus geeft u praktische hulp op het terrein van het opstellen van een controleplan en de werkprogramma’s ten behoeve van de Verbijzonderde Interne Controle binnen uw organisatie. Dankzij het praktische en interactieve karakter van deze cursus bent u na afloop in staat om een controleplan en werkprogramma’s op te stellen.

Tijdens de cursusdagen gaat u actief aan de slag met het controleplan en een werkprogramma voor uw eigen organisatie. Daarnaast bieden wij tijdens deze cursus de mogelijkheid om tips & tricks met elkaar te delen.

 

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze cursus komt u in aanmerking voor 15 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

 

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

 

Investering

De kosten voor deze cursus bedragen € 2.250,- excl btw. 

Voor elke volgende deelnemer van dezelfde organisatie betaalt men slechts € 2.095,- excl. btw.

In de kosten zijn inbegrepen:

 • Lunches, koffie & thee
 • Cursusmateriaal

  

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u per email kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

 

Inschrijven


Contact Deloitte Academy

 

Facilitator

Anne-margriet de Winter, Manager

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingDeloitte 
Wilhelminakade 1 
3072 AP, Rotterdam
Tel.nr. 088 288 2888
www.deloitte.nl/publiekesector 
rdubbeldeman@deloitte.nl

Meer nieuws

Interne Controleplan voor gemeenten

Vanaf 1 januari 2021 moet het College van B&W een verantwoording opnemen in de jaarrekening over de rechtmatigheid van de relevante financiële beheershandelingen. De accountant zal toetsen of deze getrouw is. Een deugdelijk intern controleplan gebaseerd op de kwaliteit van de primaire processen helpt u hierbij.


Lees meer

Opleidingen

       Verdieping BBV

 

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!