of 59250 LinkedIn

Mislukte ICT implementaties zijn zò 2011

2 reacties

In 2011 waren de artikelen over het mislukken van ICT-projecten niet van de lucht: ‘Overheid roept ICT-missers over zichtzelf af ’(FD, 16 december), ‘Is uw ICT-project ook mislukt?’ (Computable, 10 augustus) zijn slechts enkele voorbeelden. In mei 2012 gaat een parlementair onderzoek beginnen naar de lange reeks vaak mislukte ICT-projecten bij de overheid. Toch laat het Rijks ICT-dashboard zien dat nog steeds miljoenen worden geïnvesteerd.

Waarom mislukken ICT implementaties toch steeds?

Naast redenen als ‘De projecten zijn te complex’, ‘Er zijn teveel organisaties bij betrokken’, ‘Het zijn wurgaanbestedingen’, en ‘Het ontbreekt aan goed opdrachtgeverschap’ komen mislukkingen ook door het feit dat er teveel aandacht gaat naar de ‘harde’ technologische kant en te weinig naar de ‘zachte’ organisatorische kant.

Onze stelling is: Hoe goed of slecht een ICT systeem ook is, als de organisatie in termen van processen en medewerkers daar niet op ingericht is, kan de implementatie van het systeem nooit succesvol worden. In beide gevallen is aandacht voor de menselijke kant van een implementatie dus cruciaal. Uiteindelijk vormt ICT het middel voor de organisatie om efficiënt en effectief te zijn. En dat is niet onbelangrijk in tijden van recessie. ICT biedt nog steeds kansen om, als drijver voor procesoptimalisatie en -digitalisering, besparingen te realiseren.

 

Een aantal goede voornemens voor 2012

- Visie en eigenaarschap aan de top is van doorslaggevend belang  

Het begint bij het besluitvormingsproces waarbij het topmanagement duidelijk eigenaarschap toont en verantwoordelijkheid neemt. Zij hebben een visie en zetten koers uit om de stip op de horizon te bereiken. Zij maken hun beste mensen vrij als trekkers van het (ICT-)project. In hun opdracht zit een duidelijke link naar strategische doelstellingen.

 

- Organisatorische impact is meer dan uitleggen hoe het nieuwe systeem werkt

Een knoppentraining vlak voor implementatie is niet voldoende. Vaak wordt de organisatorische impact van een systeemimplementatie onderschat. Het ‘eigen maken’ van het nieuwe ICT-systeem hangt samen met denken in nieuwe processen, een verandering van houding en gedrag en tot slot leren van nieuwe vaardigheden. Het vroegtijdig concretiseren van deze impact zorgt ervoor dat al ver voor de go live de verandering in gang gezet wordt.

 

- Betrek toekomstige gebruikers in een vroeg stadium

Betrek in een vroeg stadium toekomstige gebruikers bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe ICT systeem en zorg dat zij betrokken blijven tot en met de ‘go live’. Alleen op deze manier ontstaat eigenaarschap en borging voor de nieuwe processen en systemen in de organisatie.

 

- Communiceer en train doelgroepgericht

Niet alle medewerkers gaan dezelfde verandering door. En de ICT implementatie is vast niet het enige dat zij voor hun kiezen krijgen. Doelgroepgerichte communicatie en training zijn van essentieel belang voor succes. Zorg voor een gerichte opbouw van communicatie. Van het waarom, naar het wat betekent dat voor mij naar het hoe (vaardigheden). Dit zorgt ervoor dat de medewerkers de noodzaak van de verandering begrijpen en er een zogenoemd ‘burning platform’ ontstaat. Tijdige en transparante communicatie voorkomt speculatie en verlaagt eventuele weerstand.

 

In 2012 geen mislukkingen meer?

Bovenstaande succesfactoren lijken open deuren maar nog steeds blijkt dat er lang niet altijd genoeg aandacht of budget voor het managen van de organisatorische verandering beschikbaar is. Niettemin zijn er ook goede voorbeelden van implementaties waarbij de bovengenoemde succesfactoren zijn opgevat. Laat 2012 niet langer in het teken staan van mislukkingen. Die zijn zo 2011…

 

Door: Kim van der Werf (kivanderwerf@deloitte.nl) en Yvette Estourgie (yestourgie@deloitte.nl), Deloitte Consulting, Human Capital, Publieke Sector

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door Jan (technisch medewerker) op
Prima dat er goede voornemens zijn om de toepassing van informatie- en communicatie-technologie bij de overheid te verbeteren.
Er zijn lessen te trekken uit de mislukkingen op dat gebied van de afgelopen jaren.
Begin een ict-project met goede afspraken tussen een capabele medewerker van de opdrachtgever=overheid en een capabele medewerker van de leverancier=ictbedrijf. En wees eerlijk: bij beiden is een verantwoordelijkheidsbesef onontbeerlijk.
Door derk kremer (Sparring Partner/publicist opdrachtgeverschap) op
Helaas zullen in 2012 ook weer vele projecten mislukken. En ook daarna.......... Een ander accountantsbureau had het over een ongrijpbaar fenomeen (2008). Dit gaat mij te ver, maar het is wel een hardnekkig fenomeen.

Zolang bestuurders de oplossing zoeken aan de opdrachtnemende kant, ongeacht of het de eigen ICT afdeling is of een externe leverancier, zal dit probleem blijven bestaan. Investeringen in het verbeteren van de kwaliteit aan die kant zullen een aanzienlijk beter rendement hebben indien een deel van die investering wordt gebruikt om de professionaliteit, en daarmee de kwaliteit, aan opdrachtgevende kant te verbeteren.

In dit artikel worden een aantal suggesties gegeven die onder de verantwoordelijkheid van een opdrachtgever vallen. Maar dat zal alleen werken met een professionele opdrachtgever die de juiste regie weet te voeren. Het voeren van de juiste regie is de verantwoordelijkheid van een opdrachtgever, de uitvoering is de verantwoordelijkheid voor een projectmanager.

Uit een onderzoek blijkt dat managers die de rol van opdrachtgever (gaan) vervullen onvoldoende bekend zijn met de manier waarop ze deze rol kunnen invullen. Dit wordt versterkt door het gebrek aan kennis voer ICT. Maar wat graag verschuilen ze zich achter dit laatste en delegeren zo veel mogelijk naar de opdrachtnemer/projectmanager. Professionalisering aan die kant is hard nodig en daar zouden bijvoorbeeld accountantsbureaus zich meer op kunnen richten, waarbij er een splitsing aangebracht moet worden tussen ondersteuning aan de opdrachtgever en de betrokkenheid bij de uitvoering.

Zie publicaties over dit onderwerp op http://publicaties.eestum.eu