of 58952 LinkedIn

Militaire technologie maakt adaptieve organisatie mogelijk

Militaire technologie maakt adaptieve organisatie mogelijk. Militaraire adaptiviteit om de wereld te verbeteren
Deloitte Reageer

Militaraire adaptiviteit om de wereld te verbeteren.

Real-time informatie is voor elke militaire organisatie cruciaal om adaptief te zijn. Technieken uit Industry 4.0 kunnen van pas komen.

Wat doe je als kustwacht, als een schip vanwege storm in de problemen dreigt te komen en je snel wilt weten waar de dichtstbijzijnde haven is? Of als je als rechercheur snel een vertaler moet vinden, omdat de getuige van een diefstal alleen Urdu spreekt? Of als je wilt weten wat de onderhoudsstatus is van Leopard tanks voor een NAVO-oefening? Dit lijken misschien verschillende uitdagingen, maar in alle gevallen is de behoefte hetzelfde, namelijk om zo snel mogelijk te weten welke informatie er beschikbaar is over materieel, personeel en infrastructuur. Die informatie bepaalt of uw militaire organisatie voldoende ‘gereed’ of adaptief is voor de missie.

 

Wat is adaptiviteit?

‘Readiness’, of adaptiviteit, kan overal wat anders betekenen; het kan variëren van troepen die paraat staan tot statistieken over onderhoud van materieel. Adaptiviteit gaat over de mate waarin een organisatie, met haar materiaal, personeel en infrastructuur, de missie snel en vakkundig kan uitvoeren. In een traditionele benadering wordt dit bepaald door afzonderlijke rapportages van kleinere organisatie-eenheden samen te voegen zodat er op hoger niveau een beeld ontstaat over het aanpassingsvermogen. Maar dat geeft twee fundamentele problemen: het geeft een statisch beeld dat is gebaseerd op het verleden. Bovendien krijg je hierdoor alleen maar een samenvattend overzicht, en kunnen belangrijke details verloren gaan. Zonder inzicht in de onderliggende data is het lastig voor leidinggevenden om alternatieven te overwegen en welafgewogen keuzes te maken.

 

Verschillende uitdagingen

In elke militaire organisatie spelen weer andere uitdagingen die vragen om slimme oplossingen. Zo zijn er geregeld kostenoverschrijdingen bij de aanschaf van nieuw materieel, of zijn er problemen om reserveonderdelen te vinden. Veel organisaties hebben moeite met het aantrekken en trainen van talent. Ook inzicht in de status van een bepaalde infrastructuur kan al lastig zijn. In het huidige, gedigitaliseerde slagveld zijn IT-systemen even belangrijk als (lucht)havens en wegen. Maar toenemende connectiviteit kan ze ook erg kwetsbaar maken.

 

Van rapporteren naar weten

Onder de noemer Industry 4.0 werken veel bedrijven al aan hun aanpassingsvermogen. Zij gebruiken real-time data uit sensoren en data-analyse om een actueel beeld te krijgen van hun projecten, prestaties en onderhoudsstatus. Daarmee vertrouw je niet langer op samenvattende rapporten, maar krijgen leidinggevenden, of het nou de minister van Defensie is of een onderhoudsmonteur, dezelfde actuele data. Met zo’n reëel en actueel beeld kunnen organisaties inschatten of de gestelde doelen worden gehaald, of dat extra actie nodig is.

 

Technologie inzetten

Van rapporteren naar weten is de eerste stap naar een adaptieve organisatie. Maar bij het gebruik van real-time data zijn ook de tools belangrijk van de huidige industriële revolutie. Met behulp van technologie kunnen organisaties detailinformatie zien over de huidige middelen, zoals elk individueel schip, vliegtuig, militair of marinier. Het gebruik van technologie kan ook voorspellend werken, zoals predictive maintenance van materieel dat inzicht geeft wanneer welke onderdelen waarschijnlijk kapot zullen gaan zodat ze preventief vervangen kunnen worden. Dat bespaart kosten en verlaagt de downtime. Daarnaast kan het helpen bij het maken van de juiste investeringskeuzes en met meer inzicht in de capaciteiten van elke militair, kunnen leidinggevenden hun personeel ook beter inzetten op de juiste missies. Zo kan het ministerie met dezelfde middelen in geld en personeel meer adaptief worden en zichzelf klaarmaken voor de toekomst.

 

Aan de slag

Hoe zorg je dat jouw organisatie adaptief is? Een geleidelijke, stapsgewijze overgang is beter dan een abrupte ommezwaai. Een driestappenplan:

  1. Oplossen. Gebruik bewezen technologie om kritieke problemen op te lossen.
  2. Veranderen. Verander de rapportage-gebaseerde aanpak naar een reëel en actueel beeld van het aanpassingsvermogen van elke individuele eenheid. 
  3. Verbeelden. Maak een 'digital twin' van het korps, waardoor je een gedetailleerd en reëel beeld hebt van de prestaties en scenario-analyses kunt maken. Dit helpt om missies te behalen en budgetten te bewaken. 

Met enkele nieuwe technologieën en een nieuwe data-aanpak, kan elke militaire organisatie het vertrouwen hebben dat het zich kan aanpassen aan elke situatie, waar dan ook ter wereld.

 

Meer weten?

Dit artikel is een samenvatting van het rapport Military technology advances enable “ready anywhere” mentality wat opgesteld is door Deloitte Center for Government Insights. Het volledige rapport is hier in te zien.

 

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Sjoerd van der Smissen of Kim van der Werf via onderstaande gegevens:

 

Sjoerd van der Smissen, Partner

svandersmissen@deloitte.nl / +31652048278

Kim van der Werf, Partner

kivanderwerf@deloitte.nl / +31652615658

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingDeloitte 
Wilhelminakade 1 
3072 AP, Rotterdam
Tel.nr. 088 288 2888
www.deloitte.nl/publiekesector 
rdubbeldeman@deloitte.nl

Meer nieuws

Interne Controleplan voor gemeenten

Vanaf 1 januari 2021 moet het College van B&W een verantwoording opnemen in de jaarrekening over de rechtmatigheid van de relevante financiële beheershandelingen. De accountant zal toetsen of deze getrouw is. Een deugdelijk intern controleplan gebaseerd op de kwaliteit van de primaire processen helpt u hierbij.


Lees meer

Opleidingen

       Verdieping BBV

 

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!