of 59274 LinkedIn

Interne Controle binnen de Publieke Sector

Interne Controle binnen de Publieke Sector. Hoe krijgt u meer grip op de kwaliteit en effectiviteit van de interne controle? Hoe controleert u of de financiële middelen juist worden verantwoord binnen lokaal en midden bestuur?
Deloitte Reageer

Hoe krijgt u meer grip op de kwaliteit en effectiviteit van de interne controle? Door alle ontwikkelingen in bijvoorbeeld het gemeentefonds, de transities in het sociaal domein en de waardering van het vastgoed en de grondexploitatie staat u voor grote uitdagingen. Hoe controleert u of de financiële middelen juist worden verantwoord binnen lokaal en midden bestuur?

Wat levert de cursus Interne Controle binnen de Publieke Sector u op?

In slechts 2 dagen krijgt u handreikingen voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de (verbijzonderde) interne controle binnen uw organisatie.

Theorie en praktijk wisselen elkaar af tijdens deze interactieve cursus. Plenair behandelen we de theorie. Vervolgens gaat u, onder begeleiding van een docent, aan de slag met door uzelf ingebrachte praktijkcasussen. Hierdoor is er sprake van een goede mate van uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de deelnemers onderling.

Na het afronden van deze cursus heeft u in ieder geval de onderstaande kennis, vaardigheden en houding ontwikkeld:

  • U bent in staat een risicoanalyse op te stellen
  • U kunt omgaan met de getrouwheids- en rechtmatigheidsverantwoording en deze vastleggen in een rapportage
  • U kunt een oordeel vormen over de administratieve organisatie en de interne beheersing binnen uw organisatie
  • U weet hoe u een controle plan maakt en voor de uitvoering, vastlegging en evaluatie hiervan zorgt
  • Wij geven u inzicht hoe de intern controleur optimaal kan aansluiten op en zo maximaal kan bijdragen aan de accountantscontrole (mede o.b.v. Controlestandaard 610)
  • Daarnaast zullen wij aandacht besteden aan de actualiteiten die naar onze mening relevant zijn of de actualiteiten/onderwerpen die u aandraagt


Voor wie is deze cursus?

Als u werkzaam bent bij een gemeente, provincie of gemeenschappelijke regeling, op uw afdeling (interne controle, planning & control of bij de (financiële) administratie) verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van (een deel van) de interne controle en u behoefte heeft aan verdieping binnen uw vakgebied. 


Programma

De 2-daagse cursus Interne Controle geeft u verdieping op het terrein van interne controle. Dankzij het praktische en interactieve karakter van deze verdiepingscursus bent u na afloop in staat om uw kennis van interne controle toe te passen binnen uw eigen organisatie.

Tijdens de cursusdagen gaat u actief aan de slag met het opzetten, uitvoeren en evalueren van Interne Controle en ontvangt u tips & tricks alsook best practices vanuit de praktijk, zodat u deze kunt toepassen in uw eigen IC plan.

Daarnaast bieden wij tijdens deze cursus de mogelijkheid om tips & tricks met elkaar te delen.


Webcast
Voor deelnemers die hun basiskennis van IC willen vergroten, organiseren wij voorafgaand aan de cursus een webcast om de basistheorie met u door te nemen.


Digitale intake
Vier weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een verzoek voor een uitgebreide digitale intake. Deze intake geeft de docenten inzicht in uw leerdoelen, zodat zij u kunnen helpen deze leerdoelen/actualiteiten tijdens de cursus te helpen behalen/behandelen.


Datum, locatie en tijd

De cursus Interne Controle binnen de Publieke Sector vindt plaats op:

Webcast: 29 mei 2018 | 10.30 – 12.00 uur
Dag 1: 12 juni 2018
Dag 2: 19 juni 2018

Webcast: 22 november 2018 | 10.30 – 12.00 uur
Dag 1: 28 november 2018
Dag 2: 13 december 2018

Zowel dag 1 als 2 starten om 09.30 uur en eindigen 17.00 uur. De cursus Interne controle vindt plaats bij BCN Utrecht Centraal Station


Investering

De kosten voor deze 2-daagse cursus, inclusief webcast bedragen € 1.395,- exclusief btw.


Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze cursus komt u in aanmerking voor 12 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingDeloitte 
Wilhelminakade 1 
3072 AP, Rotterdam
Tel.nr. 088 288 2888
www.deloitte.nl/publiekesector 
rdubbeldeman@deloitte.nl

Meer nieuws

Opleidingen

Btw in de praktijk voor gemeenten


18 juni 2019 | Utrecht