of 58952 LinkedIn

Government Trends 2020 - Trend 6 (van de 9). De Cloud als aanjager voor innovatie

Government Trends 2020 - Trend 6 (van de 9). De Cloud als aanjager voor innovatie
Deloitte Reageer

Hoe kan de ‘cloud’ de overheid helpen innoveren?

Hoe gaan overheden wereldwijd – en vooral in Nederland – om met de ‘tech tsunami’? Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat de democratie blijft functioneren in zo’n snel veranderende omgeving? In een serie van 9 webartikelen gaan wij in op de belangrijkste (toekomst)trends voor de publieke sector. Aflevering 6: hoe kan de ‘cloud’ de overheid helpen innoveren?

Waarom zoveel aandacht voor de cloud?

In de afgelopen jaren stond de cloud vooral in de schijnwerper als een betaalbare manier om gigantisch veel data op te slaan. Maar steeds vaker wordt de cloud gezien als een aanjager van nieuwe technologieën zoals AI, robotic process automation, Internet of Things (IoT) en big data analytics. Zo is de verwachting dat in 2020 83% van alle bedrijfsmatige AI te vinden is in de cloud. Vooral Software-as-a-Service (SaaS) biedt interessante, op maat gemaakte mogelijkheden. De cloud helpt AI-gebruik te verhogen, het delen van data tussen instanties te bevorderen en diverse stakeholders te verbinden. Kortom: de cloud maakt toekomstige innovatie mogelijk.

De Cloud als aanjager voor innovatie Download de PDF versie


Datasilo’s afbreken

Veel data worden niet optimaal gebruikt door overheden doordat er sprake is van silovorming. Als deze data alsnog worden gedeeld ontstaan nieuwe kansen om de dienstverlening te verbeteren en om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Verkeersopstoppingen kunnen worden verminderd, net als fraude, vervuiling en mishandeling. Een voorbeeld hiervan is het MAAS (Mobility as a Service) initiatief waarin door de uitwisseling van gegevens verschillende vormen van vervoer op elkaar kunnen worden aangesloten. De cloud biedt ook de mogelijkheid om een deep learning omgeving op te zetten. Zoals in Vlaanderen, waar een deep learning model is ontwikkeld om banen en kandidaten te matchen. Zo’n systeem leert van de voorkeuren die werkzoekenden en werkgevers opgeven. Daarmee geeft het ook een goed beeld van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Stakeholders binnen het ecosysteem verbinden

Als het gaat om innovatie, is mensen verbinden minstens zo belangrijk als data verbinden. In het verleden ontwikkelden veel stakeholders vooral oplossingen voor zichzelf. Maar door de cloud kunnen deze overheidsdiensten, developers, designers en onderzoekers profiteren van elkaars ideeën en nieuwe kansen benutten. De cloud kan ook spelers buiten een organisatie met elkaar verbinden. Vaak ontdekken ze dat oplossingen die zij zoeken, al bij anderen beschikbaar zijn in de cloud. Daardoor hoeven ze niet het wiel opnieuw uit te vinden.
 

De cloud als noodzaak

Veel leveranciers van softwaretoepassingen stappen over op een model waarbij functionaliteit alleen nog in de cloud wordt geleverd. Organisaties worden daardoor gedwongen om over te stappen op de cloudoplossing of om naar een andere oplossing op zoek te gaan. De overstap naar de Cloud brengt ook voordelen omdat standaardisatie voor dit type oplossingen de norm is en een eenvoudige uitrol van functionaliteit mogelijk maakt. Uiteindelijk is vereenvoudiging en standaardisatie ook de beste weg om tot flexibele oplossingen te komen. De eisen die worden opgelegd door de AVG zijn tegenwoordig in de cloud ook goed te vervullen.
 

Organisatorische aanpassingen

Om de mogelijkheden van de cloud goed te benutten, zijn waarschijnlijk organisatorische aanpassingen nodig, onder andere binnen de IT-afdeling. De rol van IT verandert van het ontwikkelen en beheren van software naar het koppelen van de juiste cloudoplossingen aan de juiste afdeling. In Australië wordt deze slag al gemaakt om het gebruik van technologieën zoals AI, blockchain en quantum computing binnen de overheid te stimuleren. Maar niet alleen de IT-afdeling zal veranderen. Nog belangrijker is een nieuwe mindset binnen de hele overheid: van de cloud als betaalbare data-opslagruimte naar de cloud als aanjager van innovatie binnen alle diensten. Voorbeeld hiervan is de chatbot Wout die onlangs door de Nationale Politie is gelanceerd voor het melden van cybercrime.

Voordelen en beperkingen

De cloud maakt het mogelijk om snel innovatieve ideeën te testen. Ze stimuleert een data-gedreven cultuur op basis van gezamenlijke besluitvorming en biedt een platform voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Er zijn ook beperkingen zoals de benodigde financiering voor migratie naar de cloud en toenemende bezorgdheid over cybersecurity. Of (inter)nationale wet- en regelgeving die niet altijd goed op elkaar aansluit. Daarnaast is het belangrijk om goed na te denken over strategie, governancestructuren en gestandaardiseerde processen op het gebied van de cloud.

Hoe nu verder?

Het is belangrijk om een duidelijk cloudbeleid te ontwikkelen. Zo’n beleid moet uit meer informatie bestaan dan alleen locatiebepaling en providergegevens. Het beleid moet overheden helpen bij het nog beter uitvoeren van hun missie. Datasilo’s kunnen worden doorbroken door data binnen de gehele organisatie beter te organiseren, standaardiseren en toegankelijk te maken. Een focus op innovatie in de cloud is uiteraard essentieel, net als inzicht in de organisatorische veranderingen en competenties die nodig zijn. Tot slot is het goed om na te denken over vragen als “Wie is de eigenaar van welke data?”, “Wie heeft toegang tot deze data?” en “Hoe betrouwbaar is deze data?”.

 

Government Trends 2020

Dit artikel is het eerste uit de serie ‘Government Trends 2020’, gebaseerd op het gelijknamige wereldwijde rapport over ontwikkelingen in de publieke sector. In deze serie verschijnen de volgende artikelen:

  1. Hoe Artificial Intelligence de overheid kan ondersteunen
  2. De digitale burger
  3. De opkomst van ‘nudging’
  4. De ethische kant van big data en AI
  5. Een proactieve overheid
  6. De cloud als aanjager van innovatie
  7. Innovatie versnellen
  8. Een slimme overheid – ‘smart solutions’ voor de publieke sector
  9. De beleving van de burger – customer experience
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingDeloitte 
Wilhelminakade 1 
3072 AP, Rotterdam
Tel.nr. 088 288 2888
www.deloitte.nl/publiekesector 
rdubbeldeman@deloitte.nl

Meer nieuws

Opleidingen

       Verdieping BBV