of 59345 LinkedIn

Government Trends 2020 - Trend 5 (van de 9). Een proactieve overheid

Government Trends 2020 - Trend 5 (van de 9). Een proactieve overheid
Deloitte Reageer

Hoe gaan overheden wereldwijd – en vooral in Nederland – om met alle technologische ontwikkelingen? Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat de democratie blijft functioneren in zo’n snel veranderende omgeving? In een serie van 9 webartikelen gaan wij in op de belangrijkste (toekomst)trends voor de publieke sector. Aflevering 5: hoe kan de overheid anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen met behulp van bijvoorbeeld ‘predictive analytics’ en AI?

Voorkomen is beter dan genezen

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van AI, bijvoorbeeld natural language processing (NLP), machine learning en spraak- en gezichtsherkenning, kunnen overheden helpen om problemen te voorspellen en erop te anticiperen in plaats van te reageren. Voorkomen is immers beter dan genezen. Dat is geen nieuws, maar dankzij de enorme hoeveelheden data die beschikbaar zijn, wordt het steeds gemakkelijker om voorspellingen te doen. We noemen dit predictive analytics. De US Air Force zet bijvoorbeeld predictive analytics in om te kunnen voorspellen wanneer vliegtuigen gebreken krijgen, zodat kan worden voorkomen dat deze aan de grond moeten blijven staan.

 

Rampen en misdaadbestrijding

In Indonesië hebben de overheid en een startup hun krachten gebundeld om overstromingen te voorspellen op basis van historische data. Maar ook bij misdaadbestrijding is predictive analytics nuttig, bijvoorbeeld bij het bestrijden en voorkomen van kinderprostitutie. Mensenhandelaars die kinderen prostitueren, maken in 75% van de gevallen gebruik van het internet. Daarom is in de VS software ontwikkeld waarmee de politie al miljoenen slachtoffers én handelaren heeft opgespoord. Ook kindermishandeling kan worden voorspeld op basis van informatie over ouders, geestelijke gezondheid en mishandeling van generatie op generatie. 


Fraude en terrorisme

In Nederland wordt volop gebruik gemaakt van dataverzameling, bestandskoppeling en gegevensanalyse om fraude te voorkomen en te detecteren. Bijvoorbeeld in domeinen zoals gemeentelijke uitkeringen, sociale voorzieningen, belastingen en toeslagen. Naast predictive analytics worden ook andere toepassingen van AI steeds vaker ingezet, bijvoorbeeld bij terrorismebestrijding. Zo heeft de EU het Horizon 2020 programma gelanceerd, waarbij NLP wordt gebruikt om gesprekken op social media te monitoren en analyseren. Hiermee worden propaganda en andere vroege signalen van bijvoorbeeld radicalisering snel ontdekt.


Voordelen en risicofactoren

Predictive analytics en andere vormen van AI leiden tot eerder ingrijpen en preventie en zorgt ervoor dat middelen beter worden ingezet. Er zijn wel wat randvoorwaarden en risicofactoren. Zo moeten overheden beschikken over de juiste vaardigheden om succesvol gebruik te maken van predictive analytics. Data zijn vaak complex en moeilijk toegankelijk, en er is het risico van ‘algorithmic bias’. Daarnaast is privacy een gevoelig punt.


Hoe nu verder?

Om de juiste data te kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken zijn data governance processen nodig. Wacht niet tot er grote datasets beschikbaar zijn, maar begin alvast. Bedenk welke AI-technologieën (zoals machine learning of NLP) nuttig kunnen zijn. Train gebruikers van predictive models, zodat ze de juiste besluiten kunnen nemen. Denk na over de mogelijkheid van ‘analytical services’ ter ondersteuning van het eigen team. Tot slot: houd al rekening met eventuele weerstand binnen de organisatie voordat change management processen worden opgestart.

 

Government Trends 2020

Dit artikel is het eerste uit de serie ‘Government Trends 2020’, gebaseerd op het gelijknamige wereldwijde rapport over ontwikkelingen in de publieke sector. In deze serie verschijnen de volgende artikelen:

  1. Hoe Artificial Intelligence de overheid kan ondersteunen
  2. De digitale burger
  3. De opkomst van ‘nudging’
  4. De ethische kant van big data en AI
  5. Een proactieve overheid
  6. De cloud als aanjager van innovatie
  7. Innovatie versnellen
  8. Een slimme overheid – ‘smart solutions’ voor de publieke sector
  9. De beleving van de burger – customer experience
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingDeloitte 
Wilhelminakade 1 
3072 AP, Rotterdam
Tel.nr. 088 288 2888
www.deloitte.nl/publiekesector 
rdubbeldeman@deloitte.nl

Meer nieuws

Opleidingen

Verdieping BBV

21 november 2019