of 59318 LinkedIn

Belangrijke thema's voor raadsleden

Belangrijke thema's voor raadsleden. Als raadslid staat u voor een aantal belangrijke uitdagingen om uw gemeente ook naar de toekomst toe goed te vertegenwoordigen.
Deloitte Reageer

Samen bouwen aan de toekomst.

Als raadslid staat u voor een aantal belangrijke uitdagingen om uw gemeente ook naar de toekomst toe goed te vertegenwoordigen. Een aantal thema's zijn hierin belangrijk, en worden in de komende weken met u gedeeld.

Als raadslid moet u naast controleren ook werken aan de toekomst van de gemeente. Een aantal thema's zijn hierin van belang, zoals mobiliteit, preventie van eenzaamheid, succesvol aanbesteden en cyber security. De aankomende weken worden diverse artikelen gepubliceerd waarin het belang wordt toegelicht en de rol van het raadslid wordt uitgelegd. Blijf hier automatisch van op de hoogte door u in te schrijven voor de mailinglijst.

 

1. Social Impact Bonds

Voor het oplossen van prangende vraagstukken in de samenleving werd vroeger vooral naar de overheid gekeken. Tegenwoordig zoeken burgers, ondernemers en investeerders steeds vaker elkaar op om maatschappelijke problemen op te lossen, en creëren zo Social Impact Bonds.

Lees het artikel


2. Succesvol aanbesteden, het kan!

Gemeenten moeten hun geld op een doelmatige en verantwoorde manier besteden. De wet- en regelgeving rond aanbestedingen schrijft voor dat de gemeenten hun in- en aankopen doen op basis van transparantie en gelijkwaardigheid

Lees het artikel


3. Preventie eenzaamheid

Voorkomen is beter dan genezen: een bekend credo als het gaat om de betaalbaarheid van gezondheidszorg. Preventie speelt hierbij een belangrijke rol, data analyse kan hierbij helpen.

Lees het artikel


4. Economische impact

Wat levert een ruimtelijk plan eigenlijk op aan extra banen en bestedingen? Ruimtelijke plannen worden in de regel beoordeeld op de financiën, het programma en op stedenbouwkundige kwaliteit. Pas in het eindstadium, als een plan volledig is uitontwikkeld, wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een besluit te nemen. De economische effecten van zo’n plan zijn dan over het algemeen niet in beeld en worden dus niet in de besluitvorming betrokken. 

Lees het artikel


5. Begroten of realiseren?

Met het vaststellen van de begroting geeft uw gemeenteraad aan wat moet worden bereikt, wat daarvoor moet worden gedaan (activiteiten) en welk geld daarvoor beschikbaar is. Opvallend is dat gemeenten de afgelopen jaren in werkelijkheid per saldo fors minder geld uitgeven dan dat zij begroten. Er is dus een flink verschil tussen begrotingen en jaarrekeningen.

Lees het artikel


6. Arbeidsmarktbeleid

Het arbeidsmarktbeleid van gemeenten beperkt zich allang niet meer tot werkzoekenden. Vanuit een preventief en economisch perspectief wordt ook gekeken naar mensen die een baan hebben en herscholing. Regionale samenwerkingen en data zijn fundamentele bouwstenen hierin. 

Lees het artikel


7. Smart Mobility

Veel gemeenten hebben voor de komende jaren de ambitie om hun steden te verdichten, te verduurzamen en aantrekkelijker te maken. Eén belangrijke uitdaging hierbij is hoe het aantal (vervuilende) auto’s in de binnenstad beperkt kan worden zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid.

Verschijnt 13 juni


8. Microlearnings

Continue leren en aanpassen is ook voor een gemeente gewenst. Via microlearnings ontwikkelen medewerkers nieuwe kennis in een paar minuten per dag via een interactieve app. 

Verschijnt 20 juni


9. Cyber security

Hoe kunt u als gemeente beschermen tegen aanvallen van buitenaf? Een beleid voor cyber security is niet meer weg te denken, om uw gemeente en uw burgers te beschermen

Verschijnt 27 juni

 

Contact

Patrick Jussen, Partner

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingDeloitte 
Wilhelminakade 1 
3072 AP, Rotterdam
Tel.nr. 088 288 2888
www.deloitte.nl/publiekesector 
rdubbeldeman@deloitte.nl

Meer nieuws

Opleidingen