of 64277 LinkedIn

Zeg werknemer, ben jij gevaccineerd?

Zeg werknemer, ben jij gevaccineerd? Wat zegt de de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Capra Advocaten Reageer

Op dinsdag 14 september 2021 was er weer een ‘corona persconferentie’. Veel mensen zullen reikhalzend hebben uitgekeken naar nieuwe versoepelingen en die kwamen er ook: op veel plekken verdwijnt de ‘anderhalvemeterregel’ en de nachtclubs mogen weer gedeeltelijk open. Daar staat wel het gebruik van een ‘coronapas’ tegenover. De coronapas is een digitaal (of papieren) bewijs die door een speciale app uitgelezen kan worden en waarmee ‘anoniem’ aangetoond kan worden of je gevaccineerd bent, over een (recente) negatieve test beschikt of eerder corona gehad hebt.

Persoonlijk werd ik meer getriggerd door de opmerking van (demissionair) minister Hugo de Jonge dat zorgwerkgevers zouden mogen gaan registreren of hun medewerkers gevaccineerd zijn. Dat is in juridisch opzicht uniek.

 

Op dit moment is het registreren van vaccinatiegegevens van personeel namelijk niet toegestaan. Althans….. Een Nederlandse wet die dat mogelijk maak is er (nog?) niet. Wel geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De hoofdregel onder de AVG is dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt voor ‘welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden’ (artikel 5).

 

Het antwoord op de vraag of een medewerker al dan niet is gevaccineerd tegen bepaalde virussen, moet worden gekwalificeerd als een medisch gegeven. Medische gegevens zijn volgens de AVG ‘bijzondere persoonsgegevens’. Voor het vastleggen van dergelijke gegevens geldt onder de AVG een streng regime. Het is in beginsel zelfs verboden dergelijke gegevens te verwerken, ‘tenzij’. De uitzonderingen zijn te vinden in artikel 9, tweede lid, van de AVG. Gegeven de gevoeligheid van ‘bijzondere gegevens’ wordt niet snel aangenomen dat een uitzondering aan de orde is. Een van de uitzonderingen is bijvoorbeeld het verwerken met de ‘uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene’ (artikel 9, tweede lid, onder a, van de AVG).

 

Wanneer is van die toestemming sprake? Het is een werkgever op zich niet verboden om aan een medewerker te vragen of hij/zij gevaccineerd is, maar een medewerker is niet verplicht om daarop te antwoorden. Als een medewerker ervoor kiest om wél (inhoudelijk) te antwoorden, dan betekent dat weer niet direct dat sprake is van toestemming en dus ook niet dat een werkgever dat antwoord mag verwerken. Het is namelijk niet ondenkbaar dat een medewerker zich gedwongen kan voelen om de informatie te delen. In zo’n geval is van de vereiste uitdrukkelijke toestemming geen sprake. De Autoriteit Persoonsgegevens schrijft op zijn website: in een arbeidsrelatie is slechts sprake van een uitdrukkelijke toestemming van een medewerker als een weigering van de medewerker (om toestemming te verlenen) “geen enkel nadelig gevolg heeft”. Dus niet in de arbeidsvoorwaarden, niet in de collegiale verhoudingen en ook niet in het ‘scheiden’ (of afzonderen) van medewerkers.

 

Maar registreren met toestemming is waarschijnlijk niet waar minister De Jonge aan denkt. Hij benadrukte namelijk dat ‘werknemers geen antwoord hoeven te geven op de vraag over hun vaccinatiestatus’.

 

Wellicht denkt hij aan een andere uitzondering die in de AVG is genoemd (in artikel 9, tweede lid, onder i), namelijk dat “de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen”.

 

Dat is nogal een mond vol en het is mijns inziens nog maar de vraag of de door de minister gewenste registratiemogelijkheid door middel van die uitzondering gecreëerd kan worden. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat een gevaccineerd persoon wel nog steeds besmet kan raken met het coronavirus – en dus ook anderen kan besmetten. De gewenste registratie lijkt wat dat betreft weinig zinvol. Bovendien gelden in zorginstellingen al verschillende regels op het gebied van infectiepreventie. Je kunt je dan afvragen of zo’n zwaar instrument van registratie wel opweegt tegen de daarmee gepaard gaande inbreuk op de privacy. Vakbonden NU’91 en FNV vinden in elk geval van niet. “De NFU (de vertegenwoordiger van de acht samenwerkende umc’s in Nederland) heeft al laten weten dat de universitaire medische centra niet zullen gaan registeren of hun zorgpersoneel gevaccineerd is tegen corona: de keuze om wel/niet te laten vaccineren is een wettelijk recht en de vaccinatiegraad onder zorgpersoneel in de umc’s is al zeer hoog“.

 

Twee dagen na de persconferentie, dus op 16 september 2021, werd bekend dat Italië als eerste Europese land de ‘coronapas’ verplicht stelt op de werkvloer. Zo ver is het in Nederland vooralsnog niet: minister De Jonge gaf toe dat de huidige wet (nog) geen ruimte biedt tot registratie en dat hij ‘het gesprek met de Tweede Kamer daarover ook nog helemaal niet heeft gehad’. Wellicht blijkt het achteraf daarom een storm in een glas water, maar aangezien de geopperde mogelijkheid uniek zou zijn in het Nederlandse rechtsstel, zal ik dat gesprek met de Tweede Kamer met belangstelling volgen. Wordt vervolgd.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht

Stand van zaken na de Wnra (ook online) 

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie


Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws