of 62812 LinkedIn

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Drie afzonderlijke maatregelen uit het pensioenakkoord uitgewerkt.
Capra Advocaten Reageer

Op 3 september 2020 is het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aan de Tweede Kamer aangeboden. In het wetsvoorstel worden drie afzonderlijke maatregelen uit het pensioenakkoord uitgewerkt.

Inhoud wetsvoorstel

  1. Een tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing. De beoogde inwerkingtreding van deze maatregel is 1 januari 2021 en de versoepeling vervalt per 31 december 2025.
  2. en uitbreiding van de fiscale ruimte voor verlofsparen. De beoogde inwerkingtreding van deze maatregel is 1 januari 2021.
  3. Voor deelnemers aan een pensioenregeling wordt het mogelijk om eenmalig 10 procent van het pensioenvermogen ineens op te nemen op de pensioeningangsdatum. De beoogde inwerkingtreding van deze maatregel is 1 januari 2022.


Beschouwing

Het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren is gericht op langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid. Met het wetsvoorstel wordt daarmee gedeeltelijk gebroken. Het wetsvoorstel komt tegemoet aan het feit dat doorwerken tot de AOW-gerechtigde leeftijd niet altijd een haalbare kaart is. De maatregelen maken het voor werkgever en werknemer gunstiger om de periode tot aan de AOW te overbruggen.


1. Versoepeling RVU-heffing

Nu bestaat er een fiscale ‘boete’ van 52 procent voor de werkgever over uitkeringen, ontslagvergoedingen of verstrekkingen in het kader van een regeling die nagenoeg uitsluitend bedoeld is om de werknemer vervroegd uit te kunnen laten treden. Deze RVU-heffing wordt onder bepaalde voorwaarden tijdelijk versoepeld. Het betreft een versoepeling tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025. In het overgangsregime is bepaald dat als een regeling uiterlijk 31 december 2025 schriftelijk wordt overeengekomen, in de jaren 2026, 2027 en 2028 nog gebruik kan worden gemaakt van de versoepeling. De tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing is bedoeld om werkgevers de mogelijkheid te bieden om oudere werknemers die de AOW gerechtigde leeftijd niet werkend kunnen of willen bereiken, tegemoet te komen. Een vaststellingsovereenkomst met een oudere werknemer wordt financieel aantrekkelijker gemaakt voor de werkgever. De voorwaarden zijn: de uitkering of verstrekking start drie jaar of minder voor de AOW gerechtigde leeftijd van de werknemer; de uitkering of verstrekking mag maximaal drie jaar duren en mag niet boven het drempelbedrag komen dat, na vermindering met de loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering. Het meerdere blijft belast met de fiscale boete van 52 procent (tenzij zich één van de uitzonderingssituaties voordoet, zoals disfunctioneren of reorganisatie).


2. Uitbreiding fiscaal verlofsparen

Op dit moment kunnen werknemers tot 50 weken fiscaal gefaciliteerd vakantie- en compensatieverlof opsparen, als de werkgever dit mogelijk maakt. De fiscale grens wordt verhoogd naar een verlofspaarsaldo van 100 weken. Dit fiscaal verlof kan bijvoorbeeld door de werknemer worden gebruikt voor vervroegde uittreding, maar ook andere doeleinden zijn mogelijk. Opgetekend zij dat het verlof gekoppeld is de dienstbetrekking van de werknemer: het verlofspaarsaldo van 100 weken kan dus niet worden meegenomen naar een andere werkgever.


3. De eenmalige uitkering

Het wetsvoorstel geeft deelnemers aan een pensioenregeling meer keuzeopties op het moment van de pensioendatum. Elke deelnemer krijgt de mogelijkheid om maximaal 10 procent van de waarde van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen in één keer op te nemen op de pensioeningangsdatum. Het bedrag ineens mag naar eigen inzicht worden besteed. Wel zijn er enkele voorwaarden: er mag niet tegelijk gebruik worden gemaakt van de zogenaamde hoog-laagconstructie. De pensioenuitkering moet na opname van het bedrag ineens boven een zekere afkoopgrens liggen. Er is toestemming van de partner vereist als gebruikmaking van de mogelijkheid leidt tot een verlaging van het partnerpensioen. In sommige gevallen is een bedrag ineens naar rato ook mogelijk bij deeltijdpensionering. Een kanttekening bij deze maatregel is dat de uitkering van een bedrag ineens leidt tot een hoger verzamelinkomen, waardoor meer belasting verschuldigd is. Dit kan de toevoeging van deze mogelijkheid minder interessant maken.


Slot

Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede Kamer en Eerste Kamer worden aangenomen alvorens het een wet wordt. De ontwikkelingen volgen wij op de voet. Duidelijk is dat de materie niet eenvoudiger wordt door deze wijzigingen en dat maatwerk uitgangspunt dient te zijn teneinde voor beide partijen een optimaal resultaat te bereiken, bijvoorbeeld in het kader van een vertrekregeling ten behoeve van oudere werknemers. Voor nader overleg kunt u contact opnemen met Sjoerd Richters of uw vaste adviseur bij Capra.

 

Sjoerd Richters

 


Cursus: Leergang arbeidsrecht

Tijdens deze cursus wordt in zes dagdelen een gedegen en actueel overzicht gegeven van het civiele arbeidsrecht. De cursus geeft op praktische wijze een selectie van de meest voorkomende vraagstukken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht

Stand van zaken na de Wnra (ook online) 

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie


Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws