of 65101 LinkedIn

Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen: wijzigingen per 1 januari 2017

Reageer

AfbeeldingMr. G.G.E.A. (Jacobien) Frederix-Gianotten

 

De “Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector”,  beter bekend als de WNT, stelt grenzen aan de salarissen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Deze bezoldigingsgrenzen gelden ook voor de zorgsector. Voor de zorgsector is dit echter verder uitgewerkt in een specifieke regeling: de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp.

Bezoldigingsplafond in zorg is afhankelijk van de klasse-indeling

Uit deze regeling blijkt dat het bezoldigingsplafond in de zorgsector wordt vastgesteld aan de hand van een aantal karakteristieken van de zorginstelling waaraan de topfunctionaris leiding geeft. Er wordt onder andere gekeken naar de kennisintensiteit, het aantal taken dat de zorginstelling verricht en het aantal relevante financieringsbronnen in relatie tot de omzet die de zorginstelling met deze financieringsbronnen genereert. Op basis van een staffelsystematiek die in de regeling is vastgelegd, wordt, per zorginstelling, voor iedere karakteristiek een aantal punten toegekend. Het totale aantal punten leidt tot een indeling in een bepaalde klasse. En daaruit volgt de maximaal te betalen bezoldiging (op jaarbasis). Er zijn vijf klassen. Hoe hoger de klasse, hoe hoger de maximaal toegestane bezoldiging.

 

De belangrijkste veranderingen in de WNT op een rij

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2017:

- De indexatie van de bezoldigingsmaxima
In klasse I mag de bezoldiging nu maximaal € 99.000,- bedragen, in klasse V maximaal € 181.000,-.  

- Verandering van de staffelsystematiek
Ook de staffelsystematiek is per 1 januari 2017 gewijzigd. Een van de uitgangspunten van de regeling is dat de complexiteit van de werkzaamheden van een topfunctionaris toeneemt als een instelling geneeskundige vervolgopleidingen verzorgt. Tot 1 januari 2017 werden hierbij alleen instellingen die voor het verzorgen van deze geneeskundige opleiding een zogenaamde beschikbaarheidsbijdrage ontvingen, aangemerkt als instellingen die geneeskundige vervolgopleidingen verzorgen. Dat is veranderd. Vanaf 1 januari 2017 bepaalt niet langer het ontvangen van een beschikbaarheidsbijdrage, maar het verzorgen van een geneeskundige vervolgopleiding of een extra punt wordt toegekend. Daarnaast worden vanaf 1 januari 2017 hiervoor punten toegekend als de zorginstelling in ten minste één van de drie kalenderjaren voorafgaande aan het beoordelingsjaar een geneeskundige vervolgopleiding heeft verzorgd.  

- Andere puntentoekenning op grond van het aantal financieringsbronnen
Ook de puntentoekenning op grond van het aantal financieringsbronnen is op 1 januari 2017 gewijzigd. Daardoor worden, als een zorginstelling ten minste € 10 miljoen aan opbrengsten heeft, financieringsbronnen eerder als relevante financieringsbron beschouwd.

 

Slotopmerking over de WNT

Het bovenstaande bevestigt maar weer eens dat de WNT voortdurend in ontwikkeling is. Via onze website en nieuwsbrief houdt Capra u van de wijzigingen op de hoogte.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht

Stand van zaken na de Wnra (ook online) 

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie


Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws