of 59162 LinkedIn

Wet normalisering: Minister presenteert “spoorboekje”

Reageer

AfbeeldingMr. G.H. (Gerdin) Boelens

 

Op 8 november 2016 werd het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren in de Eerste Kamer aangenomen. In een recente brief, van 20 januari 2017, geeft minister Plaskerk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatie over “het tijdpad van implementatie” van deze wet.

 

Regering zal Wnra bekrachtigen ook al stappen bonden mogelijk naar Hoge Raad

Allereerst staat de minister stil bij het kort geding van de Ambtenarencentrales, dat zowel bij de voorzieningenrecht als bij het Gerechtshof Den Haag geen succes had. Zie het arrest van 23 december 2016. De minister geeft aan dat de Ambtenarencentrales acht weken hebben naar de Hoge Raad te stappen. Maar hij laat daarop ook weten: “Dit staat niet aan bekrachtiging van het initiatiefvoorstel door de regering in de weg.”

 

Wet Normalisering vraagt om aanpassing meer dan 100 wetten

Vervolgens zet de minister uiteen dat de normalisering een omvangrijke wetgevingsoperatie vraagt. Niet minder dan 100 wetten in formele zin moeten worden herzien, plus een veelheid aan lagere regelgeving. De planning is er, volgens de minister, op gericht de initiatiefwet normalisering rechtspositie ambtenaren, tezamen met alle invoerings- en aanpassingswetgeving, met ingang van 1 januari 2020 in werking te laten treden.

 

Overheidswerkgevers staat nog veel te wachten

Daarna staat de minister stil bij wat de overheidswerkgevers te doen staat. Zo noemt hij de totstandkoming van cao’s en alles wat daarbij kan komen kijken (oprichten van werkgeversvereniging, aanpassen van statuten, en inhoudelijke raagstukken over spelregels van het cao-overleg, huidige overlegprotocollen, de huidige (bezwaren)commissies, en verschillen tussen arbeidsvoorwaardenregelingen en het civiele arbeidsrecht).

 

Scholing van personeelsmedewerkers en leidinggevenden van groot belang

Met nadruk wijst de minister voorts op het belang van scholing van personeelsmedewerkers en leidinggevenden in het arbeidsrecht; communicatie en voorlichting aan personeel; opstellen modelarbeidsovereenkomsten voor nieuw personeel en eventueel voor zittend personeel. Nu net op deze punten bevindt zich de bewezen expertise van Capra Advocaten.

 

Bereid u goed voor op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Kortom, tussen nu en 1 januari 2020, de beoogde datum van inwerkingtreding van de normalisering, moet er nog veel gebeuren. Er komen diverse uitdagende opgaven op overheidswerkgevers af. Om van de normalisering een succes te maken is de goede voorbereiding het halve werk. Capra Advocaten staat u daarbij graag terzijde. Met ons Dossier Normalisering Ambtenarenrecht blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie over het tijdpad leest u in de brief van minister Plasterk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Abonneer u op onze nieuwsbrief!

Dan ontvangt u 10 keer per jaar de Capra Concreet met daarin artikelen over actuele arbeidsrechtelijke uitspraken, het laatste nieuws rondom Normalisering en andere zaken die interessant zijn voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers.


Abonneer u hier!

AGENDA

Capra Advocaten: praktische hulp bij vragen rondom normalisering

Afbeelding

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.


www.capra-academie.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl