of 59854 LinkedIn

Werkgevers opgelet: wat moet u voor 1 april 2020 regelen voor de lage WW-premie?

Werkgevers opgelet: wat moet u voor 1 april 2020 regelen voor de lage WW-premie?
Capra Advocaten 2 reacties

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden. Als gevolg van deze wet is het ontslagrecht op onderdelen versoepeld en is de ketenregeling verruimd. Dat is voor veel werkgevers natuurlijk goed nieuws. De Wab biedt werkgevers nóg een kans, op het punt van de WW-premie. Per 1 januari 2020 is namelijk WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract geïntroduceerd. Kort gezegd komt het erop neer dat de werkgever voor werknemers met een vast dienstverband voortaan een lagere WW-premie betaalt dan voor werknemers met een flexibel contract.

Lagere WW-premie voor vaste dienstverbanden

Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie, moet de werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst kunnen overleggen waaruit blijkt dat de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is en dat geen sprake is van een oproepovereenkomst. Als de werkgever niet aan deze voorwaarden kan voldoen, geldt – enkele uitzonderingen daargelaten – de hoge WW-premie.


Soms blijkt het vaste karakter van het dienstverband niet uit de arbeidsovereenkomst

De WW-premiedifferentiatie geldt niet alleen voor werknemers die vanaf 1 januari 2020 in dienst treden, maar ook voor werknemers die op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst waren. En daar doet zich in de praktijk soms een probleem voor: er is lang niet altijd in een schriftelijke arbeidsovereenkomst vastgelegd dat de medewerker voor onbepaalde tijd in dienst is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin de werknemer in eerste instantie werkzaam was op basis van contracten voor bepaalde tijd, waarbij het laatste contract in de loop van 2019 (of wellicht al jaren eerder) stilzwijgend is overgegaan in een contract voor onbepaalde tijd. In zo’n situatie zou de werkgever niet in aanmerking komen voor de lage WW-premie, tenzij hij één en ander vóór 1 januari 2020 alsnog zou vastleggen in een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst.


Zorg voor 1 april 2020 voor de schriftelijke bevestiging van het vaste dienstverband

Aanvankelijk leek het erop dat de werkgever voor alle medewerkers die op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst waren, op 1 januari 2020 een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst moest kunnen overleggen waarin is vastgelegd dat de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is en dat geen sprake is van een oproepovereenkomst. Mede op aangeven van de werkgeversorganisaties zijn de regels op dit punt echter verruimd. Om de administratieve lasten te beperken heeft de minister in december 2019 laten weten dat werkgevers, ten aanzien van de medewerkers die op 31 december 2019 al in dienst waren, mogen volstaan met een schriftelijk, door beide partijen ondertekend, addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Daarnaast heeft de minister, in samenspraak met de Belastingdienst, besloten om werkgevers drie maanden extra de tijd te geven om aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie te voldoen. Dit uitstel geldt alleen voor werknemers die op 31 december 2019 al in dienst waren. Voor medewerkers die per of na 1 januari 2020 in dienst zijn getreden, moet, om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie, dus van meet af aan de gestelde voorwaarden worden voldaan.


Met terugwerkende kracht hogere WW-premie als u een vast contract niet kunt aantonen

De datum van 1 april 2020 komt inmiddels met rasse schreden dichterbij en het ligt niet voor de hand dat er nog meer uitstel wordt verleend. Als u de WW-lasten wilt verlagen, is het dus zaak dat u er vóór 1 april 2020 voor zorgt dat u, voor de medewerkers die op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst waren, een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of een door beide partijen ondertekend schriftelijk addendum bij de arbeidsovereenkomst in de loonadministratie heeft opgeslagen, waaruit blijkt dat de werknemer op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was (èn dat geen sprake is van een oproepovereenkomst). Als u dit niet tijdig in orde heeft gemaakt, zult u voor de betreffende werknemer(s) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie moeten voldoen.


Tips voor lagere WW-lasten voor overheidswerkgevers

Voor overheidswerkgevers is het bovenstaande niet relevant, omdat zij eigenrisicodrager voor de WW zijn. Overheidswerkgevers kunnen overigens wel andere maatregelen nemen om de WW-lasten te beperken, door nauwlettend te volgen of de ex-medewerker die een WW-uitkering ontvangt aan zijn sollicitatieverplichtingen voldoet, door hem (of haar) zo nodig actief te begeleiden en door, als de betrokkene niet aan zijn verplichtingen voldoet, het UWV te verzoeken om aan de ex-medewerker een maatregel op te leggen.

 

Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan gerust contact op met mij of met uw vaste contactpersoon.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jacobien Frederix-Gianotten op
Beste Minke, omdat het niet mogelijk is om 1-op-1 op je bericht te reageren, doe ik dat op deze manier. In zijn algemeenheid geldt dat de wetgever geen uitstel heeft verleend op het punt van het 'aanbod vaste uren'. Als je wil weten wat dit voor jouw positie betekent, neem dan gerust contact met mij op (j.frederix@capra.nl).
Door Minke Offringa (werknemer met een contract voor onbepaalde tijd met min- max constructie) op
Beste Jacobien, zoals je uit mijn functie kunt lezen, val ik in de categorie oproepkracht. Dat ben ik inmiddels een viertal jaren. Uit alles wat ik tot nu toe las over de WAB maak ik op dat mijn werkgever me in januari een voorstel voor een 'vast aantal uren' had moeten doen, waar ik vier weken over na mag denken. Uit jouw bijdrage lees ik uitsluitend over vaste aanstelling en de WW uitstel voor werkgevers tot 1 april. Er is geen uitstel verleend voor 'voorstel vaste uren na 1 jaar werkverband' toch? Dank voor je antwoord alvast, MO

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht: de eerste oogst na de Wnra (online cursus)

In korte tijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht.

 

Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Online Cursus Ziekteverzuim van A tot Z

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!