of 59130 LinkedIn

Voorjaarsbijeenkomst Vereniging Ambtenaar & Recht

Reageer

De Vereniging Ambtenaar & Recht organiseert op 14 april 2016 in Utrecht de voorjaarsbijeenkomst met als thema 'Van Werk naar werk-beleid'.

De bijeenkomst begint om 13:30 uur en wordt gehouden in La Vie Regardz, Lange Viestraat 351 in Utrecht.

Het programma is als volgt:

13.00 uur    Ontvangst met koffie en thee
13.15 uur    Algemene ledenvergadering
13.30 uur    Opening door de voorzitter
13.45 uur    De heer mr. M.J.M. Schoonhoven, advocaat-partner bij Capra Advocaten

"De juridische kansen en valkuilen bij het tot stand brengen van het
Van werk naar werk-beleid"

Voorkomen van werkloosheid in plaats van focussen op inkomenszekerheid. Wordt de uitkering 'ingeruild' voor een optimaal gefaciliteerde zoektocht naar werk?
De van werk-naar-werk-trajecten zoals deze onder meer zijn neergelegd in hoofdstuk lad van de CAR/UWO moor meer nog in de nieuwe CAO Waterschappen (SAW) lijken een wezenlijke eerste stap in dit verband. Werken, het voorkomen van werkloosheid is het credo.
Wat zijn dan de juridische kansen en valkuilen?    

14.30 uur    De heer prof. dr. J. de Koning, wetenschappelijk directeur van SEOR en
hoogleraar arbeidsmarktbeleid aan de Erasmus Universiteit

"Wat houdt het Van werk naar werk-beleid in en wat zijn de resultaten?"

De baan voor het hele leven bestaat niet meer en werknemers zullen tijdens hun loopbaan vaak verschillende keren van baan moeten veranderen. Dit geldt ook voor werknemers bij de Rijksoverheid, waar reorganisaties meer de regel dan de uitzondering zijn geworden. Om medewerkers te helpen een andere baan te vinden heeft de Rijksoverheid het Van Werk Naar Werk Beleid in het leven geroepen. De presentatie behandelt wat dit beleid inhoudt en wat de resultaten ervan zijn.

15.15 uur    Pauze
15.30 uur    Workshops

Workshop1

Mevrouw K. 't Hart, manager Talentenbureau gemeente Zoetermeer en mevrouw E. de Heer, P&O adviseur gemeente Zaanstad.

“Van werk naar werk: de balans tussen praktijk en regels"

Zoals de titel al doet vermoeden wordt in deze workshop vanuit de gemeentelijke praktijk ingezoomd op de regelgeving van het Van werk naar werk-beleid. Hoe daarin een goede balans te vinden?

Workshop 2

Mevrouw drs. M. Kooreman, trajectbegeleider Workflow,
Expertisecentrum Organisatie & Personeel, ministerie van Binnenlandse Zaken en de heer drs. J. Bos, mobiliteitsmanager Workflow, Expertisecentrum
Organisatie & Personeel, ministerie van Binnenlandse Zaken

"Mobiliteit: kans of 'moetje'?"

In een interactieve workshop gaan we, vanuit de loopbaanadvies- en HR-praktijk, in hoe (gedwongen) mobiliteit voor iedere betrokkene succesvol kan zijn. Een goede rolverdeling tussen HR-adviseur, loopbaanadviseur. leidinggevende maar ook medewerker is daarbij de sleutel!

Workshop 3

Mevrouw drs. G. Hovius, coördinator arbeidsvoorwaarden en rechtspositie en mevrouw mr .T. Schijf, senior arbeidsjuridisch adviseur, beiden werkzaam bij
het ministerie van Binnenlandse Zaken

"Het VWNW-beleid Rijk: afspraken, regelgeving en ervaring in de praktijk"

Op 11 april 2013 sloot de minister voor Wonen en Rijksdienst met de vakbonden in het Sectoroverleg Rijk de Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid. Ondertussen is in de laatste CAO Rijk afgesproken het VWNW-beleid met een jaar te verlengen tot ultimo 2016 vooruitlopend op het maken van meer structurele afspraken uiterlijk 1 oktober 2016. Hoe verliep de vertaalslag van overeenkomst en bedoelingen van partijen naar formele regelgeving; hoe pakt die regelgeving uit in de praktijk en wat zijn de verwachtingen voor de meer structurele afspraken?

16.30 uur    Terugkoppeling
17.00 uur    Afsluiting en aansluitend borrel

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via verenigingambtenaarenrecht@pelsrijcken.nl. Geef bij uw aanmelding aan welke workshop uw voorkeur heeft; uiteraard zullen wij daarmee zoveel mogelijk rekening houden.

Kosten

De kosten van deze middag  bedragen € 25,00 voor niet-leden. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL19 INGB 0004 6234 74  tnv Vereniging Ambtenaar & Recht te Voorschoten ovv bijeenkomst 14 april 2016. U kunt zich aanmelden tot  6 april 2016.

Vanzelfsprekend kan men ook lid worden van de VA&R. Het lidmaatschap kost € 30,- per jaar en als lid van de VA&R zijn de kosten voor de bijeenkomsten niet € 25,-, maar € 14,-. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze website www.verenigingambtenaarenrecht.nl.

Graag zien wij u op 14 april 2016 in Utrecht.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Abonneer u op onze nieuwsbrief!

Dan ontvangt u 10 keer per jaar de Capra Concreet met daarin artikelen over actuele arbeidsrechtelijke uitspraken, het laatste nieuws rondom Normalisering en andere zaken die interessant zijn voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers.


Abonneer u hier!

AGENDA

Capra Advocaten: praktische hulp bij vragen rondom normalisering

Afbeelding

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.


www.capra-academie.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl