of 59761 LinkedIn

Vereniging van bedrijfsartsen publiceert richtlijn Conflicten in de werksituatie

Vereniging van bedrijfsartsen publiceert richtlijn Conflicten in de werksituatie.
Capra Advocaten 1 reactie

Wellicht kent u de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten. Deze werkwijzer is tot stand gekomen door een kenniskring, die de opdracht had om aanbevelingen te doen voor een multidisciplinaire aanpak van arbeidsconflicten. In de werkwijzer staat de rol van de bedrijfsarts centraal. Er is daarbij gekozen, zo staat in de werkwijzer, voor “juridische scherpte en maximale duidelijkheid”. De werkwijzer probeert meer duidelijkheid te geven over de bevoegdheden, de taken en de rollen van de in dit veld opererende professionals.

De meest recente versie van de STECR Werkwijzer dateert van oktober 2014. Aanvankelijk had het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) opgeroepen om deze werkwijzer niet te gebruiken. Dit werd later genuanceerd. In november 2015 volgde een verklaring waarin NVAB en STECR gezamenlijk het belang onderschrijven van het verkrijgen van “commitment” voor een advies van de bedrijfsarts. De NVAB heeft daarbij wel aangekondigd met een eigen richtlijn arbeidsconflicten te komen, die zich vooral richt op (evidence based) interventies die de bedrijfsarts kan adviseren.

 

Deze laatste richtlijn is recent, op 1 juli 2019, verschenen. Doel daarvan is het ondersteunen van de bedrijfsarts bij het voorkomen van conflicten in de werksituatie, en in het geval van conflicten te komen tot een constructieve oplossing.

 

De NVAB heeft gewezen op enkele verschillen tussen de STECR Werkwijzer en de NVAB-richtlijn. Volgens de NVAB staat bij de STECR Werkwijzer de juridische benadering op de voorgrond. In de praktijk blijkt de STECR Werkwijzer volgens de NVAB niet eenvoudig toe te passen, omdat een overzicht van mogelijke interventies ontbreekt (daarbij merk ik op dat in de STECR Richtlijn het belang van interventies wel wordt aangegeven). Voor het adviseren over interventies bij conflicten in de werksituatie heeft de NVAB daarom een eigen richtlijn ontwikkeld.

 

De aanbevelingen in de NVAB-richtlijn zijn bedoeld voor bedrijfsartsen. Deze aanbevelingen kunnen vanzelfsprekend ook van belang zijn voor andere adviseurs op het gebied van arbeid en gezondheid.

 

De NVAB-richtlijn gaat in op drie situaties:

  1. Een werkende bij wie waarschijnlijk sprake is van een conflict in de werksituatie zonder ziekmelding;
  2. Een werkende die zich heeft ziekgemeld bij wie waarschijnlijk sprake is van een conflict in de werksituatie;
  3. Preventie van conflicten in de werksituatie.

 

De richtlijn bevat nauwelijks juridische verwijzingen. Juridisch is natuurlijk wel van belang dat de richtlijn een onderscheid maakt tussen wel of niet wegens ziekte arbeidsongeschikt zijn van de medewerker. De richtlijn besteedt verder in een apart hoofdstuk aandacht aan interventies. Daarbij worden enkele concrete situaties besproken, zoals conflicten bij pesten, bij seksuele intimidatie, en bij agressie & geweld.

 

Het hoofdstuk over preventie beschrijft meerdere risicofactoren voor het ontstaan van conflicten in de werksituatie. Hierin staan er ook enkele preventieve interventies:

  • Als er een risico inventarisatie en evaluatie is uitgevoerd, adviseert de bedrijfsarts interventies op basis van het plan van aanpak uit te voeren.
  • Wanneer meer dan 20% van de werknemers in het afgelopen jaar een conflict heeft ervaren, wanneer op basis van andere signalen blijkt dat er veel conflicten voorkomen, en in beroepen met veel conflicten of een hoog risico op conflicten in de werksituatie, adviseert de bedrijfsarts bij voorkeur een intensieve conflictmanagementtraining voor werknemers en leidinggevenden.
  • Wanneer bij het uitvoeren van het preventief medisch onderzoek bij werknemers sprake is van een conflict in de werksituatie en een ongunstige conflictmanagementstijl, adviseert de bedrijfsarts bij voorkeur een intensieve conflictmanagementtraining.

 

Het is maar dat u het weet.

 

De STECR werkwijzer blijkt in de praktijk al van groot belang, bijvoorbeeld in het kader van het tuchtrecht. Zie in dit verband de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg van 23 mei 2017. Daar staat in overweging 4.3: “In het geval van een arbeidsconflict raadpleegt de bedrijfsarts daarbij de werkwijzer arbeidsconflicten, stichting expertisecentrum re-integratie (STECR)”.

 

De vraag is nu wat het belang zal worden van de NVAB-richtlijn Conflicten in de werksituaties. Een andere vraag is hoe deze richtlijn zich gaat verhouden tot de STECR Werkwijzer. Vooralsnog lijkt het erop dat de richtlijn vooral aanvullend is. Het is hoe dan ook voor werkgevers van belang om van de NVAB-richtlijn kennis te hebben, omdat de eigen beroepsgroep van bedrijfsartsen de richtlijn als uitgangspunt zal hanteren. Dit zal ongetwijfeld blijken uit de adviezen van de bedrijfsarts. Adviezen die zeker ook bij arbeidsconflicten zwaar dienen te wegen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Cindy op
Hilárisch dat pal naast dit artikel over de nieuwe NVAB richtlijn voor bedrijfsartsen telkens een advertentie verschijnt van het nogal beruchte kantoor van Capra. Zij staan erom bekend dat zij zich op een agressieve manier in arbeidsconflicten mengen om ze zo lang mogelijk te laten duren, ten nadele van de ambtenaar. Follow the Money deed hier onderzoek naar (o.a. optreden Capra in gemeente Zevenaar). Dat dit zeer schadelijk is voor de gezondheid van de desbetreffende "ambtenaar op de schopstoel", hoeft natuurlijk verder geen betoog!

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht: de eerste oogst na de Wnra (online cursus)

In korte tijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht.

 

Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Online Cursus Ziekteverzuim van A tot Z

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!