of 59250 LinkedIn

Vereenvoudiging Participatiewet en de Wet banenafspraak

Reageer

Afbeeldingmr. M.J.J. (Maartje) Rutten

 

Eind april 2016 liet Staatssecretaris Klijnsma van SZW de Kamer in een brief weten dat de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten worden vereenvoudigd. Het voornemen bestaat om de herbezettingsvoorwaarde op te schorten. Maar wat houdt deze voorwaarde in?

Of de banenafspraak wordt gerealiseerd, blijft de vraag. De Staatssecretaris heeft  richting de Kamer haar zorgen uitgesproken over de totstandkoming van voldoende beschutte werkplekken. Die zorg is niet helemaal onterecht. Uit een op 25 juni 2016 bekend geworden onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat gemeenten pas in 2016 pas 115 van de verwachte 3200 beschut werkplekken hebben gerealiseerd. Wanneer de komende jaren onvoldoende banen worden aangeboden aan mensen met een arbeidsbeperking, wordt het quotum uit de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (de Quotumwet) geactiveerd. Werkgevers wordt dan een boete opgelegd voor iedere niet gerealiseerde arbeidsplaats. Dat dit gebeurt, is naar mijn inschatting zeker niet uitgesloten. Veel werkgevers staan positief tegenover de doelstellingen van de Participatiewet, maar lijken afgeschrikt te worden door de complexiteit van de regelgeving. Laten wij hopen dat de voorgestelde vereenvoudigingen daar verandering in brengen.

Ook Capra Advocaten geeft uitvoering aan de banenafspraak. De opgedane ervaringen zijn positief te noemen. Heeft u hierover of over de van toepassing zijnde regelgeving vragen, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Bezoekt u dan ook eens de sites: www.aantwerk.nu, www.kom-mit.nl en www.konnektos.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AGENDA

Afbeelding

 

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Meer nieuws

Cursusaanbod Capra Academie

Capra biedt diverse cursussen in company aan. Meer informatie leest u op onze website.

Afbeelding

GR-scan

Afbeelding

 

Capra toetst uw gemeenschappelijke regeling op noodzakelijke wijzigingen ingevolge de gewijzigde Wgr.

Lees er hier meer over. 

Capra werkt in het publieke domein

 

 

App store

Capra Concreet