of 62812 LinkedIn

Terecht ontslag?

Terecht ontslag? Opvallend in de uitspraak waren de verwijzingen naar het ambtenarenrecht
Capra Advocaten Reageer

Op 26 maart 2020 heeft de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in een kwestie tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en een hoogleraar (ECLI:NL:RBNNE:2020:1406). Volgens de RUG had de hoogleraar, via een stichting, voor 1,2 miljoen euro fraude gepleegd. De RUG had daarom een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst gedaan vanwege verwijtbaar handelen (artikel 7:669, lid 3 onder e BW), zonder toekenning van een transitievergoeding. Het verzoek werd door de kantonrechter toegewezen, waarna de hoogleraar hoger beroep heeft aangetekend tegen het ontslag. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft recent uitspraak gedaan (ECLI:NL:GHARL:2020:9060). Opvallend in de uitspraak van de kantonrechter waren de verwijzingen naar het ambtenarenrecht.

De kantonrechter ging ervan uit dat de hoogleraar een ambtenaar was, maar dat was vanaf 1 januari 2020 niet meer het geval. Dit is door het hof rechtgezet. Daarnaast heeft de kantonrechter verwezen naar een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een enigszins vergelijkbaar geval, waarin een tekortschietend toezicht niet afdeed aan de toerekenbaarheid van het plichtsverzuim. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat ook na de inwerkingtreding van de Wnra de jurisprudentie van de CRvB bij integriteitskwesties rondom ambtenaren van toepassing is.

 

Volgens het hof is de CRvB-jurisprudentie ook relevant voor werknemers die ambtenaar waren, zoals de hoogleraar: “Omdat de gedragingen van [verzoeker] plaatsvonden in de periode dat hij nog ambtenaar was, is dit oordeel relevant.” Daaraan voegt het hof toe dat er ook geen reden is om daarover anders te oordelen als het een ‘gewone’ werknemer zou betreffen.

 

Het hof heeft in grote lijnen de kantonrechter gevolgd. De arbeidsovereenkomst is terecht ontbonden. De hoogleraar krijgt echter wel een transitievergoeding, omdat er volgens het hof sprake is van bijzondere omstandigheden. Die zijn er onder meer in gelegen dat de hoogleraar lang bij de RUG heeft gewerkt en verder een goede staat van dienst had. Ook betrekt het hof daarin dat de RUG, voorafgaand aan het besluit om een ontbindingsverzoek in te dienen, de hoogleraar niet heeft gehoord naar aanleiding van de door haar getrokken conclusies uit een feitenonderzoek. Dat mocht wel van de RUG als goed werkgeefster worden verwacht.

 

Kortom, een interessante en voor de praktijk relevante uitspraak. Zeker wanneer er sprake is van een integriteitskwestie.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht

Stand van zaken na de Wnra (ook online) 

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie


Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws