of 63372 LinkedIn

Structuurwijziging van de ambtelijke top van de gemeente

Structuurwijziging van de ambtelijke top van de gemeente. Medezeggenschap van de OR of toch het primaat van de politiek?
Capra Advocaten Reageer

Medezeggenschap van de OR of toch het primaat van de politiek?

Op 25 februari 2021 heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2021:787) uitspraak gedaan in een procedure tussen een gemeente en haar ondernemingsraad. Deze uitspraak levert interessante inzichten op over de reikwijdte van het adviesrecht en het recht op beroep van de ondernemingsraad en het primaat van de politiek. Over welke aspecten van een structuurwijziging heeft de OR iets te zeggen? En wanneer worden keuzes dusdanig politiek dat deze worden uitgezonderd van het adviesrecht op basis van artikel 46d van de Wet op de Ondernemingsraden? Deze vragen gaan wij voor u beantwoorden.

Casus

In 2014 zijn verschillende gemeenten met elkaar gefuseerd. In de daaropvolgende jaren is er gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe organisatiestructuur. Tijdens een evaluatie van de organisatieontwikkeling is door een extern bureau geadviseerd om in de topstructuur een managementlaag te laten verdwijnen. De gemeentesecretaris heeft de OR advies gevraagd. Uiteindelijk komt de OR met een negatief advies. Wanneer de gemeente besluit om het advies (gemotiveerd) naast zich neer te leggen komt het tot een procedure. De gemeente voert als verweer dat het besluit om een managementlaag te laten verdwijnen valt onder het primaat van de politiek, waardoor de OR geen medezeggenschapsrechten zou hebben.


Oordeel

De Ondernemingskamer stelt voorop dat de vaststelling van taken van publiekrechtelijke lichamen, alsmede de uitvoering en het beleid ten aanzien van die taken, niet vallen onder de medezeggenschapsrechten van de OR. De ondernemingsraad heeft niet alleen geen adviesrecht of recht van beroep, maar zelfs de besluiten over deze aangelegenheden hoeven niet verplicht te worden overlegd met de OR.

 

Over de casus van de gemeente oordeelt de Ondernemingskamer vervolgens: ‘de beslissing over de inrichting van de structuur van de ambtelijke top vergt onmiskenbaar een politieke afweging van de daaraan verbonden voor- en nadelen’. Hierdoor vallen de besluiten onder het primaat van de politiek, waardoor op grond van artikel 46 lid 2 WOR geen medezeggenschapsrechten van toepassing zijn. Het feit dat desondanks toch om advies is gevraagd maakt niet dat de OR alsnog een recht op beroep heeft. Dat eerder advies is gevraagd zet het politiek primaat namelijk niet aan de kant.

 

Maar betekent dit nu dat de OR helemaal niks te zeggen heeft bij een structuurwijziging? Nee, dat nou ook weer niet. De OR heeft nog steeds adviesrecht en het recht op beroep waar het gaat om de gevolgen voor de werkzaamheden van de in de onderneming werkzame personen.


Conclusie

Deze uitspraak ligt in het verlengde van eerdere uitspraken van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad over het politiek primaat. Het oordeel stelt buiten twijfel dat een gemeente bevoegd is wijzigingen door te voeren in de ambtelijke top, zonder dat de ondernemingsraad daarover advies- en beroepsrecht heeft. De ondernemingsraad heeft wel adviesrecht ten aanzien van de personele gevolgen. Het verdient daarom aanbeveling bij het medezeggenschaptraject een scherp onderscheid te maken tussen het politiek besluit en de personele gevolgen. Dat levert een interessante, maar vaak ook ingewikkelde dynamiek op, waarover Capra Advocaten graag met u in gesprek gaat.


Heeft u vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp, of wilt u een advies? Capra Advocaten helpt u graag verder op weg.

Gerdin Boelens en Jasper Boiten (student-medewerker)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht

Stand van zaken na de Wnra (ook online) 

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie


Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws