of 65101 LinkedIn

Risicoanalyse kandidaat-wethouders

Risicoanalyse kandidaat-wethouders; stand van zaken wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur
Capra Advocaten Reageer

Stand van zaken wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur.

Op 31 augustus 2020 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur ingediend. Daarin is onder andere geregeld dat de Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor wethouders een benoemingsvereiste wordt. Mijn collega, Esther van Gaal, heeft over de inhoud van het wetsvoorstel al eerder een artikel geschreven op deze site; zie daarvoor wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren bestuur.

Eind juni 2021 ging de ministerraad akkoord met een zogeheten Nota van Wijziging van het wetsvoorstel. De regering stelde daarin onder meer voor om een risicoanalyse voorafgaande aan de benoeming van wethouders, wettelijk verplicht te maken. De regering wilde daarmee bereiken dat zowel de verplichte VOG als de verplichte risicoanalyse bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zou gelden.

 

De Nota van Wijziging is voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De Raad van State heeft op 3 november 2021 zich zeer kritisch uitgelaten over die Nota van Wijziging. Bij brief van 15 november 2021 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer laten weten dat zij de Nota van Wijziging niet bij de Tweede Kamer zal indienen. Dit betekent dat de in de Nota van Wijziging neergelegde voorstellen vooralsnog van tafel zijn.

 

De Minister kondigt aan om de verplichte risicoanalyse in een ander wetsvoorstel op te nemen. Maar een dergelijke wet zal er zeker niet vóór de aankomende gemeenteraadsverkiezingen zijn. Het oorspronkelijke wetsvoorstel – zonder de verplichte risicoanalyse – zal, als het aan de regering ligt, per 1 april 2022 wet zijn, zodat de VOG als benoemingsvereiste op zijn vroegst pas van kracht zal zijn op de na de gemeenteraadsverkiezingen nieuw te benoemen wethouders.

 

Ook al is een risicoanalyse voor kandidaat-wethouders met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voorlopig dus niet wettelijk verplicht, de Minister roept de burgemeesters wel op om de risicoanalyses te doen. De burgemeester heeft op grond van artikel 170 van de Gemeentewet een bijzondere verantwoordelijkheid. De burgemeester dient de integriteit van de gemeente te bevorderen, dus ook de bestuurlijke integriteit.

 

Meer informatie?

Wij geven u een beproefd instrument om invulling te geven aan die verantwoordelijkheid: de risicoanalyse integriteit. Hierover leest u meer op de pagina risicoanalyse integriteit wethouders.

 

Leo Burger


Integriteitsanalyses en bewustwording wethouders en raadsleden

Naast de risicoanalyse integriteit wethouders bieden wij andere diensten aan die helpen bij de implementatie van het integriteitsbeleid van de gemeente.

Meer informatie

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht

Stand van zaken na de Wnra (ook online) 

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie


Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws