of 62812 LinkedIn

Ontslag op staande voet na mishandeling van een cliënt? Bezint eer ge begint!

Ontslag op staande voet na mishandeling van een cliënt? Bezint eer ge begint!
Capra Advocaten Reageer

Op 28 september jl. heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBDHA:2020:11445) die treffend duidelijk maakt dat niet te snel moet worden overgegaan tot het verlenen van ontslag op staande voet. Wat was er aan de hand?

Deze zaak heeft betrekking op een werkneemster van een zorginstelling. Zij was daar werkzaam in de functie van Verzorgende 3 IG, op een zorgafdeling waar kleinschalige woonruimte wordt aangeboden voor dementerende ouderen.

 

De werkneemster was op staande voet ontslagen, omdat zij volgens de werkgever letsel (een ‘skin tear’) had toegebracht aan één of meer cliënten. Concrete aanleiding was de situatie rond een specifieke cliënt, maar tijdens een gesprek met de werkgever zou de werkneemster verklaard hebben dat zij soms boos wordt als een cliënt niet meewerkt en dat zij dan te ruw met cliënten omgaat waardoor er letsel ontstaat.

 

Iemand die op staande voet is ontslagen, kan ofwel het ontslag aanvechten en aanspraak maken op voortzetting van het dienstverband ofwel het ontslag als zodanig accepteren (ook al is het ontslag in zijn of haar ogen niet terecht) en aanspraak maken op vergoedingen. Deze vergoedingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de ‘gefixeerde schadevergoeding’ – een bedrag gelijk aan het loon dat de betrokkene nog zou hebben ontvangen als de werkgever de geldende opzegtermijn in acht had genomen –, uit de transitievergoeding en/of uit de ‘billijke vergoeding’. De hoogte van de billijke vergoeding is ‘maatwerk’: deze is onder andere afhankelijk van het antwoord op de vraag of de werkgever de arbeidsovereenkomst ook op rechtmatige wijze had kunnen beëindigen en zo ja, op welke termijn en of de ex-werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden. In dit geval had de werkneemster gekozen voor deze tweede optie.

 

Om te beoordelen of de (ex-)werkneemster aanspraak kon maken op de gevraagde financiële vergoeding, moest de rechtbank eerst het ontslag op staande voet tegen het juridische licht houden. Volgens de rechtbank kon uit de diverse verklaringen die de zorginstelling had ingebracht niet worden geconcludeerd dat de ex-werkneemster het letsel bij de genoemde cliënt had veroorzaakt. De rechtbank overwoog hiertoe onder meer dat de verklaringen eenzijdig waren opgesteld, dat de ex-werkneemster niet de gelegenheid had gehad om op de verslagen te reageren en dat zij daarmee ook niet had ingestemd. De verslaglegging was volgens de rechtbank op onderdelen voorts te summier. De zorginstelling was op basis van een aantal verklaringen tot de conclusie gekomen dat de werkneemster het letsel moest hebben veroorzaakt, maar de ex-werkneemster had dit gemotiveerd weersproken. Volgens de kantonrechter had de zorginstelling dan ook onvoldoende gesteld om uit te gaan van wat de zorginstelling had aangevoerd.

 

Ook in meer algemene zin kwam de rechtbank tot het oordeel dat niet in voldoende mate was vast komen te staan dat de ex-werkneemster lichamelijk letsel aan cliënten had toegebracht. Daarom kon het ontslag op staande voet de juridische toets niet doorstaan.

 

De rechtbank overwoog hierbij nog dat zij aannam dat de drijfveer van de zorginstelling wat betreft het ontslag is geweest het beschermen van kwetsbare personen die aan haar zorg waren toevertrouwd en het streng optreden tegen inbreuken daarop, maar dat de zorginstelling op een te wankele basis had geconcludeerd dat de ontslagredenen zich hadden voorgedaan. Dat is hier de kern van de zaak.

 

De ex-werkneemster had er, zoals gezegd, voor gekozen om te berusten in het einde van haar dienstverband en in plaats van herstel van het dienstverband, een vergoeding te vorderen. Consequentie hiervan is dat de zorginstelling haar een vergoeding moet voldoen van bijna €30.000,00 bruto: de gefixeerde schadevergoeding van ruim €4.000,00 bruto, de wettelijk verschuldigde transitievergoeding van bijna €4.000,00 bruto en een billijke vergoeding van €20.000,00 bruto.

 

Deze uitspraak illustreert dat de prijs voor een te snel gegeven ontslag op staande voet behoorlijk kan oplopen. Hier kan tegenover worden gesteld dat het dienstverband in elk geval is beëindigd. Dat is in deze zaak echter vooral te danken aan de keuze van de ex-werkneemster. De werkgever had duidelijk te snel gehandeld.

 

De moraal van het verhaal is duidelijk: een werkgever die overweegt een werknemer op staande voet te ontslaan, doet er heel verstandig aan om daarover eerst juridisch advies in te winnen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht

Stand van zaken na de Wnra (ook online) 

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie


Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws