of 59179 LinkedIn

Normalisering Ambtenarenrecht

Reageer

Finish in zicht: stemming op 8 november 2016.

Het uur U nadert. Na een wetgevingsproces van ruim zes jaar, zal de Eerste Kamer op 8 november 2016 stemmen over het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren.

Op 25 oktober 2016 vond de tweede termijn van de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel plaats. Hoewel alle argumenten de afgelopen jaren wel zijn uitgewisseld, kwam het in deze laatste debatronde tot enkele felle discussies.

Met name PvdA-senator Barth toonde zich wederom erg kritisch. Vooral waar het de inperking van grondrechten van ambtenaren en de dubbelrol van de overheid (werkgever en wetgever) betrof, konden de initiatiefnemers haar niet overtuigen. Ook concludeerde zij dat er onduidelijkheid bestaat over de mate waarin het wetsvoorstel in overeenstemming is met internationaal recht.

De tweede termijn van de kant van de indieners was weinig verrassend. Meer dan zij tot nu toe over het wetsvoorstel hebben gezegd en geschreven, viel niet te noteren. Hun inbreng was een herhaling van zetten, waarbij overigens bleek dat zij niet op alle vragen een steekhoudend antwoord konden geven. Zo is onder meer de vraag onbeantwoord gebleven wie de kosten, die met de stelselwijziging gepaard zullen gaan, zal dragen.

Het slot was voor minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die als adviseur van de Staten-Generaal optrad. Opvallend was de wijze waarop de minister zich uitliet over het wetsvoorstel. De vraag van D66-senator Engels of hij gaandeweg minder enthousiast is geworden over het wetsvoorstel, beantwoordde de minister bevestigend.

Ook de minister moest een adequaat antwoord op enkele vragen van de Eerste Kamerleden schuldig blijven. Hij heeft daarom toegezegd deze vragen voor 4 november 2016 alsnog schriftelijk te beantwoorden. Enkele dagen later, op 8 november 2016, zal blijken of de indieners en de minister de senatoren hebben overtuigd.

Of het wetsvoorstel wordt aangenomen, is lastig te voorspellen. De VVD, de grootste fractie in de Eerste Kamer, heeft zich nog niet als voor- of tegenstander van het wetsvoorstel uitgesproken. VVD-senator Huijbregts-Schiedon gaf wel aan dat het ‘aanvankelijke milde positivisme’ over het wetsvoorstel begint terug te komen, maar dat de VVD-fractie zeker nog niet is overtuigd.

Tijdens het debat vergeleek CDA-senator Flierman de behandeling van het wetsvoorstel met een estafette. GroenLinks-senator Lintmeijer sprak over een hink-stap-sprong. Welke metafoor ook wordt gebruikt, de finish is – eindelijk – in zicht.

Luc Janssen
Capra Maastricht

 

Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Abonneer u op onze nieuwsbrief!

Dan ontvangt u 10 keer per jaar de Capra Concreet met daarin artikelen over actuele arbeidsrechtelijke uitspraken, het laatste nieuws rondom Normalisering en andere zaken die interessant zijn voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers.


Abonneer u hier!

AGENDA

Capra Advocaten: praktische hulp bij vragen rondom normalisering

Afbeelding

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.


www.capra-academie.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl