of 63000 LinkedIn

Mag ik een ongevaccineerde medewerker de toegang tot de werkplek weigeren?

Mag ik een ongevaccineerde medewerker de toegang tot de werkplek weigeren? Of ontslaan?
Capra Advocaten Reageer

Of ontslaan?

‘Bedrijven, horeca en scholen mogen mensen zonder vaccinatie weigeren’, zo kopte Nu.nl begin februari 2021. In het artikel was onder meer te lezen dat ‘werkgevers […] in principe een vaccinatiebewijs mogen eisen van bezoekers, om bijvoorbeeld de gezondheid van andere bezoekers te beschermen’.

Het artikel blijkt te zijn gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad aan het ministerie van Volksgezondheid. Het advies van de Gezondheidsraad is, niet geheel onverwacht, een stuk genuanceerder dan de kop van Nu.nl: partijen mógen een vaccinatiebewijs als voorwaarde stellen voor toegang tot diensten of voorzieningen, maar alleen als er echt geen andere optie is.

 

Nu lijkt een vaccinatieplicht op dit moment nog een stap te ver. Mijn collega, Esther van Gaal, schreef al eerder een artikeltje over de juridische (on)mogelijkheid van een verplichte vaccinatie. De Gezondheidsraad concludeert in elk geval dat de Wet publieke gezondheid geen mogelijkheid biedt tot een verplichte vaccinatie (een gedwongen quarantaine trouwens wel!). Zou die mogelijkheid er wel zijn én zou daar gebruik gemaakt van worden, dan zou dat voor het eerst zijn in Nederland. In tegenstelling tot bij onze Ooster- en Zuiderburen zijn er op dit moment geen verplichte vaccins in Nederland.

 

Terug naar het advies. De Gezondheidsraad maakt een duidelijk onderscheid tussen ‘dwang’ en ‘drang’. Van dwang is sprake als iemand geen enkele keuze heeft om zich aan vaccinatie te onttrekken, terwijl bij ‘drang’ iemands beslissingsruimte wordt ingeperkt (of zodanig wordt beïnvloed) dat diegene feitelijk minder keuzevrijheid heeft. Maar ‘dwang’ en ‘drang’ kunnen dicht bij elkaar liggen: zo lijkt een wettelijke vaccinatieplicht misschien ‘dwang’, maar het is strikt genomen de zwaarste vorm van drang: je kunt je namelijk nog steeds onttrekken aan de verplichting, maar riskeert dan een gevangenisstraf of een boete. Denk aan het al dan niet volgen van de regels rondom de mondkapjesplicht of de avondklok.

 

Het vragen naar een vaccinatiebewijs kan volgens de Gezondheidsraad dus wel. Is dat nieuw? Eigenlijk niet. Al in oktober 2018 is een wetsvoorstel ingediend waarmee de Wet kinderopvang op zo’n manier gewijzigd zou worden dat kindercentra een beleid mógen voeren dat ertoe leidt dat (nagenoeg) uitsluitend kinderen en personeelsleden worden toegelaten die aantoonbaar deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Een ongevaccineerd kind kan dan worden geweigerd. Het voorstel is op 18 februari 2020 – dus een maand vóór de afkondiging van de coronapandemie – door de Tweede Kamer aangenomen (maar ligt nog voor akkoord bij de Eerste Kamer). Van ‘dwang’ is hier dus geen sprake: de wet heeft niet tot gevolg dat ouders verplicht worden hun kind(eren) te laten vaccineren, maar wel dat kindercentra niet-gevaccineerde kinderen mogen weigeren.

 

Een organisatie is op grond van de Arbowetgeving verplicht een veilige werkomgeving aan de werknemers te garanderen. Maar ook voor de (mogelijke) bezoekers moet het natuurlijk veilig zijn. Dit geldt niet alleen voor een ziekenhuis, maar ook voor een school, de eerdergenoemde kinderopvang, de uitbater van een voetbalstadion en het plaatselijke bakkertje. In een corona-context kan dit een spatscherm tussen een klant en een caissière zijn, maar dat kan dus net zo goed – onder voorwaarden – het tonen van een vaccinatiebewijs zijn.

 

Maar hoe creëer je dan een veilige omgeving? Van iedereen een vaccinatiebewijs verlangen? Kun je nooit meer naar het theater zonder vaccinatiebewijs? Zo’n vaart zal het niet lopen. Een vaccinatiebewijs als voorwaarde stellen voor toegang tot een voorziening is een dusdanig zware maatregel, dat de noodzaak daarvan regelmatig geëvalueerd moet worden – aldus de Gezondheidsraad.

 

Zo simpel als Nu.nl het deed voorkomen is het dus niet. Het verlangen van een vaccinatiebewijs moet eigenlijk de laatste keuze zijn. Het is immers de zwaarste mogelijkheid, maar niet de enige effectieve. Een kinderdagverblijf zal (met ook de voorgestelde wetswijziging in het achterhoofd) een vaccinatieweigerende medewerker de toegang misschien wel mogen weigeren. Maar voor de ongevaccineerde medewerker van of bezoeker aan het gemeentehuis geldt dat niet: daar kan het plaatsen van spatschermen en het voeren van een beleid waarin afstand van elkaar gehouden moet worden ook heel effectief zijn. Een ongevaccineerde voetbalsupporter zal daarentegen misschien wel weer (tijdelijk) geweigerd mogen worden tot een voetbalwedstrijd. Kortom: naarmate de alternatieven minder effectief worden, komt het stellen van een vaccinatiebewijs als voorwaarde nadrukkelijker in beeld.

 

Mag je een ongevaccineerde medewerker of bezoeker de toegang weigeren? Onder omstandigheden dus wel. Mag je een vaccinatieweigerende medewerker ontslaan? Nee, niet alleen om de reden dat de medewerker een vaccinatie weigert; anders zou je een medewerker die geen griepprik wenst misschien ook wel mogen ontslaan. Maar als het werk anders niet (veilig) uitgevoerd kan worden, dan misschien wel. Twijfel? Neem contact op met mij of mijn collega’s.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht

Stand van zaken na de Wnra (ook online) 

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie


Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws