of 59082 LinkedIn

Lees maar, er staat niet wat er staat

1 reactie

AfbeeldingMr. P.J. (Pieter Joost) Schaap

 

Een ambtenaar was werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In 2011 sloot zij met die dienst een vaststellingsovereenkomst. In die overeenkomst was vastgelegd dat haar in 2012 reorganisatieontslag zou worden verleend, en dat haar totdat zij de leeftijd van 65 jaar bereikte een uitkering zou worden toegekend.

Bij het onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst had zij zich laten bijstaan door een gemachtigde, die ook voor een andere ambtenaar optrad. Die gemachtigde hield er rekening mee dat de pensioengerechtigde leeftijd wel eens zou kunnen gaan stijgen, en vroeg in de onderhandelingen aan de onderhandelaar van de IND om “de leeftijd van 65 jaar” te wijzigen in “de pensioengerechtigde leeftijd”.

De onderhandelaar van de IND mailde dezelfde dag terug: “Die aanpassing lijkt mij niet in het belang van uw cliënten. Zij kunnen immers nu al het recht op pensioen doen gelden, zij het met een (erg) lage uitkering. De bedoeling met deze zinsnede is dat de werkgever beiden de uitkering toezegt tot de maand waarin het recht op AOW ingaat, aangevuld met het opgebouwde pensioen. Als u dit desondanks anders ziet, dan verneem ik graag uw achterliggende doel”.

De gemachtigde van de ambtenaar liet zich door dit antwoord geruststellen en de bepaling over de uitkering tot de leeftijd van 65 jaar bleef staan. De overeenkomst werd getekend en de ambtenaar werd ontslag verleend.

De ambtenaar vroeg zijn werkgever een paar jaar later om conform de bedoeling van de overeenkomst de uitkering door te betalen tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Zij verwees daarbij naar het hierboven aangehaalde e-mailbericht. Ik neem aan dat zij inmiddels de leeftijd van 65 jaar had bereikt en dat haar werkgever de uitkering had beëindigd, maar de uitspraak vermeldt dat niet.

De werkgever wees dat verzoek af. De ambtenaar maakte bezwaar. De bezwarencommissie adviseerde om het bezwaar gegrond te verklaren, maar de werkgever verklaarde het bezwaar niettemin ongegrond. In beroep kreeg de ambtenaar ongelijk. Zij ging in hoger beroep, wat leidde tot de hier besproken uitspraak.

De Centrale Raad van Beroep overweegt allereerst dat de ambtenaar aan een vaststellingsovereenkomst kan worden gehouden, op grond van het rechtszekerheidsbeginsel (het rechtszekerheidsbeginsel is geen algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, maar een algemeen rechtsbeginsel, waar dus ook het bestuursorgaan aanspraken aan kan ontlenen). Vervolgens overwoog de Raad dat niet alleen naar de tekst van de overeenkomst moet worden gekeken, maar ook naar wat partijen op basis van die bepalingen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Dat is allemaal vaste jurisprudentie, en de lezer van de uitspraak verwacht op dit punt nog een korte verwijzing naar de e-mail van de onderhandelaar – die ook de overeenkomst namens de werkgever heeft getekend en dus bevoegd was om haar aan te gaan – en een gegrondverklaring van het hoger beroep. 

Nee dus. De Raad vindt dat uit die e-mail niet kan worden afgeleid dat de werkgever bereid was in te stemmen met een wijziging van de overeenkomst in dier voege dat de uitkering door zou lopen tot de AOW-leeftijd. De werkgever had alleen maar uitgelegd dat de door de ambtenaar voorgestelde tekst onvoordeliger voor de ambtenaar was. Verder stelt de Raad dat de passage waarin de werkgever opmerkt dat hij de uitkering toekent tot de maand waarin het recht op AOW ingaat, moet worden gelezen in samenhang met de opmerking over het opnemen van de pensioengerechtigde leeftijd.

Hm.

Ik heb die passage veertien keer in samenhang met de opmerking over het opnemen van de pensioengerechtigde leeftijd gelezen, maar het helpt niet echt. Ik blijf de passage lezen als een toezegging dat de uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd zou worden toegekend.

Met heel veel goede wil zou ik de passage nog zo kunnen lezen dat de werkgever in de overeenkomst de leeftijd van 65 jaar had opgenomen om te bewerkstelligen dat de uitkering zou doorlopen tot de destijds geldende AOW-leeftijd, en dat hij daarmee niet bedoelde een garantie af te geven dat bij wijziging van die leeftijd de uitkeringsduur ook zou wijzigen. Ik ga er maar vanuit dat de Raad dat ook doet.

De ambtenaar had er uiteraard beter aan gedaan om nog eens expliciet te vragen ook in de overeenkomst vast te leggen dat haar tot de AOW-gerechtigde leeftijd een uitkering zou worden toegekend.

Maar ik vind het niet vreemd dat de ambtenaar zich door de e-mail van de onderhandelaar gerust heeft laten stellen, en ik denk dat ik, als ik deze ambtenaar was, mij door mijn werkgever behoorlijk gepiepeld zou voelen. Deze uitspraak stemt mij dan ook niet vrolijk.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door netto-betaler (controller ) op
Door de toegenomen levensverwachting moet de AOW-leeftijd geleidelijk worden verhoogd tot minstens 69 jaar in 2040. Dat concludeert econoom Willem Heeringa van Tilburg University in een promotieonderzoek.
Bron: nu.nl

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Online Cursus Ziekteverzuim van A tot Z

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!