of 63000 LinkedIn

Langdurig ziek? Extra inspanning vereist bij herplaatsing

Langdurig ziek? Extra inspanning vereist bij herplaatsing
Capra Advocaten Reageer

U weet het: voordat toestemming om ontslag wordt gevraagd bij het UWV moet voldaan zijn aan de voorwaarden van de ontslagregeling. Voor het ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte medewerker is het nodig om extra kritisch te zijn bij het onderzoek naar de mogelijkheden tot herplaatsing. In de eerste plaats geldt dat het onderzoek zich moet uitstrekken over een vaste periode van 26 weken in de toekomst. Vanwege de toepasselijkheid van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ) geldt verder dat op de werkgever een verzwaarde inspanning rust om een langdurig zieke medewerker te herplaatsen. Een voorbeeld kan duidelijk maken waartoe de verzwaarde inspanningsverplichting kan leiden. Het betreft een kwestie die zich voordeed bij de KLM.

Ongeschikt voor eigen functie

De KLM vroeg bij het UWV om toestemming voor ontslag van een medewerker die ongeschikt was voor haar eigen functie in verband met gehoorproblemen. Herplaatsing was volgens KLM niet mogelijk. KLM verkreeg de toestemming en zegde de arbeidsovereenkomst op. De betrokken medewerker was het niet eens met het ontslag en verzocht de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te herstellen. Dat verzoek werd afgewezen. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof dat KLM zich met twee proefplaatsingen voldoende had ingespannen voor de re-integratie. Nu het hier om een medewerker ging met een arbeidshandicap, kon met die proefplaatsingen echter niet worden volstaan bij de beoordeling van de herplaatsingsverplichting. Gelet op de WGBH/CZ, die ertoe strekt om blijvende deelneming aan het arbeidsproces te bevorderen, rustte op KLM de verplichting om na te gaan of de medewerker structureel kon worden herplaatst (ECLI:NL:GHAMS:2021:199).


Proefplaatsing? Definitief herplaatsen!

De medewerker had aangevoerd dat de proefplaatsingen werkzaamheden betroffen die structureel beschikbaar waren. De stelling van KLM dat de werkzaamheden (de functie) boven formatief waren en niet structureel, achtte het gerechtshof onvoldoende onderbouwd. Zo bleek dat de werkzaamheden in een functiebeschrijving waren neergelegd, er eerder een vacature voor de betreffende functie was opengesteld en de werkzaamheden ten tijde van het ontslag van betrokkene nog steeds werden uitgevoerd. Het gerechtshof overwoog daarnaast dat KLM op zichzelf een gerechtvaardigd belang kan hebben bij het reserveren van bepaalde boven formatieve werkzaamheden op verschillende plekken in de organisatie in haar onderneming voor zieke werknemers die moeten re-integreren. Hier ging het echter niet om boven formatieve werkzaamheden maar om een structurele functie aldus het gerechtshof. KLM had betrokkene de functie dan ook moeten aanbieden.

 

De beschikking van de kantonrechter werd vernietigd. Het verzochte herstel van de arbeidsovereenkomst zat er echter niet in: vanwege de Corona pandemie en de situatie in de luchtvaart kon dit in redelijkheid niet van KLM gevergd worden. Om die reden kende het hof een billijke vergoeding aan betrokkene toe.

 

De betekenis van de WGBH/CZ in de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk is met deze uitspraak beslist toegenomen. De werkgever doet er beslist verstandig aan om al tijdens de re-integratie van de medewerker vooruit te kijken naar het uit te voeren herplaatsingsonderzoek in verband met de aanvraag aan UWV (in de regel na 104 weken) om toestemming te verlenen voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Met voldoende re-integratie-inspanningen alleen, bent u er als werkgever dus niet (meer).

 

Vragen over de re-integratie tijdens arbeidsongeschiktheid en over de aanvraag aan het UWV kunt u natuurlijk aan uw Capra advocaat stellen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht

Stand van zaken na de Wnra (ook online) 

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie


Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws