of 64277 LinkedIn

Jurisprudentie selectie Overheid

Jurisprudentie selectie Overheid. O.a. ontslag op staande voet dronken gemeenteambtenaar
Capra Advocaten Reageer

In dit overzicht van jurisprudentie voor de sector Overheid van oktober 2021 bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

1. Ontslag brandweerman in verband met lidmaatschap Hells Angels

Centrale Raad van Beroep 1 juli 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1360

De Centrale Raad van Beroep heeft zich op 1 juli 2021 uitgesproken over het ontslag van een brandweerman die naast zijn dienstverband bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een bestuursfunctie vervulde bij Hells Angels. Deze uitspraak is om meerdere redenen interessant. Sanne Dassen schreef voor het tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB 2021/258) een noot bij deze uitspraak. Noot AB: Ontslag brandweerman in verband met lidmaatschap Hells Angels – Capra Advocaten


2. Hoger beroep over een kerstcadeau

Centrale Raad van Beroep 18 juni 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1484

Een ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een zaak aanhangig gemaakt vanwege het niet feitelijk verstrekken van het kerstcadeau van 2017. Daarnaast meent de ambtenaar dat de minister om voornoemde reden een dwangsom verschuldigd is. Voor het tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB 2021/259) schreef Luc Janssen een noot bij deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Noot AB: Hoger beroep over een kerstcadeau – Capra Advocaten


3. Ontslag op staande voet dronken gemeenteambtenaar

Rechtbank Gelderland 15 september 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:4850

Een gemeenteambtenaar is op staande voet ontslagen, omdat hij tijdens een bijeenkomst met burgers en externe partijen onder invloed van alcohol was. De ambtenaar heeft zich met terugwerkende kracht ziekgemeld en volgens de bedrijfsarts was sprake van arbeidsongeschiktheid. Volgens de kantonrechter had de gemeente moeten kiezen voor een andere sanctie dan ontslag op staande voet, omdat het gedrag van de ambtenaar samenhangt met een vermoedelijke alcoholverslaving en dus met ziekte.


4. Wel of geen compensatie transitievergoeding?

Rechtbank Rotterdam 28 juli 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:7053 en 7054
Rechtbank Midden-Nederland 28 juli 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:3534

Op 1 april 2020 is artikel 7:673e BW in werking getreden. Dit artikel voorziet in een compensatie voor de door de werkgever betaalde transitievergoeding in geval van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. In de praktijk zien we nog wel eens dat het UWV oordeelt dat er geen recht op compensatie bestaat of dat er wel recht bestaat op een compensatie, maar dat die compensatie € 0,- bedraagt. De vraag is of dit oordeel juist is. De rechtbanken denken hier verschillend over.


5. Cao-ontslagcommissie niet bevoegd om toestemming te verlenen voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst

Rechtbank Den Haag 28 juli 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:8371

Als gevolg van een reorganisatie is werknemer per 1 december 2018 boventallig verklaard. De werkgever verzoekt de Cao ontslagcommissie om toestemming om de arbeidsovereenkomst met werknemer op te zeggen op grond van artikel 7:669 lid 3 sub a BW. Deze toestemming wordt verleend. Werknemer verzoekt om vernietiging van het ontslag en voert kort samengevat aan dat de Cao ontslagcommissie niet bevoegd was om toestemming te verlenen voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met werknemer. De kantonrechter deelt dit standpunt.

 

Praktijkgroep Overheid

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht

Stand van zaken na de Wnra (ook online) 

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie


Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws