of 63372 LinkedIn

Het OR-privacyboekje

Het OR-privacyboekje. Handreiking Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Capra Advocaten Reageer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een handige handreiking gepubliceerd. Deze is speciaal bedoeld voor de OR om hem ondersteuning te bieden in de rol die hij speelt bij privacy op de werkvloer.

De OR heeft namelijk instemmingsrecht bij de vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling die ziet op het verwerken en/of beschermen van persoonsgegevens van personen die in de organisatie werkzaam zijn (artikel 27, lid 1 onder k van de WOR).

 

Dit instemmingsrecht heeft de OR ook als het gaat om voorzieningen die gericht zijn op of geschikt voor de waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van personen die in de organisatie werkzaam zijn (artikel 27, lid 1 onder l van de WOR).

 

De handreiking geeft een paar voorbeelden van wat onder het begrip ‘persoonsgegevens’ valt, wanneer sprake is van een ‘verwerking’ van persoonsgegevens en wie binnen de organisatie de verantwoordelijkheid draagt voor de (juiste) verwerking van persoonsgegevens.

 

De handreiking biedt de OR ook een eerste globale afwegingskader waarbinnen een door de werkgever voorgelegde regeling minimaal beoordeeld moet worden. U moet hierbij denken aan:

  • Worden de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt voor het doel dat in de regeling staat en is dit doel gerechtvaardigd?
  • Worden de persoonsgegevens rechtmatig en behoorlijk verwerkt?
  • Hoe waarborgt de werkgever dat de persoonsgegevens juist en nauwkeurig worden verwerkt?
  • Hoe geeft de werkgever gevolg aan zijn verplichting werknemers te informeren over het verwerken van hun persoonsgegevens voordat hij deze daadwerkelijk verwerkt?
  • Verwerkt de werkgever niet meer persoonsgegevens dan hij ten hoogste nodig heeft voor het in de regeling omschreven doel?
  • Heeft de werkgever de verwerking van persoonsgegevens op passende wijze beveiligd?

 

De AP legt de regels kort uit met het voorbeeld van gps-trackers.

 

Let wel op dat de praktijk een stuk weerbarstiger is dan uit deze globale handleiding blijkt.  Enerzijds is soms sneller sprake van een personeelsregistratiesysteem dan een werkgever zich beseft. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van de deelnemers bij een interne cursus of de toegang tot een mailbox of agenda. Anderzijds is het soms juist niet direct helder of de AVG en de WOR van toepassing zijn. De vraag of en in hoeverre sprake is van persoonsgegevens, daar kan in de praktijk bijvoorbeeld over worden gediscussieerd. Ook zijn er in de praktijk veel voorbeelden, waarvan niet direct vaststaat of er sprake is van een ‘regeling’ of een ‘waarneming’ of ‘controle’. Kortom: ga dat steeds goed na.


Heeft u vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp, of wilt u een advies? Het expertteam Privacy & AVG van Capra Advocaten helpt u graag verder op weg.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht

Stand van zaken na de Wnra (ook online) 

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie


Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws