of 59250 LinkedIn

Het ambt van raadslid

Reageer

AfbeeldingNetwerkbijeenkomsten 'het ambt van raadslid'

Op 19 maart aanstaande is het weer zover, de gemeenteraadsverkiezingen. De messen worden momenteel geslepen, debatten worden gevoerd; men maakt zich op voor de strijd. In die verkiezingsstrijd worden belangen behartigd. De kandidaten staan voor hun achterban, doen beloften en zullen naar beste vermogen, indien zij gekozen worden, de belangen van degenen die hen gekozen hebben, behartigen.
Het doen van een verkiezingsbelofte, zo merkt menig gekozen raadslid, is echter niet gelijk aan het uitoefenen van het ambt van raadslid. Sterker nog, het ongeclausuleerd nastreven van de belangen van de achterban zou weleens in strijd kunnen komen met de in acht te nemen bestuurlijke integriteit. Het raadslid zit immers in de raad om, vanuit een bepaalde ideologie, niet het individuele belang als actiegroep binnen de gemeente gerealiseerd te krijgen, hij zit er om vanuit die ideologie het algemeen belang te dienen. Eigen belang of een afgeleid aan de achterban gerelateerd belang dient hierin in feite geen rol te spelen. Dat besef is bij enthousiaste, nieuwe raadsleden of kandidaat-raadsleden vaak onvoldoende aanwezig. Beseft men voldoende welke beperkingen het dienen van het algemeen belang voor het raadslid als individu, als “actiegroepleider”, met zich brengt?
 
In de netwerkbijeenkomsten van Capra Den Bosch op 13 februari a.s. en Capra Den Haag op 6 maart a.s. zal bij de valkuilen waar het nieuwe raadslid na verkiezing mee geconfronteerd wordt, uitgebreid stilgestaan worden.
 
Bij Capra Den Bosch treedt de raadsgriffier van Dongen, drs. Willem Vulto, als gastspreker op en bij Capra Den Haag is de raadsgriffier van Wassenaar, Geertje de Schipper-Tinga,gastspreker.
Vanuit hun verschillende ervaringen zullen deze raadsgriffiers en Marc Schoonhoven en Fatou Tevette van Capra de positie van het nieuwe raadslid nader belichten. Do’s en don’ts komen in dat verband aan de orde.

Meer informatie en het inschrijvingsformulier vindt u hier.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AGENDA

Afbeelding

 

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Meer nieuws

Cursusaanbod Capra Academie

Capra biedt diverse cursussen in company aan. Meer informatie leest u op onze website.

Afbeelding

GR-scan

Afbeelding

 

Capra toetst uw gemeenschappelijke regeling op noodzakelijke wijzigingen ingevolge de gewijzigde Wgr.

Lees er hier meer over. 

Capra werkt in het publieke domein

 

 

App store

Capra Concreet