of 62812 LinkedIn

Frauderende ambtenaar terecht op staande voet ontslagen

Frauderende ambtenaar terecht op staande voet ontslagen
Capra Advocaten Reageer

De eerste gepubliceerde uitspraak over een ontslagen ambtenaar na invoering van de Wnra is een feit. In de uitspraak van 26 maart 2020 heeft de rechtbank Noord-Nederland een ontslagen hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen weliswaar ook als ambtenaar aangemerkt, maar dat is een juridische misslag. De primeur is daarom voor de rechtbank Den Haag.

Ontslag op staande voet

Uit de informatiebrief van 7 juli 2020 aan de gemeenteraad van Den Haag was al op te maken “dat door een medewerker meerjarige fraude met een substantiële financiële omvang is gepleegd” en dat het aan de medewerker verleende ontslag op staande voet bij de rechter in eerste aanleg heeft standgehouden. In de op 8 juli 2020 gepubliceerde uitspraak zijn de details te lezen (ECLI:NL:RBDHA:2020:6156).

 

Kort samengevat draait de zaak om het volgende. Naar aanleiding van een door de gemeente ontvangen factuur van een onbekend bedrijf, is een controle in het administratiesysteem uitgevoerd waaruit is gebleken dat er meer ‘verdachte bedrijven’ waren. Bij de facturen van deze bedrijven speelde de ontslagen medewerker, die de functie van controller had, een “zichtbare en formeel niet passende rol”. Vervolgens heeft Hoffmann Bedrijfsrecherche een integriteitsonderzoek naar de medewerker uitgevoerd en als volgt geconcludeerd:

 

Uit het onderzoek werd bekend dat de [werknemer] zich schuldig heeft gemaakt aan meerdere integriteitsschendingen. De [werknemer] heeft een actieve rol gehad in het inkoop- en facturatieproces, terwijl dit geen onderdeel is van zijn werkzaamheden in de functie van financial controller en hij hiervoor ook geen mandaat heeft.

 

De gemeente heeft de medewerker op staande voet ontslagen, onder meer omdat de medewerker onder valse voorwendselen er (mede) voor heeft zorg gedragen dat op grote schaal frauduleuze facturen zijn gemaakt, ingediend en zijn betaald door de gemeente, terwijl daarvoor geen (volledige) prestatie is geleverd. In totaal heeft de gemeente een bedrag van 1,7 miljoen euro (onverschuldigd) aan bedrijven betaald.

 

De medewerker heeft (primair) verzocht het ontslag op staande voet te vernietigen, maar het verzoek is door de kantonrechter afgewezen:

 

De kantonrechter acht het aannemelijk dat [werknemer] onder valse voorwendselen ervoor heeft zorg gedragen dat verschillende valse facturen zijn gemaakt, ingediend bij en/of een rol heeft gehad bij het betalen van de facturen door de gemeente, terwijl wat betreft die facturen geen (volledige) prestaties waren geleverd. Dit heeft geleid tot grote schade bij de gemeente. [werknemer] heeft hiermee in strijd gehandeld met de interne werkprocessen en de gedragscode van de gemeente. Hij heeft bij zijn handelen misbruik gemaakt van zijn positie van controller en het vertrouwen dat de gemeente en haar medewerkers in [werknemer] stelden. [werknemer] heeft de ambtelijke integriteit geschonden. De conclusie is dan ook dat de kantonrechter een dringende reden voor het ontslag op staande voet aanwezig acht.


Ambtelijke integriteit

Zou het handelen van de medewerker voor de inwerkingtreding van de Wnra strafontslag hebben opgeleverd? Zeker. Is het (buiten de gemeentelijke context) een typische publiek arbeidsrechtelijke zaak? Dat valt nogal mee, hoewel het interessant is dat de gemeente er nadrukkelijk op heeft gewezen dat de frauderende medewerker een ambtenaar is en dat er gemeenschapsgeld in het geding is. De kantonrechter slaat daar echter geen acht op. Gezien de ernst van de overtreding zou dat ook overbodig zijn geweest. Wel overweegt de kantonrechter dat de medewerker de interne gedragscode heeft overtreden en de ambtelijke integriteit heeft geschonden. Kennelijk speelt het feit dat het een ambtenaar betreft dus toch een rol.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht

Stand van zaken na de Wnra (ook online) 

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie


Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws