of 58952 LinkedIn

Focus op privacy

Focus op privacy. Trends en focusgebieden Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tot 2023
Capra Advocaten Reageer

Privacy, en dan in het bijzonder het beschermen van de privacy(rechten) van betrokkenen, is een blijvend punt van aandacht geworden. Dit geldt ook, of misschien wel met name voor de overheid. Gelet daarop willen we enkele actualiteiten met u delen en u informeren over de cursussen en masterclasses die Capra Advocaten voor u kan verzorgen op het gebied van privacy.

Trends en focusgebieden AP tot 2023

In het voorjaar van 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP), de zogenoemde privacywaakhond van ons land, al gemeld dat zowel de meldingen van datalekken als het aantal privacyklachten en privacyvragen elk jaar toenemen. Ook heeft de AP aangegeven zich meer te gaan richten op handhaving. De AP heeft verder laten weten dat de komende jaren, tot 2023, vooral drie trends belangrijk zijn voor het werk van de AP, te weten:

 1. de doorgroei van de datasamenleving;
 2. de toename van digitaal onrecht;
 3. de toename van privacybewustzijn.

 

Gelet op deze trends, kiest de AP voor de komende jaren als focusgebieden de datahandel, de digitale overheid en artificiële intelligentie en algoritmes. De AP wil het verschil gaan maken door de grenzen te markeren ten aanzien van wat wel of niet kan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Met betrekking tot de digitale overheid vindt de AP het onder andere belangrijk dat de centrale en lokale overheid en de bestuurlijke samenwerkingsverbanden verantwoordelijk omgaan met persoonsgegevens. Databeveiliging en de uitwisseling van persoonsgegevens in samenwerkingsverbanden zijn twee van de specifieke thema’s waarop de AP zich in dat kader vooral gaat focussen.


Dagelijkse praktijk

Capra Advocaten merkt in de dagelijkse praktijk en de onderwerpen waarover wij cliënten adviseren ook dat het privacybewustzijn van betrokkenen toeneemt. Daardoor staan wij cliënten bijvoorbeeld steeds vaker bij in geval van verzoeken om inzage of correctie door burgers of ambtenaren. Daarnaast geldt dat het privacyrecht in ontwikkeling blijft. Zo heeft het Hof Den Haag in het najaar van 2019 geoordeeld dat in geval van een inzageverzoek interne notities hiervan niet per se zijn uitgesloten. Dit lijkt een wijziging van de staande rechtspraak op dit punt. In een volgende editie van de Capra Concreet zullen wij deze uitspraak, vooral de praktische gevolgen hiervan voor het afhandelen van inzageverzoeken, verder bespreken.


Actualiteiten februari 2020

Uitspraak Rechtbank Den Haag over gebruik SyRI
Begin deze maand heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat het gebruik van SyRI, het fraudesysteem van de overheid, heel kort gezegd een te grote inbreuk vormt op de privacy van burgers. Kortom de inzet van SyRI is niet toegestaan. Deze uitspraak verbaast niet, maar geeft wel aan dat het geen sinecure is om de privacy van betrokkenen voldoende te waarborgen.

Aantal datalekmeldingen stijgt nog steeds
Ten slotte meldde de AP deze maand dat het aantal datalekmeldingen nog steeds blijft stijgen, ook bij de overheid. Dit komt, zo meldt de AP, mede omdat Nederland voorop loopt op het gebied van digitalisering. Dat maakt het risico op grote en ernstige datalekken in Nederland relatief hoog. Aandacht voor privacybescherming is dus van essentieel belang.


Cursussen en masterclasses op het gebied van privacy(recht)

Capra Advocaten ondersteunt u graag bij uw privacyvraagstukken, ook via de Capra Academie. Wij kunnen de volgende cursussen en masterclasses voor u verzorgen, desgewenst ook inhouse:

 • Inzageverzoeken en andere privacykwesties
 • De AVG en het personeel
 • Actualiteiten Privacyrecht
 • De AVG in vogelvlucht
 • De AVG voor de FG
 • Help een datalek?!
 • Privacy-aandachtspunten in de Zorg
 • Privacy-aandachtspunten in het Onderwijs

 

Als u meer informatie wilt over één van de genoemde cursussen/masterclasses kunt u contact opnemen met het expertteam via denhaag@capra.nl.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!