of 59185 LinkedIn

Een normaliseringsspecial voor u

Reageer
 
Het is er na een zeer lange periode van onzekerheid dan toch van gekomen. De Eerste Kamer heeft de knoop doorgehakt en heeft het wetsvoorstel inzake de normalisering van de ambtelijke rechtspositie aanvaard, in navolging van de Tweede Kamer. Daarmee is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de arbeidsverhoudingen bij de overheid bereikt. Na vele tientallen jaren van discussie over de ambtelijke rechtspositie worden ambtenaren alsnog gewone werknemers. Of toch niet?

Bij nadere bestudering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren blijkt de kwestie aanzienlijk ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt. Weliswaar verdwijnt de tweedeling tussen ambtenaren en gewone werknemers, zoals deze jarenlang heeft bestaan, doch daar komen nieuwe en verdergaand te onderscheiden categorieën voor in de plaats. Als u wilt weten hoe dat zit en wat daarvan de consequenties voor u zijn, dan verdient de bijdrage van Marien Korevaar in deze special zeker uw aandacht.

Op voorhand is duidelijk dat de normalisering heel veel vragen zal gaan oproepen op het terrein van arbeidsvoorwaardenvorming, rechtsbescherming, tuchtrecht en integriteitsregels, rechtspositionele aanspraken, rechtsgang etc. Duidelijk is echter ook dat het de kennelijke bedoeling van de wetgever is om niet te opteren voor een volledige gelijkschakeling van ‘gewone’ werknemers en ambtenaren. Dat voor hen bijzondere rechtsregels zullen gaan gelden, is op zichzelf niet vreemd. De overheid is en blijft immers een bijzondere werkgever.

Zelfs in landen waarin de rechtsbescherming minimaal is en men ervoor kiest om te volstaan met enkele algemene rechtsbeginselen die de basis kunnen vormen voor ‘claims’ van werknemers jegens werkgevers, geldt dat zij het noodzakelijk vinden om specifieke regels van toepassing te laten zijn op overheidswerknemers. Ook in Nederland is dat aan de orde. Zowel vóór als na de normalisering. De rechtsbescherming van overheidspersoneel wordt op enkele onderdelen beter, op andere slechter. In zijn algemeenheid kan niet van een verbetering of een verslechtering worden gesproken. Wel is sprake van een groot aantal veranderingen.

Het is goed om te weten dat Capra Advocaten zich reeds sinds 1928 bezig houdt met de arbeidsverhoudingen bij de overheid en als geen ander bekend is met de bijzondere positie van overheidswerknemers. Capra Advocaten is ook al jaren betrokken bij de discussie over de wijziging van de ambtelijke rechtspositie en heeft zich al geruime tijd geleden voorbereid op de komende wijzigingen. Er komen veel uitdagingen af op de overheidswerkgevers. De expertise van Capra Advocaten in het publieke domein is zodanig dat u erop mag rekenen en vertrouwen dat wij u van dienst kunnen zijn bij de komende transitie en een bijdrage kunnen leveren aan een snelle en goede oplossing van de diverse problemen die deze transitie ongetwijfeld met zich zal brengen. Een eerste aanzet daartoe is deze ‘normaliseringsspecial’. Hierin vindt u waar en wanneer u meer informatie kunt ontvangen over de gevolgen van het aangenomen wetsvoorstel. Voor cursussen om u voor te bereiden op de transitie kunt u eveneens bij ons terecht. Wij zijn er klaar voor!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Abonneer u op onze nieuwsbrief!

Dan ontvangt u 10 keer per jaar de Capra Concreet met daarin artikelen over actuele arbeidsrechtelijke uitspraken, het laatste nieuws rondom Normalisering en andere zaken die interessant zijn voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers.


Abonneer u hier!

AGENDA

Capra Advocaten: praktische hulp bij vragen rondom normalisering

Afbeelding

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.


www.capra-academie.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl