of 59162 LinkedIn

Duo-werken en experts

Reageer

Gregoor van DurenMr. G.P.F. (Gregoor) van Duren

Capra is onmiskenbaar een bijzonder advocatenkantoor. Met 34 advocaten werken we vanuit vier vestigingen, verspreid over heel Nederland, allemaal op hetzelfde rechtsgebied. Wij adviseren en procederen op een terrein van het arbeidsrecht in het publieke domein en alles wat daaraan verwant is. Onze klanten zijn vooral werkgevers in de sectoren overheid, zorg, onderwijs en cultuur. Voor hen zijn wij een hoogwaardige, snelle en betrouwbare partner in het verlenen van advies en bijstand bij arbeidsverhoudingen. Deskundigheid, oplossingsgerichtheid, creativiteit en dienstvaardigheid zijn de kernbegrippen van onze professionele dienstverlening.

Dit unieke concept is gebaseerd op samenwerking. Samenwerking tussen de advocaten van Capra, samenwerking tussen de vestigingen van Capra, samenwerking tussen advocaten en het secretariaat, samenwerking met klanten en samenwerking met derden. Samenwerking is een van de grondgedachten achter arbeidsverhoudingen en dienstverleningsconcepten. We werken samen vanuit de gedachte dat het gezamenlijke product van onze samenwerking beter is dan het product van onze eigen inspanningen alleen. Samenwerking vereist inspanning en organisatie, maar levert uiteindelijk veel meer op en is daarom efficiënt. Samenwerking wordt bovendien als prettig ervaren. Een belangrijk deel van wat wel arbeidsvreugde wordt genoemd, is gelegen in het plezier dat men heeft in de samenwerking met anderen.

Tegen de achtergrond van het streven naar optimalisering van samenwerkingsrelaties, wil ik de aandacht vragen voor twee bijzondere samenwerkingsvormen die binnen Capra worden gehanteerd: duo-werken en experts.

Met duo-werken wordt bedoeld dat binnen Capra een dossier niet bij één, maar bij (ten minste) twee advocaten in behandeling is. De tweede advocaat zal meestal van dezelfde vestiging zijn, maar kan ook een advocaat van een andere vestiging zijn. De primaire verantwoordelijkheid voor de behandeling van het dossier en het onderhouden van contacten met de klant, ligt bij de behandelend advocaat. Maar de tweede advocaat kent het dossier en de klant, werkt in een aantal gevallen samen met de behandelend advocaat aan het dossier en onderhoudt vaak ook contacten met de klant. Op deze manier bereiken we dat voor de klant vrijwel altijd een advocaat beschikbaar is die de klant kent en die goed van het dossier op de hoogte is en eventuele vragen op korte termijn kan beantwoorden.

De advocaten van Capra hebben zich bovendien ontwikkeld tot experts op specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld bestuurlijke samenwerking, aanbestedingsrecht, subsidierecht, pensioenrecht, Europees recht, grensoverschrijdende arbeid, arbeidsongeschiktheidswetgeving, fiscale aspecten van ontslagregelingen, medezeggenschapsrecht, arbeidsvoorwaardenvorming, openbaarheid van bestuur, bescherming persoonsgegevens. De expert heeft grote ervaring in de advisering over een dergelijk onderwerp en houdt de ontwikkelingen in de wetgeving, jurisprudentie en literatuur nauwlettend in de gaten. Hij verzorgt cursussen of kennisbijeenkomsten en publiceert in de Capra Concreet of in vaktijdschriften. De deskundigheid van de expert staat vanzelfsprekend ter beschikking van iedere klant van Capra.

De samenwerking binnen Capra betekent in dit verband dat de advocaat die een dossier in behandeling heeft, zo nodig de expert raadpleegt over het specifieke onderwerp van zijn deskundigheid, of de klant rechtstreeks in contact brengt met de expert. Zo bereiken we dat voor de klant steeds de optimale deskundigheid en dienstverlening ter beschikking staan. Onze website biedt meer informatie over onze diensten en werkterreinen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Abonneer u op onze nieuwsbrief!

Dan ontvangt u 10 keer per jaar de Capra Concreet met daarin artikelen over actuele arbeidsrechtelijke uitspraken, het laatste nieuws rondom Normalisering en andere zaken die interessant zijn voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers.


Abonneer u hier!

AGENDA

Capra Advocaten: praktische hulp bij vragen rondom normalisering

Afbeelding

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.


www.capra-academie.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl