of 59130 LinkedIn

Disfunctioneren in het ambtenarenrecht

1 reactie

Het aanpakken van disfunctioneren van medewerkers is een belangrijke taak van P&O-medewerkers en leidinggevenden. En dat is geen gemakkelijke taak. Er is niet alleen een zekere moed voor nodig de medewerker op zijn functioneren aan te spreken, ook moet heel zorgvuldig gehandeld worden. Het juridische kader rond disfunctioneren is omgeven met voetangels en klemmen, want ook de disfunctionerende ambtenaar heeft zijn rechten.

Inhoud masterclass

In de masterclass disfunctioneren passen we het juridische regels toe op de altijd weerbarstige praktijk. Problemen als ‘de medewerker vlucht in ziekte’ en een gebrekkig dossier komen daarbij uitgebreid aan de orde. Ook geven we antwoord op vragen als:
  • Hoe lang mag of moet een verbetertraject duren?
  • Kunt u een verbetertraject voortijdig beëindigen?
  • Heeft de disfunctionerende medewerker recht op herplaatsing?
  • Welke eisen stelt de Centrale Raad van Beroep aan een   disfunctioneringsontslag?
  • Hoe kunt u daar in de praktijk op voorsorteren?

Ook de rechten van de ontslagen ambtenaar komen in de masterclass aan bod. Daarbij kunt u denken aan de re-integratiefase, de WW-uitkering en de bovenwettelijke uitkering. En bestaat in de sector gemeenten bijvoorbeeld recht op een na-wettelijke uitkering??

De docenten hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen over disfunctioneringsontslagen. Zij nemen u graag mee in de wereld van het disfunctioneren in het ambtenarenrecht. 

Programma masterclass
In de ochtend besteden we aandacht aan de theorie van disfunctioneren in het ambtenarenrecht. In het middagdeel bespreken we een casus waarbij u de theorie uit het ochtenddeel kunt toepassen op een praktijksituatie. Uiteraard kunt u vragen stellen en uw eigen ervaringen voorleggen. 

Waar en wanneer
De masterclass Disfunctioneren geven we op 9 november 2017 in 's-Hertogenbosch op het kantoor van Capra Advocaten.

Kosten
De kosten voor de masterclass bedragen € 550,00.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze masterclass kunt u contact opnemen met Monique Jansen.

 
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joost (ambtenaar) op
Het is voor een overheid helemaal niet zo moeilijk om van een intelligente ambtenaar die teveel weet of overprikkeld is af te komen. Een ambtenaar met een autismespectrumstoornis (die dat zelf nog niet weet) via de ziektewet en de WIA wegwerken kost teveel geld, een vaststelingsovereenkomst met WW is goedkoper.
Zal ik wat voorbeelden geven van zowel mijn eigen ervaringen als ervaringen die ik van andere mensen bij een cliëntenbond heb vernomen?
-Vraag van betrokkene kostendeclaraties en urenformulieren op van de afgelopen jaren en hou deze tegen het licht. Wie weet kun je hem op staande voet ontslaan of voorwaardelijk ontslag geven.
-Geef betrokkene een andere chef en herhaal dit na twee maanden waardoor betrokkene nog meer gestresst raakt en onzeker wordt.
-Als de ambtenaar gesprekken heeft met een bedrijfsmaatschappelijk werker, zeg in het 'sociaal-medisch overleg' (ARBO, BMW en management) dat je depressieve klachten vermoed. Laat de BMW'er dit tegen de ambtenaar zeggen en dat hij zich bij de huisarts moet melden. De huisarts schrijft antidepressiva voor, waardoor het cognitieve vermogen van de ambtenaar afneemt. De ambtenaar wordt zo mak als een lammetje en laat zonder tegengas allerlei maatregelen opleggen zoals een functioneringstraject en een vaststellingsovereenkomst.
-Zorg dat hij door drukke werkzaamheden overprikkeld raakt en spanningsklachten krijgt. Als hij dan ziek thuis zit, zeg dan tegen de Arbo-arts dat hij niet functioneert. De arts roept hem op, zegt tegen de ambtenaar dat hij met zijn behandelaars bij de GGZ heeft gesproken (wat natuurlijk helemaal niet waar is) en dat die het beter vinden als hij weer volledig gaat werken. Een ambtenaar die antidepressiva slikt zal hier zonder protest mee akkoord gaan. Als de ambtenaar weer beter is, kun je maatregelen zoals een functioneringstraject opstarten.
-Als een personeelsadviseur in gesprek is met betrokkene, wissel deze dan om voor een ander. Zo raakt betrokkene nog meer ontregeld en moet hij zijn verhaal weer opnieuw doen.
-Laat een collega (die chantabel is wegens buitenechtelijke escapades) verklaringen afleggen met voorbeelden over het niet-functioneren voor de dossieropbouw.
-Als betrokkene zijn rechtsbijstand geregeld heeft bij een vakbond, dan kun je helemaal met boter en suiker van hem afkomen. Vakbonden zijn sterk in collectieve belangenbehartiging, want dat levert nieuwe leden, goede publiciteit en geld op. Individuele belangenbehartiging van werknemers kost de bonden geld en zorgt voor een slechtere onderhandelingspositie die bij collectieve belangen tegen ze werkt. Als je ervoor zorgt dat de ambtenaar de bond nodig heeft, terwijl de bondsjurist het druk heeft met CAO-onderhandelingen dan heb je het helemaal voor elkaar. Als de vaststellingsovereenkomst op tafel ligt, laat de belangenbehartiger van de bond (tevens beïnvloedbaar medewerker van diezelfde overheid!) dan tegen betrokkene zeggen dat hij bij weigering van de overeenkomst niet
meer verder geholpen zal worden door de bond.

Abonneer u op onze nieuwsbrief!

Dan ontvangt u 10 keer per jaar de Capra Concreet met daarin artikelen over actuele arbeidsrechtelijke uitspraken, het laatste nieuws rondom Normalisering en andere zaken die interessant zijn voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers.


Abonneer u hier!

AGENDA

Capra Advocaten: praktische hulp bij vragen rondom normalisering

Afbeelding

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.


www.capra-academie.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl