of 63946 LinkedIn

De leerarbeidsplaats: arbeidsovereenkomst, of niet?

De leerarbeidsplaats: arbeidsovereenkomst, of niet?
Capra Advocaten Reageer

Onlangs ontving Capra meerdere vragen van werkgevers over de leerarbeidsplaats (of leerwerkplek). Voor veel organisaties is dit een manier om leerlingen en studenten de kans te bieden praktijkervaring op te doen in hun vakgebied en de organisatie te leren kennen.

Stage of arbeidsovereenkomst?

De leerarbeidsplaats is niet hetzelfde als een stage, al zijn er wel overeenkomsten. Een stage biedt de mogelijkheid om achter de coulissen te kijken, maar wie écht de handen uit de mouwen wil steken zal een leerarbeidsplaats moeten bemachtigen. Die kunnen worden verleend aan leerlingen van vmbo (leerwerktraject), mbo (beroepsbegeleidende leerweg) of hbo met een duale opleiding (leerarbeidsovereenkomst). Doorgaans wordt een drie-partijen-overeenkomst tussen organisatie, leerling/student en onderwijsinstelling gesloten. Daarnaast bestaat er een arbeidsrelatie tussen de leerling/student en de opdrachtgever, die soms een arbeidsovereenkomst is. Sommige cao’s schrijven expliciet voor hoe zo’n stage moet worden geduid en vorm gegeven.

 

Werkgevers zijn zich niet altijd bewust van de arbeidsrechtelijke consequenties van een leerarbeidsplaats. Anders dan bij een stage, waar het leerproces centraal staat, treedt de leerling/student op een leerarbeidsplaats in beginsel (voor bepaalde tijd) in dienst van de organisatie (opdrachtgever). Hij of zij draait immers mee in het bedrijfsproces en verricht productieve arbeid. Uit de rechtspraak volgt, dat bij de kwalificatie van de overeenkomst moet worden beoordeeld of de werkzaamheden van de leerling/student naar de bedoeling van partijen zijn gericht op het uitbreiden van eigen kennis en ervaring van de stagiair, zulks mede met het oog op de voltooiing van zijn opleiding, of juist meer op het verrichten van waardevolle arbeid voor de andere partij. Zijn de werkzaamheden meer gericht op voltooiing van de opleiding, dan is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Is echter voornamelijk sprake van werkzaamheden ten behoeve van de organisatie, dan zal wel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

 

Als van een arbeidsovereenkomst sprake is, dan is het arbeidsovereenkomstenrecht (Titel 10, boek 7 BW) van toepassing. Een leerarbeidsplaats telt dus ook mee voor de ketenregeling, als vervolgens nieuwe arbeidsovereenkomsten met de (inmiddels afgestudeerde) leerling/student worden aangegaan. Voor de beroepsbegeleidende leerweg geldt dat overigens niet. Uit art. 7:668a lid 10 BW volgt dat dit type overeenkomst niet in de keten wordt meegenomen.


Ketenregeling en andere consequenties

Als de duur van de leerarbeidsplaats afloopt en de leerling/student niet bij de organisatie in dienst treedt, dan maakt hij aanspraak op een transitievergoeding en – zo nodig – een WW-uitkering. In de praktijk klinkt dat ernstiger dan het doorgaans is. De WW-uitkering zal, gelet op het vrij korte arbeidsverleden van de meeste leerlingen, niet snel de minimale drie maanden overstijgen. De transitievergoeding zal, gelet op de beperkte duur van de leerarbeidsplaats, relatief laag zijn en bovendien mag de werkgever de zogenaamde ‘inzetbaarheidskosten’ in mindering brengen (art. 7:670 lid 6 BW). Inzetbaarheidskosten zijn ‘kosten van maatregelen in verband met het bevorderen van een bredere inzetbaarheid van de werknemer die tijdens de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt’. Volgens de wetgever moeten we daarbij niet denken aan loonkosten, maar wel aan collegegeld, mits niet door de werknemer betaald, kosten van begeleiding van de werknemer en kosten voor kleding en materialen.

 

Wees u voor het aangaan van een leerarbeidsplaats dus goed bewust van de consequenties en mogelijkheden. Voor vragen of overleg over dit onderwerp, kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht

Stand van zaken na de Wnra (ook online) 

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie


Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws