of 58952 LinkedIn

De ambtenaar en overgang van onderneming, heel normaal of niet?

Capra Advocaten Reageer

Afbeeldingmr. M.J.J. (Maartje) Rutten


Bij een ambtenaar is het net allemaal anders. Een uitlating die nog al eens wordt gedaan. Gelukkig wordt het allemaal anders na 1 januari 2020. In een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland is door de medewerkers gesteld dat al voor 2020 vooruit moet worden gelopen op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Volgt de kantonrechter dit standpunt?

Overgang van onderneming
Een van zaken die in het ambtenarenrecht wezenlijk anders is dan in het civiele recht is de overgang van onderneming. In het Burgerlijk Wetboek is artikel 7:662 e.v. opgenomen. Hierin zijn de rechten van een werknemer en verplichtingen van de verkrijgende partij opgenomen bij een overgang van onderneming. Kort en goed behoudt een werknemer alle rechten op het moment dat het bedrijf waar hij werkt wordt overgenomen. Uiteraard is hier veel over geprocedeerd. Want wanneer is nu sprake van een overname? En gaan alle verplichtingen mee over?

Privatisering

Wanneer er sprake is van een privatisering komt nog een heel andere vraag op. Is artikel 7:662 e.v. BW wel van toepassing? Artikel 7:662 e.v. BW geldt immers alleen ten aanzien van werknemers die werkzaam zijn krachtens een arbeidsovereenkomst (HvJ EG 14 september 2000, JAR 200/255). Bij de overheid werken ambtenaren. Deze medewerkers zijn aangesteld bij besluit. Artikel 7:662 e.v. BW is dus niet van toepassing. De Rechtbank Noord-Nederland heeft dit in een recente uitspraak nog eens bevestigd.

Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland 23 mei 2018

In de betreffende kwestie waren de medewerkers werkzaam bij een zwembad. Dit zwembad werd geëxploiteerd door de gemeente. De medewerkers waren aangesteld als ambtenaar. Na de privatisering van het zwembad is de exploitatie in handen gekomen van een private partij. Voor de medewerkers is een Sociaal Plan opgesteld. Hierbij werden de vakbonden uiteraard betrokken en is in het Sociaal Plan voor een periode van vijf jaar een salarisgarantie overeengekomen. De aanstelling werd beëindigd en een arbeidsovereenkomst is aangegaan waarin is verwezen naar dit Sociaal Plan. Na het aflopen van de gegeven salarisgarantie stelden drie werknemers dat zij beschermd worden door de artikelen 7:662 e.v. BW. Een teruggang in salaris na de periode van vijf jaar zou dan ook een niet-toegestane eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst zijn. In overleg komen partijen er kennelijk niet uit want via een zogenaamde artikel 96 RV-procedure leggen zij de vragen die hen verdeeld houden voor aan de kantonrechter in Leeuwarden.

Artikel 7:662 e.v. BW niet van toepassing op ambtenaren
De kantonrechter is duidelijk in zijn oordeel. De artikelen 7:662 e.v. BW gelden niet ten aanzien van ambtenaren. De reden hiervoor is dat er bij een privatisering altijd overleg met de vakbonden plaatsvindt waarbij in een Sociaal Plan voorzieningen kunnen worden getroffen die de overgang van het ambtenaarschap naar een arbeidsovereenkomst met zich brengt (Kamerstukken II 2000/01, 27469, p. 4 e.v.). De medewerkers kunnen dan ook geen beroep doen op de beschermingsbepalingen van 7:662 e.v. BW. Voor de medewerkers in kwestie betekent dit volgens de kantonrechter dat zij door de ondertekening van de arbeidsovereenkomst hebben ingestemd met de tijdelijkheid van salarisgarantie. Na vijf jaar kon de geldende CAO en daarmee het voor de medewerkers lagere salaris worden toegepast. Er was dus geen sprake van een niet geoorloofde eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden.

Artikel 7:662 e.v. BW wel van toepassing na de normalisering, maar ook nu al?
Na de normalisering verandert dit. Een grote groep ambtenaren krijgt een arbeidsovereenkomst en komt te vallen onder de werking van het Burgerlijk Wetboek. In de bovengenoemde kwestie stelden de medewerkers dat vooruit moet worden gelopen op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. De kantonrechter is duidelijk. Anticiperen op deze wijzigingen houdt teveel een breuk in met de huidige wettelijke regeling om daarop al vooruit te lopen voordat die wetgeving is ingevoerd. Na 1 januari 2020 is dit anders. De beschermingsbepalingen van artikel 7:662 e.v. BW zijn dan ook van toepassing op medewerkers die nu nog ambtenaar zijn, maar na de normalisering een arbeidsovereenkomst krijgen. Iets om nu al rekening mee te houden wanneer u als overheidswerkgever overweegt om een onderdeel van uw organisatie te privatiseren.

Meer weten of privatiseren of reorganiseren in het licht van de normalisering?
Neem contact op met een van onze advocaten of bezoek onze site: www.normalisering-ambtenarenrecht.nl.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl