of 59147 LinkedIn

Bewijsvoering en opbouw dossier cruciaal bij ontslag

Reageer

Hoffmann heeft de afgelopen decennia veelvuldig onderzoeken uitgevoerd voor gemeenten en andere overheidsinstanties. De onderzoeken werden meestal uitgevoerd naar aanleiding van, al dan niet concrete, aanwijzingen dat ambtenaren (interne) regels met voeten traden of dat er strafbare feiten zouden plaatsvinden.

Let op de mogelijke gevolgen van een eigen vooronderzoek

Voordat wij van opdrachtgevers een onderzoeksopdracht ontvangen, vindt er binnen de organisatie in veel gevallen een vorm van vooronderzoek plaats. Op zich heel begrijpelijk, want je wilt niet blindelings afgaan op soms subjectieve signalen over misstanden. Het eigen onderzoek richt zich dan ook op de aard van de signalen en het vaststellen van het mogelijke waarheidsgehalte daarvan.
Wat echter niet in alle gevallen wordt beseft, is dat het zelf uitgevoerde vooronderzoek cruciaal is voor het verloop van het eigenlijke onderzoek. Het vooronderzoek vindt meestal plaats zonder dat daarover vooraf overleg is gevoerd met een advocaat of jurist. Hierdoor kan het helaas voorkomen dat het vooronderzoek te ver wordt doorgevoerd (niet proportioneel), of dat dit niet op een discrete wijze wordt uitgevoerd.
Het gevolg daarvan is dat de bewijsvoering van bijvoorbeeld een fraude uitermate kan worden bemoeilijkt. Als een betrokken ambtenaar namelijk (te vroeg) weet krijgt van een fraudeonderzoek, kan dit ertoe leiden dat bewijsmateriaal wordt weggemaakt, of dat partijen die bij de fraude betrokken zijn worden gewaarschuwd, waarbij ook bewijsmateriaal kan verdwijnen. Het uiteindelijke resultaat kan zijn dat een misstand of fraude die wel degelijk heeft plaatsgevonden uiteindelijk niet kan worden bewezen. Met andere woorden een zaak kan ‘stuk’ worden gemaakt.
 
Zorg voor een protocol of vaste werkwijze bij signalen van misstanden of fraude
Wij adviseren onze relaties dan ook altijd om te werken met een vaste werkwijze of protocol in het geval er een signaal over misstanden of fraude wordt ontvangen. Voordat een vooronderzoek wordt gestart doet u er goed aan om overleg te voeren met uw juridische partner (advocaat) of een partij die ervaring heeft in het uitvoeren van onderzoek.
Zoals algemeen bekend is er de afgelopen jaren het nodige veranderd op het gebied van ontslagrecht. Daar waar men aanvankelijk dacht deze veranderingen een ontslag zouden vergemakkelijken, blijkt het tegendeel waar: De werkgever moet nog meer dan voorheen een goed doortimmerd en onderbouwd dossier aanleveren bij ontslag, een goede bewijsvoering is daarbij dus van het grootste belang.
 
Eigen onderzoek kan als 'gekleurd' worden gezien
Het is goed om hierbij te bedenken dat informatie, afkomstig uit eigen onderzoek van een gemeente, als ‘gekleurd’ kan worden gezien, aangezien dezelfde gemeente naderhand als partij optreedt in een arbeidsrechtelijk conflict. Informatie uit onderzoeken van Hoffmann wordt daarentegen in vrijwel alle gevallen door de rechtelijke macht als wettig bewijs geaccepteerd.
 
Ga eerst in overleg als u vermoedens van onrechtmatig handelen heeft
Als Hoffmann gaan wij graag vrijblijvend (en discreet) met u in gesprek over de voorliggende casus om u te wijzen op eventuele ‘valkuilen’ van een onderzoek en over de beste wijze om de zaak te onderzoeken. Uiteraard kan dit overleg ook plaatsvinden na overleg met uw advocaat. Dit alles onder het motto: ‘Bezint eer ge begint’.

Collin Geelen
Directeur Marketing bij Hoffmann Bedrijfsrecherche
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Abonneer u op onze nieuwsbrief!

Dan ontvangt u 10 keer per jaar de Capra Concreet met daarin artikelen over actuele arbeidsrechtelijke uitspraken, het laatste nieuws rondom Normalisering en andere zaken die interessant zijn voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers.


Abonneer u hier!

AGENDA

15 november 2018

Kennisbijeenkomst: ‘6 maanden AVG: hoe gaat het ermee?’

11 december 2018

Actualiteiten en verdieping WIA

Capra Advocaten: praktische hulp bij vragen rondom normalisering

Afbeelding

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.


www.capra-academie.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl