of 60941 LinkedIn

Aanpassing Ontslagregeling in verband met Wnra

Aanpassing Ontslagregeling in verband met Wnra. Toestemming vragen aan het UWV of de CAO-ontslagcommissie
Capra Advocaten 2 reacties

Per 1 januari 2020 vallen de meeste overheidswerkgevers onder de werking van het civiele arbeidsrecht. Dat betekent onder meer dat deze overheidswerkgevers, in geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen volgens artikel 7:669 lid 3 sub a BW, voortaan vooraf toestemming moeten vragen aan het UWV of de CAO-ontslagcommissie, als die is ingesteld (zoals in de sector gemeenten).

Een interessante vraag daarbij was hoe het UWV, en bij een eventueel vervolg de rechter, om zou gaan met het specifieke aspect dat bij een overheidswerkgever politieke besluiten kunnen leiden tot verval van arbeidsplaatsen.

 

Het was denkbaar dat, waar de arbeidsrelaties binnen de overheid ‘genormaliseerd’ worden, de overheid zich ook een kritische toets van politieke besluiten zou moeten laten welgevallen, als die de arbeidsrelaties raken. Meer voor de hand lag echter, wat mij betreft, dat de normalisering geen afbreuk kan doen aan democratisch gelegitimeerde besluiten, zoals bijvoorbeeld het besluit van een gemeenteraad dat een taak niet meer uitgevoerd wordt.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft meer duidelijkheid gegeven over de vraag hoe een verzoek om toestemming voor opzegging wegens bedrijfseconomische redenen getoetst moet worden wanneer het verval van arbeidsplaatsen het gevolg is van een democratisch genomen besluit.

 

De Ontslagregeling wordt aangevuld met een nieuw artikel 2a, dat bepaalt dat de overheidswerkgever moet duiden welk democratisch genomen besluit aan het verzoek ten grondslag ligt, als er tenminste zo’n besluit is. In dat geval zal UWV dat besluit als vaststaand feit aanvaarden. Het democratisch genomen besluit wordt als zodanig niet getoetst. Dat maakt de toelichting bij het artikel duidelijk. Het artikel met toelichting is hier te vinden.

 

De vertolking van het democratische besluit naar concrete maatregelen binnen de organisatie wordt vervolgens wel getoetst, maar terughoudend. Het UWV, de Ontslagcommissie en de rechter moeten de ruimte respecteren die de werkgever als ondernemer heeft om beslissingen te kunnen nemen in het kader van een doelmatige bedrijfsvoering. Het UWV gaat dus niet op de stoel van de ondernemer zitten, en dat geldt ook voor overheid als ondernemer.

 

De volgende stappen in het proces, te weten de beantwoording van de vragen of, bij krimp van functies, binnen de juiste categorie functies gekeken wordt (uitwisselbaarheid), wie vervolgens in aanmerking komt voor ontslag (afspiegelen), en of er nog alternatieven zijn, kunnen wel integraal worden getoetst.

 

In de toelichting staat het volgende voorbeeld: “De Gemeenteraad besluit tot bezuiniging van 300.000 euro op de begroting van het eigen personeelsbudget, het bedrag van 300.000 euro moet als vaststaand worden gezien. Waar de bezuinigingen terecht komen staat niet vast, het is nog niet bekend op welke afdeling of welke sectie de ontslagen zullen vallen. Het UWV kan dan steeds toetsen op redelijkheid, waar vinden de bezuinigingen plaats? De toepassing van het afspiegelingsbeginsel en de herplaatsingsmogelijkheden dienen nog wel te worden getoetst.”

 

Er zijn dus drie wijzen van toetsing te benoemen:

  • Democratisch besluit van democratisch gekozen orgaan → geen toetsing
  • Vertolking van dat democratisch besluit in organisatorische maatregelen → terughoudende toetsing
  • Gevolgen op individueel niveau (wie?) → volledige toetsing

 

Interessant is de vermelding in de toelichting dat gekozen is voor de bewoording democratisch genomen besluit gekozen, om tot uitdrukking te brengen dat hiermee niet gedoeld wordt op het politiek primaat zoals opgenomen in de Wet op de ondernemingsraden.

 

Op het eerste gezicht lijken de begrippen democratisch genomen besluit en politiek primaat elkaar te overlappen, maar de bewuste keuze voor verschillende woorden duidt erop dat de Minister hier een verschil ziet. Dat verschil wordt niet expliciet toegelicht zodat we het moeten doen met de opmerking dat van een democratisch genomen besluit sprake is als het een besluit betreft dat genomen is door een democratisch gekozen overheidsorgaan. Daarmee lijkt het begrip ‘democratisch genomen besluit’ enger te zijn dan het begrip ‘politiek primaat’ uit de WOR.

 

Immers, in de Memorie van Toelichting bij artikel 46d WOR (23 551, nr. 3), waarin het politiek primaat in de WOR is verankerd, valt het volgende te lezen:
“In concreto betekent dit, dat de ondernemingsraden bij de overheid geen recht op overleg hebben over besluiten van democratisch gecontroleerde organen (kabinet en Staten-Generaal, college van burgemeester en wethouders en de raad, etc.) over de vaststelling van taken, het beleid en de uitvoering van die taken.”

 

In een gemeentelijke omgeving zou ik dit zo uitleggen dat een besluit tot bezuiniging door de gemeenteraad (als democratisch gekozen orgaan) niet getoetst kan worden door het UWV, maar de concrete invulling ervan door het college (als niet democratisch gekozen orgaan, maar wel democratisch gecontroleerd orgaan) als basis voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen wél, ook als het gaat om besluitvorming die raakt aan de vaststelling van taken, het beleid en de uitvoering van die taken. Die toets is vervolgens wel terughoudend gelet op de vrijheid die het college, als ‘(overheids)ondernemer’, nu eenmaal heeft.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
Ja lekker via een payroll of zzp contract mensen aannemen...helaas hebben veel organisaties dan ook de neiging omdat niet om te zetten naar een echt dienstverband...

Je kan natuurlijk ook een korter contract maken en dan direct na de proeftijd overgaan naar een vast dienstverband
Door Rosa op
En is dat laatste dan goedkoper, gezien de WAB?

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht

Stand van zaken na de Wnra (ook online) 

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie


Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws