of 62812 LinkedIn

Wat betekent waardegedreven werken voor cliënten, zorgaanbieders en financiers van zorg?

Wat betekent waardegedreven werken voor cliënten, zorgaanbieders en financiers van zorg?
BMC Reageer

In een waardegedreven aanpak vullen cliënt en hulp- en/of zorgverleners in samenspraak de nodige ondersteuning, hulp of zorg in. De zorgvraag en persoonlijke situatie van de cliënt zijn daarbij leidend. Samen met de cliënt en zijn of haar netwerk werkt de zorgverlener naar een situatie waarin de cliënt weer zonder zorg verder kan of passende duurzame zorg ontvangt. Uitgangspunt is om de zorg rond de cliënt zo in te richten dat de zorg vanuit de behoefte van de cliënt waarde toevoegt.

Gebaseerd op het gedachtegoed van Value-Based Healthcare
In steeds meer ziekenhuizen past men de afgelopen jaren Value-Based Healthcare (VBHC) toe. Hierbij gaat het om het maximaliseren van de waarde voor de cliënt, afgezet tegen de zorgkosten. Een van de ideeën hierbij: kantel de organisatie van de zorg en organiseer deze in een samenhangend cliëntproces in plaats van in afzonderlijke kolommen.

Waardegedreven aanpak - methode voor het sociale domein en langdurige zorg
Inmiddels is er veel bekend over de toepassing van VBHC in ziekenhuizen, maar minder over de toepassing ervan in de bredere (Nederlandse) zorgmarkt. De waardegedreven aanpak leunt op de uitgangspunten van de VBHC, maar maakt daarnaast een vertaalslag naar de Nederlandse situatie en dan specifiek het sociaal domein en langdurige zorg.

Deze manier van werken levert niet alleen maatwerk, maar ook een effectievere inzet van middelen op, zodat er meer resultaat wordt bereikt met minder inspanning. De whitepaper ‘Waarde van en voor de cliënt’ geeft hier een toelichting op, biedt concrete vertalingen voor de praktijk en verrijkt dit met een aantal praktijkvoorbeelden.

Download voor meer informatie de whitepaper ‘Waarde van en voor de cliënt’ op bmc.nl > 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingBezoekadres:

Databankweg 26,

3821 AL Amersfoort

Postadres:

Postbus 490

3800 AL Amersfoort

 

Tel.nr.(033) 496 52 00

www.bmc.nl

info@bmc.nl


Meer nieuws

Training en opleiding

Whitepapers van BMC

Advies en onderzoek

Onze bloggers