of 59761 LinkedIn

Toine van Helden

Cultuur & Erfgoed, Financiën & Bedrijfsvoeringsenior adviseur

Hebben we scherp wat we willen bereiken? Bereiken we dat ook?
Ik ben senior adviseur bij BMC Advies. Ik heb in vaste dienst en als extern adviseur gewerkt bij alle alle overheidslagen en bij gesubsidieerde instellingen, in de besturingsprocessen, de primaire processen en in de ondersteunende processen. Daardoor ben ik expert geworden op veel gebieden:
visie- en strategieontwikkeling, organisatiedoorlichting, organisatieontwikkeling, financiën en bedrijfsvoering. Bij mij staat voorop dat de organisatie die ik adviseer haar doelen scherper voor ogen krijgt en die doelen ook beter realiseert. Kernwoorden daarbij zijn: kijken naar het geheel binnen de actuele en historische context, scherpe analyse, effectieve communicatie, concrete resultaten en goed gevoel bij de geadviseerden. In 2017 is mijn het boek 'Succesvol doelen bereiken' verschenen. Dit boek gaat over sturen en communiceren in organisaties.


 • Overheidsvennootschap? Stel de rollen/verantwoordelijkheden en onderlinge gedragsregels scherp!

  Reageer

  Een vennootschap die volledig in eigendom is van een overheid is een heel gewoon verschijnsel. Even zo gewoon is het, dat de overheid niet scherp voor ogen heeft welke rollen en verantwoordelijkheden zij eigenlijk heeft jegens die vennootschap en niet goed raad weet hoe zij het beste met de rollen kan omgaan. Ook blijkt de overheid vaak niet goed te hebben nagedacht over de onderlinge gedragsregels die nodig zijn voor een productieve relatie.

  Verwonderlijk toch, want die overheid heeft er ooit bewust voor gekozen om deze vorm te kiezen voor het realiseren van een of meer van taken?

 • Kom uit de tredmolen en creëer echte vernieuwing; de coronacrisis kan je daarbij helpen

  Reageer

  Vernieuwing in organisaties lijkt vooral te gaan over het nog harder lopen in de bestaande tredmolen. De echte innovatie blijft meestal achterwege. Het verlaten van de tredmolen blijkt onder normale omstandigheden voor de meeste organisaties vrijwel onmogelijk te zijn. Crises, zoals de huidige coronacrisis, bieden echter openingen die anders gesloten blijven. Maak daar tijdig gebruik van. Voor je het weet is deze kans weer verdwenen.

 • Besluiten op basis van scenario’s en het verband met de corona-maatregelen van het kabinet

  Reageer

  Waarschijnlijk herkent u de situatie wel: aan de orde is een strategisch vraagstuk in de publieke sector. Hoe gaan we om met een probleem of hoe benutten we een kans? Natuurlijk zijn er verschillende mogelijkheden voor de weg die valt te bewandelen. Met ander woorden: er is een keuze mogelijk tussen die verschillende wegen die naar een oplossing zouden kunnen leiden. Een mooi voorbeeld, maar zeker niet het enige, is de vraag hoe we in Nederland omgaan met de bedreigingen van het Coronavirus.

 • Weerstandsvermogen en risicobeheersing bij gemeenten

  Reageer
  Door Toine van Helden, senior adviseur bij BMC en auteur van het boek 'Succesvol doelen bereiken': 
  "Mijn verwonderblogs gaan over strategische organisatievraagstukken in de publieke sector. Waarover blijf ik me verwonderen? Wat is hier volgens mij aan de hand? Zijn er ook aanknopingspunten om te leren van verwondering?"
 • Van SMART naar START, of: de gevaren van ‘meetbaar’

  Reageer

  Mijn verwonderblogs gaan over strategische organisatievraagstukken in de publieke sector. 
  Waarover blijf ik me verwonderen? Wat is hier volgens mij aan de hand? Zijn er ook aanknopingspunten om te leren van verwondering?

 • Belangen binnen uw organisatie organiseren: belangrijk!

  Reageer

  Mijn verwonderblogs gaan over strategische organisatievraagstukken in de publieke sector. Waarover blijf ik me verwonderen? Wat is hier volgens mij aan de hand? Zijn er ook aanknopingspunten om te leren van verwondering?

Contactgegevens

AfbeeldingBezoekadres:

Databankweg 26,

3821 AL Amersfoort

Postadres:

Postbus 490

3800 AL Amersfoort

 

Tel.nr.(033) 496 52 00

www.bmc.nl

info@bmc.nl


Training en opleiding

Whitepapers van BMC

Advies en onderzoek

Onze bloggers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!