of 64003 LinkedIn

Rustig op vakantie dankzij de 'VNG-deal'

Rustig op vakantie dankzij de 'VNG-deal'. Akkoord over de stelpost Jeugdzorg vanaf 2023.
BMC Reageer
Akkoord over de stelpost Jeugdzorg vanaf 2023.
In de gemeentehuizen waar de verloven deze zomer waren ingetrokken om maatregelen te bedenken om de meerjarenbegroting na 2022 structureel sluitend te maken, kunnen de koffers worden gepakt. Afgelopen vrijdag maakte VNG-directeur Leonard Geluk in zijn weekbericht bekend dat er overeenstemming was bereikt tussen het Rijk, de VNG en het IPO over het opnemen van een stelpost voor de Jeugdzorg voor de jaren 2023 en latere jaren. De omvang van de stelpost waar de gemeenten vanaf 2023 mee mogen rekenen bedraagt afgerond een miljard euro. Dat lijkt voor de meeste gemeenten voldoende om voor de komende jaren een structureel sluitende meerjarenbegroting te presenteren.
Voor een gemiddelde gemeente van 40.000 inwoners gaat het hierbij om een bedrag van circa € 2 miljoen binnen een bandbreedte van circa € 1,5 tot 2,5 miljoen. Dit is met name afhankelijk van het aantal jongeren binnen een gemeente en de sociale structuur van de gemeente. Overigens hebben de meeste gemeenten al rekening gehouden met een compensatie van € 300 miljoen in hun begroting. Hoewel het nog niet met zoveel woorden is gezegd, lijkt het erop dat de nieuwe toegestane stelpost in de plaats komt van de eerder toegestane stelpost. In dat geval bedraagt het netto effect voor een gemeente van 40.000 inwoners circa € 1,4 miljoen binnen een bandbreedte van € 1 miljoen tot € 1,8 miljoen.

Eerder waren er al concrete toezeggingen voor 2022
Kort na het verschijnen van de meicirculaire, begin juni, heeft het Kabinet bekendgemaakt dat gemeenten voor 2022 een extra rijksbijdrage van €1,3 miljard tegemoet kunnen zien. Deze bijdrage is bedoeld om de gemeenten te compenseren voor de tekorten in de jeugdzorg. Eind juni heeft het Rijk de verdeling per gemeente bekend gemaakt. Uit een recent gepubliceerde BMC analyse bleek dat met name de gemeenten in het noorden van het land en in Flevoland verhoudingsgewijs zwaarder meedelen in de extra opbrengst dan gemeenten elders in het land. Dit wordt veroorzaakt doordat de middelen worden verdeeld via het cluster Jeugdhulp binnen de algemene uitkering.
  
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingBezoekadres:

Databankweg 26,

3821 AL Amersfoort

Postadres:

Postbus 490

3800 AL Amersfoort

 

Tel.nr.(033) 496 52 00

www.bmc.nl

info@bmc.nl


Meer nieuws

Training en opleiding

Whitepapers

Advies en onderzoek

Onze bloggers