of 64003 LinkedIn

Noorden en Flevoland profiteren van de extra rijksbijdrage

Noorden en Flevoland profiteren van de extra rijksbijdrage. Voorlopige verdeling van 1,3 miljard bekendgemaakt
BMC Reageer

Voorlopige verdeling van 1,3 miljard bekendgemaakt.
Kort na het verschijnen van de meicirculaire, begin juni, heeft het Kabinet bekendgemaakt dat gemeenten voor 2022 een extra rijksbijdrage van € 1,3 miljard tegemoet kunnen zien. Deze bijdrage is bedoeld om de gemeenten te compenseren voor de tekorten in de jeugdzorg. Daar staat tegenover dat gemeenten zich committeren aan een aantal maatregelen die een besparing van € 214 miljoen moeten opleveren.

Voorlopige verdeling is bekend
Omdat gemeenten duidelijkheid nodig hebben voor het opstellen van hun begroting voor 2022 heeft het Rijk vorige week de voorlopige verdeling per gemeente bekendgemaakt. In overleg met de VNG is besloten om de middelen via het cluster jeugdhulp binnen de algemene uitkering te verdelen. De eerdere toegekende incidentele middelen zijn eveneens via dit cluster verdeeld. Kort gezegd komt het erop neer dat gemeenten met relatief veel jongeren en gemeenten met een relatief zwakke sociale structuur verhoudingsgewijs zwaarder meedelen in de extra rijksbijdrage, dan andere gemeenten.

Noorden en Flevoland profiteren verhoudingsgewijs sterk mee
Gemeenten in het Noorden van het land en in Flevoland profiteren daardoor relatief sterk van de extra rijksvergoeding. Een bedrag van € 1,3 miljard is omgerekend circa € 75 per inwoner. Maar per gemeente zijn er dus grote verschillen. In de onderstaande afbeelding hebben we de extra rijksbijdrage uitgedrukt in een bedrag per inwoner. Dat geeft meteen weer in welke regio de verdeling van de rijksmiddelen het gunstiger en minder gunstig doorwerkt. De verdeling van het bedrag van 1,3 miljard werkt relatief gunstig uit voor de gemeenten in Flevoland, het noorden van het land en Rotterdam. Ook een aantal gemeenten in het zuiden van het land profiteren meer dan evenredig mee.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingBezoekadres:

Databankweg 26,

3821 AL Amersfoort

Postadres:

Postbus 490

3800 AL Amersfoort

 

Tel.nr.(033) 496 52 00

www.bmc.nl

info@bmc.nl


Meer nieuws

Training en opleiding

Whitepapers

Advies en onderzoek

Onze bloggers