of 61869 LinkedIn

Niets in het sociaal domein is zo praktisch als PPS

De eerste helft van 2020 staat voor mij in het teken van diverse vraagstukken in het sociaal domein. Organisatievraagstukken en inhoudelijke vraagstukken die volgen uit de taken en verantwoordelijkheden die gemeenten hebben en ervaren. Hoe zó om te gaan met maatschappelijke opgaven dat beleid en maatregelen positieve impact hebben? Hoe te organiseren en met visie vorm te geven?

In mijn dagelijkse werkpraktijk, als BMC-adviseur bij verschillende opdrachtgevers, probeer ik met volle inzet verschil te maken en waarde toe te voegen. Vanuit die ambitie heb ik ook het voornemen meer blogs te gaan schrijven. Om zodoende ervaringen, ideeën en geleerde lessen te delen.


Kijk niet door een rietje
De huidige maatschappelijke opgaven zijn complex. Vaak gaat het om ongestructureerde vraagstukken, ook wel ‘wicked problems’ genoemd, die de verschillende leefdomeinen van inwoners overstijgen. De verscheidenheid van invalshoeken, belangen en betrokkenen en de noodzaak van een integrale aanpak maakt dat we niet langer zouden moeten spreken over het oplossen, maar over het temmen van vraagstukken. Ook binnen het sociaal domein geldt dat we niet door een rietje naar de werkelijkheid moeten kijken, maar breder. Om daadwerkelijk te kunnen temmen zijn samenwerking en een cross-sectorale benadering noodzakelijk.

Komend halfjaar ga ik mij, zowel in theoretische als in praktische zin, intensief bezighouden met vraagstukken met betrekking tot Publiek-Private Samenwerking (PPS) in het kader van mijn modulair executive MBA. Daarbij gaat het in de kern om samenwerkingsrelaties tussen organisaties, overheid en particulieren. Want de overheid kan het niet alleen. Steeds vaker blijken complexe beleidsvraagstukken niet eenzijdig (door de overheid) op te lossen of te temmen te zijn. Actieve betrokkenheid van private organisaties kan eraan bijdragen beleidsdoelen en ambities te realiseren.

Publiek-Private Samenwerking
PPS-verbanden zijn vooral bekend geworden binnen het domein van de ruimtelijke ordening, infrastructuur en bouw. Er zijn echter ook hoge verwachtingen van de toepassingsmogelijkheden van PPS bij maatschappelijke ‘wicked problems’, zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding, gezondheid, energie, krimp, migratie, zorg en veiligheid. En juist deze nieuwe toepassingsmogelijkheden van PPS maken mij nieuwsgierig! Hoe kunnen overheden en bedrijven samen aan de slag? Hoe kan de samenwerkingsrelatie vorm en inhoud krijgen en impact hebben?

 

Door Machteld Koelewijn, senior adviseur en managing partner bij BMC

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.