of 62284 LinkedIn

Lessen uit vijf jaar prestatieafspraken

Lessen uit vijf jaar prestatieafspraken. Voldoende scherpte en ambitie in de afgesproken doelen?
BMC Reageer

Op 1 juli 2015 ging de nieuwe Woningwet in. Inmiddels is er vijf jaar ervaring opgedaan met het maken van prestatieafspraken volgens de kaders die in de wet zijn vastgelegd. Na een soms wat onwennig begin is er inmiddels ruime praktijkervaring opgedaan met de nieuwe manier van werken. We zien veel overeenkomsten; dat kan ook niet anders met het duidelijke stramien dat is vastgelegd. Toch zijn er ook veel verschillen en lopen de meningen over de huidige praktijk soms uiteen.

Nieuwe Woningwet
Jaarlijks spreken gemeenten en huurdersorganisaties met woningcorporaties af wat er het komende jaar moet gebeuren. Dat gebeurde vaak ook al voordat de Woningwet werd aangepast. In de nieuwe Woningwet staat preciezer beschreven hoe de prestatieafspraken tot stand horen te komen.

Bij de wetswijziging is een aantal nieuwe elementen geïntroduceerd of duidelijker vastgelegd. Onder meer: gemeenten dienen een woonvisie te hebben, het bod van de woningcorporatie is geïntroduceerd, de onderwerpen waarover afspraken worden gemaakt zijn vastgelegd, en de positie van de huurdersorganisaties bij het overleg is duidelijk geregeld.

De ondertekende prestatieafspraken moeten voor het einde van het jaar worden toegezonden aan het ministerie. En om het overleg te faciliteren zorgt het ministerie jaarlijks voor gegevens over de financiële mogelijkheden van de woningcorporaties: de ‘indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties’ (IBW).

De nieuwe richtlijnen hebben het overleg over en de kwaliteit van de prestatieafspraken over de hele linie zeer zeker bevorderd.

Harmonie
In veel gevallen worden in goede harmonie de onderlinge afspraken vastgelegd. Soms neemt de gemeente het voortouw, maar net zo vaak is het de woningcorporatie die als trekker optreedt. Over de Woonvisie is een redelijke mate van overeenstemming en de corporatie werkt haar beleid uit in een concreet voorstel - het bod - dat voor 1 juli naar de beide andere partijen wordt opgestuurd.

In het najaar vindt dan nog enkele malen overleg plaats. Het bod is de basis voor de prestatieafspraken en wordt aangevuld met actuele ontwikkelingen en thema’s vanuit gemeente en huurdersvertegenwoordiging. Doorgaans lukt het om de prestatieafspraken zonder problemen op tijd af te ronden en te ondertekenen.

Maar is er dan ook voldoende scherpte en ambitie opgenomen in de afgesproken doelen? Kan er op sommige onderdelen niet nèt iets meer van elkaar worden gevraagd?

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingBezoekadres:

Databankweg 26,

3821 AL Amersfoort

Postadres:

Postbus 490

3800 AL Amersfoort

 

Tel.nr.(033) 496 52 00

www.bmc.nl

info@bmc.nl


Meer nieuws

Training en opleiding

Whitepapers van BMC

Advies en onderzoek

Onze bloggers