of 63082 LinkedIn

Hoe zet je als gemeente stappen in datavolwassenheid?

Hoe zet je als gemeente stappen in datavolwassenheid? Noodzaak om te sturen op basis van data steeds groter.
BMC Reageer
Noodzaak om te sturen op basis van data steeds groter.

Voor gemeenten wordt de noodzaak om te sturen op basis van data in deze tijd van oplopende kosten en vraag alleen maar groter. Er is bij gemeenten een schat aan informatie beschikbaar, bijvoorbeeld binnen het sociaal domein. Analyse van deze gegevens zorgt voor geobjectiveerde inzichten en kan helpen bij het proactief sturen op (financiële) ontwikkelingen. Toch wagen nog maar weinig gemeenten zich aan deze analyses. Met een gerichte aanpak is het mogelijk in korte tijd data-inzichten te krijgen. In dit artikel lichten wij dit nader toe.

Hoewel het bewustzijn om te sturen op basis van data groeit, blijkt in de praktijk dat de informatievoorziening vaak nog onvoldoende op orde is. Registratie van gegevens is vaak niet volledig, heldere definities missen, IT-systemen sluiten niet goed op elkaar aan en de frequentie waarin data aangeleverd en getoond kan worden is vaak laag. Zo blijft een deel van de data onbenut. En dat is een gemiste kans!


Medewerkers van beleid, control en het management kunnen ervaring opdoen in het werken met data en deze inpassen in besturings- en ontwikkelprocessen. Bovendien wordt dan duidelijker welke ontwikkelingen rond informatisering (techniek, data en organisatie) nodig zijn om verdergaande toepassing van data te bereiken, zoals voorspellende analyses.

Vier niveaus van datavolwassenheid
Hoe kunnen gemeenten deze situatie verbeteren? Belangrijk is dat beleidsmedewerkers, controlmedewerkers en het management ervaring opdoen met het werken met data en dat zij data inpassen in hun besturings- en ontwikkelprocessen. Zo wordt ook duidelijker welke ontwikkelingen op het gebied van informatisering – techniek, data en organisatie – nodig zijn om te komen tot verdergaande toepassing van data, zoals voorspellende analyses. De ontwikkeling naar proactief sturen op basis van data-inzichten verloopt grofweg langs vier niveaus van datavolwassenheid. Daarbij nemen het model zoals ontwikkeld door Gartner als uitgangspunt. De indeling in vier niveaus helpt bij het bepalen van het huidige kennisniveau, het maken van bewuste keuzes en de afweging welke data-inzichten het beste helpen bij het oplossen van vraagstukken. De niveaus laten zich in het kort karakteriseren als: weten, begrijpen, voorspellen, bepalen. We laten zien:

 • hoe bestaande processen te verrijkt kunnen worden met data-inzichten en passende informatieproducten.
 • welke zaken ‘op orde’ moeten zijn.
 • welke bereidheid nodig is om de data-inzichten onderdeel te laten zijn van besturings- en ontwikkelprocessen.

Afbeelding
De praktijk bij gemeenten
Alle gemeenten beschikken over data-inzichten op het niveau van ‘weten’ en ‘begrijpen’. De stap naar analyses met voorspellende waarde blijkt vaak een grote, zeker in het sociaal domein. Binnen dit domein worden veel data niet verzameld met het doel ze grootschalig te analyseren. Bovendien gaat het om mensenwerk in het sociaal domein. Dat maakt gemeenten terughoudend om de werkelijkheid ‘te vangen’ in een algoritme. Dat geldt ook voor vierde niveau van data-inzichten. Voor veel gemeenten is dit nog toekomstmuziek of ‘een brug te ver’.
Webinar 'Beter sturen met betere data'
Op dinsdag 25 mei organiseert BMC het gratis webinar 'Betere sturing met betere data'. In een half uur tijd laten we u zien welke niveaus van data-volwassenheid er zijn en op welke elementen u moet letten. U krijgt handvatten om de kwaliteit van data te verhogen en te sturen op basis van de juiste data-inzichten. Meer info en inschrijven webinar >
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingBezoekadres:

Databankweg 26,

3821 AL Amersfoort

Postadres:

Postbus 490

3800 AL Amersfoort

 

Tel.nr.(033) 496 52 00

www.bmc.nl

info@bmc.nl


Webinars

 • Gebiedsontwikkeling: schakelen en makelen in een complexe werkelijkheid
  Donderdag 10 juni, 16.00 - 17.00 uur
 • OnderwijsAlliantie: publiek-private samenwerking tegen kansenongelijkheid
  Donderdag 17 juni, 16.00 - 17.00 uur
 • Herijking van het gemeentefonds: kans of bedreiging?
  Donderdag 24 juni, 16.00 - 17.00 uur

Meer nieuws

Training en opleiding

Whitepapers van BMC

Advies en onderzoek

Onze bloggers