of 62812 LinkedIn

Evenwicht in beleid en begroting

Evenwicht in beleid en begroting. Doorkijkjes – Inzicht, Overzicht en Uitzicht
BMC Reageer

Het college van B&W van een middelgrote gemeente in Brabant stond aan de vooravond van een herijking van het beleid voor het Sociaal Domein, het Ruimtelijk domein en Bedrijfsvoering. Op dat moment (eind 2019) was al bekend dat de uitgaven van het sociaal domein hoger dan begroot zouden uitvallen. Daarnaast waren er nieuwe beheerplannen voor het ruimtelijk domein in ontwikkeling. Welke kosten zijn daarvoor te verwachten en welke invloed heeft het op de bedrijfsvoering?

Doorkijkjes – Inzicht, Overzicht en Uitzicht
Met de uitdrukkelijke wens om in de toekomst de begroting in evenwicht te houden, mocht Herman Uffen (senior adviseur BMC) de gemeente adviseren. Wat was er nodig om:

 

  1. Inzicht te krijgen in het financiële (meerjaren)perspectief, dus de ontwikkeling van de baten en lasten en de onderlinge samenhang van het sociaal en ruimtelijk domein, alsmede de consequenties voor de bedrijfsvoering.
  2. Overzicht te hebben ten aanzien van de mogelijke scenario’s bij de verschillende interventies
  3. Uitzicht ten aanzien van de consequenties van de keuzes voor de gemeente in kwalitatieve zin (effect op de doelstellingen) en kwantitatieve zin (effect op fte’s en euro’s)

 

Om invulling aan bovenstaande wensen te geven, is er behoefte aan zogenoemde ‘doorkijkjes’ op de drie genoemde domeinen (Sociaal Domein, Ruimtelijke Domein en Bedrijfsvoering). Dit hebben we vertaald in 3 fases: IST, IST+ en SOLL, of anders gezegd:

  • IST: Waar staat de gemeente nu en hoe ontwikkelen de baten en lasten zich in meerjarig perspectief en welke (financiële) risico’s loopt de gemeente?
  • IST+: In hoeverre is er sprake van ‘achterstallig onderhoud’? Moet de gemeente eerst een ‘been bijtrekken’ alvorens toe te kunnen werken naar de gewenste situatie? Zo ja, wat is de consequentie in termen van baten en lasten
  • SOLL: Wat is de gewenste situatie van de gemeente op basis van beleidsuitgangspunten, ambities, het collegeakkoord, enz., doorvertaald in baten en lasten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingBezoekadres:

Databankweg 26,

3821 AL Amersfoort

Postadres:

Postbus 490

3800 AL Amersfoort

 

Tel.nr.(033) 496 52 00

www.bmc.nl

info@bmc.nl


Meer nieuws

Training en opleiding

Whitepapers van BMC

Advies en onderzoek

Onze bloggers