of 62812 LinkedIn

Effecten van de coronacrisis op de rol en positie van wethouders

Effecten van de coronacrisis op de rol en positie van wethouders. De coronacrisis heeft de taken, rollen en verhoudingen in het college van B en W flink opgeschud
BMC Reageer

De eerste maanden van de coronacrisis hebben gemeenten zich vooral gericht op het nemen van crisismaatregelen op het gebied van Openbare orde en Veiligheid en Volksgezondheid. Daarbij lag een sterk accent op de rol van burgemeesters en hun rol in de veiligheidsregio, waar op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s de belangrijkste beslissingen op het gebied van crisisbeheersing zijn genomen. Voor wethouders betekende deze situatie dat ze, vrij plotseling, van hun beleidsportefeuilles werden beroofd. Of het nu ging om stadsontwikkeling, cultuur, sport of jeugdzorg: alles kwam in het teken te staan van coronamaatregelen waarmee deze beleidsonderwerpen onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester gingen vallen.

De coronacrisis heeft de taken, rollen en verhoudingen in het college van B en W flink opgeschud. Het is de vraag wat dit heeft betekend voor de rol en positie van wethouders: de relatie tussen wethouders onderling, hun relaties met de burgemeester, de gemeenteraad, het ambtelijk apparaat en de samenleving.

Nu de acute crisisbeheersing plaats heeft gemaakt voor het nadenken over de omgang met de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemingen, het onderwijs, sport en cultuur, is het de vraag welke strategieën gemeenten hiervoor ontwikkelen, en hoe die door wethouders
worden voorbereid. Meer algemeen speelt verder de vraag of gemeentelijke politieke- en beleidsagenda’s door de coronacrisis veranderen. Komen nieuwe beleidsthema’s op de politieke agenda en welke zijn dat; krijgen bestaande beleidsthema’s andere accenten?

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingBezoekadres:

Databankweg 26,

3821 AL Amersfoort

Postadres:

Postbus 490

3800 AL Amersfoort

 

Tel.nr.(033) 496 52 00

www.bmc.nl

info@bmc.nl


Meer nieuws

Training en opleiding

Whitepapers van BMC

Advies en onderzoek

Onze bloggers