of 63966 LinkedIn

Durf fouten te maken

Durf fouten te maken. De toegevoegde waarde van data en technologie.
BMC Reageer

De toegevoegde waarde van data en technologie.

Lokale overheden staan voor grote maatschappelijke uitdagingen, onder andere op het gebied van zorg, energie en sociale zekerheid. De noodzaak om te sturen op basis van data wordt door stijgende vraag en oplopende kosten steeds groter. Martijn van Engelen, partner digitale transformatie bij BMC, ziet echter dat veel gemeenten worstelen met de implementatie van data en technologie.

Er is bij gemeenten een schat aan informatie beschikbaar. Analyse van die gegevens zorgt voor geobjectiveerde inzichten en kan helpen bij het sturen op (financiële) ontwikkelingen. Kennis over informatietechnologie ontbreekt echter vaak bij bestuurders en beleidsadviseurs. ‘Beschikbare gegevens worden daardoor momenteel niet voldoende ingezet. Terwijl data en technologie noodzakelijk zijn in de aanpak van de grote maatschappelijke opgaven,’ aldus Van Engelen.

 

Bestuurlijk-ambtelijke tandem

Van Engelen ziet dat er door ontbrekende kennis ook weinig bestuurlijke aandacht is voor de kansen van data en technologie. ‘Daardoor bevragen bestuurders hun beleidsadviseurs niet genoeg op dat gebied. Soms ontstaan vanuit medewerkers ideeën over technologische toepassingen, maar zonder bestuurlijke steun is realisatie daarvan lastig.’ Volgens Van Engelen moet er een bestuurlijk-ambtelijke tandem ontstaan. ‘Bestuurders en ambtenaren hebben elkaar nodig. Als zij allen de waarde en mogelijkheden van informatietechnologie zien, kunnen ze samen ver komen.’

 

Maatschappelijk vraagstuk als startpunt

Lokale overheden benutten de beschikbare gegevens vaak niet optimaal, deels omdat technologie als uitgangspunt wordt gezien in plaats van voorwaarde. Van Engelen: ‘Data en technologie vallen nu vaak onder één portefeuille, terwijl iedere bestuurder ermee bezig zou moeten zijn. Gemeenten hebben technologie nodig om hun maatschappelijke ambities waar te maken. Op alle domeinen. Idealiter is een vraagstuk het startpunt en kijk je vanuit die vraag hoe data en technologische ontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren.’

 

Investeren in kennis en vaardigheden

Dat klinkt mooi, maar hoe breng je dat in de praktijk? Daarover gaf BMC een webinar tijdens het congres ICT en Overheid van Binnenlands Bestuur, dat van 25 t/m 27 mei plaatsvond. Het is allereerst noodzakelijk om te investeren in kennis en vaardigheden van medewerkers en management. ‘Medewerkers moeten kunnen beoordelen in welke situaties data waardevol zijn en welke databronnen relevant zijn,’ licht Van Engelen toe.

 

Groot denken, klein doen

Daarnaast moet er ruimte zijn om te experimenteren en fouten te maken. Van Engelen: ‘Om te ontdekken hoe data kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke kwesties, moet je experimenteren en fouten durven maken. Daar moet ruimte voor zijn, ook financieel. Die is er nu vaak niet. Hoe je die ruimte creëert? Experimenteer op kleine schaal en op gebieden waar het risico niet te groot is. Groot denken, klein doen. Zo houd je ook de financiële risico’s beperkt. En creëer een leercultuur waarin ruimte is om fouten te maken en daarvan te leren.’

 


Voorbeeld: experimenteren en leren in Tilburg

Gemeente Tilburg was op zoek naar manieren om informatietechnieken in te zetten voor de voorspelling van drukte in de binnenstad. Medewerkers van de gemeente gingen met een externe partij voortvarend van start. Zij liepen al snel tegen allerlei obstakels aan: de samenwerking met de leverancier van de data over bezoekersstromen liep stuk, niemand wist wie de eigenaar was van de data en de aanvankelijke opdrachtgever viel weg. De gemeente leerde dat eigenaarschap en beschikbaarheid van data uit de stad nog niet georganiseerd was en dat kennis op dit terrein ontbrak. Uiteindelijk wint de aanhouder: medio mei is een eerste demo gegeven van de ontwikkelde oplossing.


 

Contactgegevens

Martijn van Engelen

partner digitale transformatie

06 - 10 58 00 34 / martijn.van.engelen@bmc.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingBezoekadres:

Databankweg 26,

3821 AL Amersfoort

Postadres:

Postbus 490

3800 AL Amersfoort

 

Tel.nr.(033) 496 52 00

www.bmc.nl

info@bmc.nl


Meer nieuws

Training en opleiding

Whitepapers

Advies en onderzoek

Onze bloggers